***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****
โครงสร้างเหล็ก

ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท้วมอีกด้วย น้ำหนักต่างๆได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/posts/2137913863177982?__tn__=K-R
Lift Cage (กรงลิฟท์)

กรงลิฟท์จะเป็นตัวขนส่งรถในแนวตั้ง(จากทางเข้าจนถึงช่องจอดรถที่กำหนด) ซึ่งหน้าที่ของมันคือการลำเลียงรถไปวางไว้บน “พาเลท” ซึ่งระบบได้ถูกสร้างมาให้วางอย่างปลอดภัย และ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้หน้าที่ของมันคือการนำรถเข้า และ ออก จากเครื่อง และยังสามารถหมุนรถกลับรถให้ได้อีกด้วย

Pallet (พาเลท)

พาเลทเป็นแท่นที่รถจะถูกวางไว้ และ ใช้ในการขนส่งภายในระบบ พาเลทถูกสร้างมาจากเหล็กแผ่นรีดซึ่งมีความแข็งแรง และ ความแข็งเพียงพอที่จะทนต่อน้ำหนักและการวางของรถที่มีนน.มาก

Traction Unit (หน่วยฉุด)

หน่วยฉุด จะติดตั้งไว้อยู่ด้านบนของโครงสร้างเหล็ก มีหน้าที่ยกกรงลิฟท์ขึ้น และ ลงในระบบ ด้วยความเร็วสูง มันถูกออกแบบมาให้สามารถยกรถได้อย่างมีประสิธิภาพโดยสามารถทนต่อน้ำหนักต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่กรงลิฟท์เคลื่อนที่ขึ้น หรือ ลง

Loading Conveyor Assembly (เครื่องช่วยลำเลียง)

เมื่อกรงลิฟท์ขึ้นไปถึงชั้นบรรจุที่กำหนดแล้ว “เครื่องช่วยลำเลียง” จะทำหน้าที่ในการถ่ายโอนในด้านแนวนอนระหว่าง พาเลท หน่วยบรรจุ และ กรงลิฟท์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการวางเพื่อเก็บรถ หรือ เอารถออก

Dimension of suitable cars ขนาดของรถที่เหมาะสม

ขนาดของรถเอสยูวี และ ซีดานที่สามารถใช้กับเครื่อง ACE PARKING ได้

ข้อดี