กล่องบรรจุภัณฑ์

การแพ็คพัสดุ

การแพ็คสินค้าสำหรับนำจ่าย ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าในการนำส่งไปยังผู้รับ การแพ็คสินค้าที่ดีสามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้ดี เช่น การป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วซึ่ม แตกหัก ช่วยลดแรงกระแทกระหว่างขนส่ง   กล่องบรรจุภัณฑ์ 1.ใช้กล่องที่แข็งแรง มีฝาปิด สภาพสมบูรณ์2.สำหรับการใช้ซองในการจัดส่ง ควรจะเป็นของที่จะไม่เกิดความเสียหาย ขนาดไม่ใหญ่และควรใช้ bubble กันกระแทก 3.เลือกกล่องที่มีขนาดพอดีต่อสินค้า ไม่อัดกันจนแน่น เวลาจัดวางอาจจะทำให้สินค้าเสียเกิดความหาย4.สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนัก ควรมีลูกฟูกห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***