ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายขนส่ง

ระเบียบการขนส่งทางบก

ตามกฎหมายการขนส่ง ก้าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ำหนักรถบรรทุก ดังนี้ ลักษณะรถที่ใช้ขนส่งสินค้าแบ่งออกเป็น9ลักษณะ 1) รถกะบะบรรทุก คลอบคลุมรถบรรทุกมีคอกหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยกหรือเทของ มีหลังคาและไม่มี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***