ประเภทใบขับขี่

ประเภทใบขับขี่

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว– ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว– ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***