ประเภทใบขับขี่

ประเภทใบขับขี่

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว– ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว– ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน 9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (9) 11. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***