ชื่อจังหวัดภาคใต้

ชื่อจังหวัดในภาคใต้

Location Code จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช คลัง 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ท่าไร่ 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปากนคร 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย 80280 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กำแพงเซา 80280 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มะม่ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***