ชื่อจังหวัดภาคใต้

ชื่อจังหวัดในภาคใต้

Location Code จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในเมือง 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ท่าวัง 80000 นครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช คลัง 80000 นค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***