ชุมชนของเรามีไว้สำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านขนส่ง เรารวบรวมบริษัทขนส่งต่างๆตามพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการขนส่งหาขนส่งได้ตรงพื้นที่ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกสำหรับขนส่งในการหาลูกค้า

  • เหมาะสำหรับลูกค้า
  • one time service
  • longterm contract