การทำใบขับขี่ประเภทต่างๆ

การทำใบขับขี่

การทำใบขับขี่รถยนต์ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบใบขับขี่ – บัตรประชาชนตัวจริง– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)         – ใบรับรองการอบรม กรณีอบรมนอกขนส่ง         เริ่มแรกการทดสอบสมรรถนะร่างกาย – ทดสอบตาบอดสี – ทดสอบสายตาทางลึก– ทดสอบสายตาทางกว้าง– ทดสอบการตอบสนองของเท้า          ก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***