ชื่อจังหวัดภาคเหนือ

ชื่อจังหวัดในภาคเหนือ

Location Code จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50200 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50200 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ หายยา 50100 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***