ชื่อจังหวัดภาคเหนือ

ชื่อจังหวัดในภาคเหนือ

Location Code จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50200 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50200 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ หายยา 50100 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50300 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50100 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50000 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50300 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50200 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50100 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50100 เชียงใหม่ อำเภ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***