ชื่อจังหวัดภาคตะวันออกเฉียยงเหนือ

ชื่อจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Location Code จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา ในเมือง 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา หนองจะบก 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา โคกสูง 30310 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา มะเริง 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา หนองระเวียง 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา หมื่นไวย 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา พลกรัง 30000 นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา หนอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***