สิ่งของต้องห้าม

สินค้าต้องห้าม

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้าม และคุณตกลงที่จะ ไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***