สิ่งของต้องห้าม

สินค้าต้องห้าม

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้าม และคุณตกลงที่จะ ไม่ส่งสินค้าใดๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้วหรือวัตถุที่อาจก่อระเบิดหรือประกายไฟ ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร บัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือบัตรเงินสด เอกสารส่วนบุคคลที่ออกโดยหน่วยงาน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***