***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

ในประเทศไทยมีรถบรรทุกที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งเราควรเลือกให้เหมาะสมกันสินค้าแต่ละประเภท เช่น น้ำหนัก ขนาด ความสูง รวมไปถึง ระบบควบคุมอุณหภูมิ

รถกะบะบรรทุก

https://www.facebook.com/FofanSendaiEng/photos/a.190983814363053/2195732527221495/?type=3&eid=ARB7KqUlnTI0wo2voMzmIrtemkDY5G5mfPRcteHVIA9jjlTt7ESQmdOJ6kZl6ijaK3-JAIpPj9bGifgp&__xts__%5B0%5D=68.ARBvpRWTZ6iWNRiWvruildQNiLp9Fhksyu81rmkBe7Ok_p2_4VbCAUQ8i9-qkrl16pWi-t-UUhBWKnxGWMl2pLLV6RfzgchztkymgTfkjk4_Ie8yqYi8Smt8EzRjhPFv-SCRHR6DR-btyExp0R0b36IhaRnsWkMwYSKQ41qrwsuZbZJGOLwzzvDeaYAVTlv74U7iwZW8wd6sT8dGwKvBY_MNFkVLoS93_DvX0MaUf7j5R58u7K8HglWJZGw2JfNbN2_AXCkY8Y4P67pOJpmbUgEcdgT0UV1-qjxUGlLiAlx2hLb34eX-2y8yZuP07mW-c3THZXhxXdcIWq5-7N-UjHr2HO0XDMTngvzL1A6kbLnTcXoh5P0YX4pN98z5N1cJ4Mz6LgFughK7NSCUBX9pXB9JAqKEVSGXMFPfcgcGcrdt64rLtDNsw9NDNpQ54r645Madj-wCH8sq_WCB_fsubrCD6A_8s9MfPZ27H9JckJWjJNixTTGMgxQrmdzfLpmKbgzVMw30nx4uwTl0IR4C1Wtlk3RdzPJMr838nCuKeK9NgDsV-bGeUHNSaxTIfbU3u7zkNmgMNyt5Xxvvj5qW2pK7RubrbS1i54nw4EPYJQk&__tn__=EHH-R

รถกะบะบรรทุกหรือรถปิคอัพ รถชนิดนี้จะเหมาะแก่การขนสินค้าที่น้ำหนักไม่เกิน1ตัน และมีขนาดไม่เกิน2pallet

รถบรรทุก6ล้อ

รถ 6 ล้อเหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้า หรือสิ่งของที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะ เช่น ที่อยู่อาศัย ย้ายบ้าน คอนโด ห้องเช่า แคมป์ก่อสร้าง สินค้าโรงงาน อุปกรณ์สำนักงานที่มีขนาดใหญ่ รถหกล้อจะมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกันคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 5-7 ตัน (รวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน 15 ตัน )
-รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก กว้าง 2.30 เมตร x ความยาว 4.50 เมตร x สูง 2.30 เมตร
-รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลาง กว้าง 2.30 เมตร x ความยาว 6.50 เมตร x สูง 2.30 เมตร
-รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ กว้าง 2.30 เมตร x ความยาว 7.50 เมตร x สูง 2.30 เมตร

รถ10ล้อตู้ทึบ


รถบรรทุกชนิดนี้สามารถบรรทุกสินค้าได้หนักว่ารถบรรทุกชนิด 6 ล้อ แต่ขนาดนั้นจะเท่ากันกับรถบรรทุก 6 ล้อ แต่จะแตกต่างกันที่รถชนิดนี้จะมี 10 ล้อ และบรรทุกได้สูงสุด 8 ตัน
• กว้าง: 2.3 เมตร
• ความยาว: 7.2 เมตร
• ความสูง: 2.3 เมตร
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 8 ตัน

รถ18ล้อ

รถหัวลากชนิดนี้ เหมาะสำหรับจัดส่งเครื่องจักรหนัก ซึ่งขนาดบรรจุจะเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ft โดยรถชนิดนี้มี 18 ล้อ และบรรทุกน้ำหนักสูงสุดที่ 30 ตัน โดยอาจจะดีกว่าหากก่อนเลือกใช้งานเราเปรียบเทียบว่าการใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พื้นเรียบหลายเที่ยว หรือ 18 ล้อ พื้นเรียบเพียงเที่ยวเดียวแบบไหนจะคุ้มค่ามากกว่า เพราะไม่เพียงเรื่องน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงขนาดของสินค้าที่รถทั้งสองชนิดนี้รับได้อีกด้วย
• กว้าง: 2.5 เมตร
• ความยาว 12 เมตร
• ความสูง: 2 เมตร (สูงสุด)
• น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 30 ตัน