***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้น
อุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด
2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้
การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถยนต์แบตเตอรี่หมด
2. ขับรถที่มีแบตเตอรี่ปกติมาจอดใกล้ เพื่อเตรียมต่อสายพ่วงแบตเตอรี่
3. นำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง) ต่อกับแบตเตอรี่ขั้วบวกของรถคันที่แบตเตอรี่หมดก่อน แล้วมาต่อกับรถที่มาช่วยหรือคันที่มีแบตเตอรี่ทำงานปกติ
4.นำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดำ) ต่อกับแบตเตอรี่ขั้วลบของรถคันที่มาช่วย อีกฟากให้หนีบที่โลหะในเครื่องยนต์ ช่วยสร้างระบบกราวนด์ของแบตเตอรี่
5.สตาร์ทเครื่องยนต์รถคันที่มีแบตเตอรี่ทิ้งไว้ก่อนประมาณ 3 นาที พร้อมกับเร่งเครื่องยนต์เล็กน้อย เพื่อให้แบตเตอรี่มีการไหลเวียนของประจุไฟฟ้า
6.จากนั้นให้สตาร์ทเครื่องยนต์รถคันที่แบตเตอรี่หมด พร้อมกับเร่งเครื่องในกรอบอัตรา 1,500–2,000 รอบต่อนาที เพื่อตรวจว่ามีประจุไฟฟ้าเข้าหลังจากการชาร์จไฟแบตเตอรี่หรือไม่
7. การถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ โดยการเริ่มจากถอดขั้วลบคันที่ต้องการความช่วยเหลือ และถอดขั้วลบรถที่มาช่วยเหลือ ส่วนที่เหลือ ส่วนขั้วบวก หรือสายสีแดง ให้ถอดจากคันที่ต้องการความช่วยเหลือก่อน และสุดท้ายก็ถอดจากอีกคัน8.นำรถเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ข้อควรระวังการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
–  ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดระบบไฟของรถทั้งสองคัน เพราะจะทำให้เกิดประกายไฟ ส่งผลให้เกิดการระเบิดได้
–  ไม่ต่อสายพ่วงเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ของรถคันที่แบตเตอรี่หมด เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ระเบิด
–  ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสแบตเตอรี่ เพราะน้ำกรดในแบตเตอรี่เป็นสารกัดกร่อน  ทำให้ได้รับอันตรายได้
–  ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่เอียงหรือตะแคง เพราะน้ำกรดอาจรั่วไหลออกมาทางรูระบาย
–  ระมัดระวังไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจร โดยไม่ให้ปลายสายพ่วงแบตเตอรี่สัมผัสกัน
–  ห้ามสูบบุหรี่ จุดไฟแช็ก หรือก่อให้เกิดประกายไฟ เพราะในขณะต่อสายพ่วงแบตเตอรี่จะมีแก๊สบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดการระเบิดได้