***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2137911653178203&set=a.1405817456387630&type=3&theater

2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก

3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้วแห้งสนิทตามธรรมชาติ

4. ขัดสีโป้ว ( ใช้น้ำธรรมดาขัด ) เพื่อดูว่ายังมีรอยแผลอยู่หรือเปล่า สีของรถเรียบหรือไม่ ถ้ายังมีรอยหรือเกิดรูเนื่องจากการจมของสี จะต้องกลับไปลงสีโป้ว และอบสีโป้วซ้ำอีกครั้ง แล้วขัดสีโป้วอีกครั้งหนึ่ง

5. นำรถไปล้างด้วยน้ำธรรมดาอีก 1 รอบเพื่อเตรียมที่จะเข้าห้องพ่นสีจริง

6. นำรถเข้าห้องพ่นสีจริงในห้องอบสีโดยเฉพาะเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นหรือสารเคมีที่ทำให้สีรถเพี้ยน ต้องพ่นทั้งหมด 3 รอบ แต่ละรอบเว้นระยะเวลาให้สีเกาะตัว ก่อนที่จะพ่นแลคเกอร์ทับลงไปทิ้งไว้อีก 30 นาที

7.นำรถ เข้าห้องอบสีรถเพื่อทำให้สีรถแห้งและทำให้สีความคงทน ทิ้งรถในห้องอบสีไว้ประมาณ 30 นาที อบด้วยความร้อน 60 C และจำเป็นต้องทิ้งให้สีแห้งอีกตามธรรมชาติ 2-3 วัน

8.นำรถที่ออกจากห้องอบสี ไปล้างทำความสะอาด เพื่อขัดเม็ดฝุ่นเล็กๆที่มาจากห้องอบสี โดยการขัดหยาบและขัดเส้นเพื่อเก็บรายละเอียดของสีรถ ตามด้วยขัดเงาอีกหนึ่งรอบ

 9.สำหรับอู่ที่มีมาตรฐานแล้วนั้น จะมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทำหน้าที่มาตรวจสอบงานว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ก่อนที่จะมีส่งมอบงาน