ชื่อจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Location Code

จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาในเมือง30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองจะบก30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกสูง30310
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมามะเริง30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองระเวียง30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาปรุใหญ่30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหมื่นไวย30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพลกรัง30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไผ่ล้อม30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหัวทะเล30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านเกาะ30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านใหม่30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพุดซา30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านโพธิ์30310
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจอหอ30310
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกกรวด30280
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาไชยมงคล30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองบัวศาลา30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสุรนารี30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสีมุม30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาตลาด30310
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพะเนา30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองกระทุ่ม30000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไข่น้ำ30310
นครราชสีมาอำเภอครบุรีแชะ30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีเฉลียง30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรี30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีโคกกระชาย30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีจระเข้หิน30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีมาบตะโกเอน30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีอรพิมพ์30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีบ้านใหม่30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีลำเพียก30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรีใต้30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีตะแบกบาน30250
นครราชสีมาอำเภอครบุรีสระว่านพระยา30250
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางเสิงสาง30330
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสระตะเคียน30330
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางโนนสมบูรณ์30330
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางกุดโบสถ์30330
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสุขไพบูลย์30330
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางบ้านราษฎร์30330
นครราชสีมาอำเภอคงเมืองคง30260
นครราชสีมาอำเภอคงคูขาด30260
นครราชสีมาอำเภอคงเทพาลัย30260
นครราชสีมาอำเภอคงตาจั่น30260
นครราชสีมาอำเภอคงบ้านปรางค์30260
นครราชสีมาอำเภอคงหนองมะนาว30260
นครราชสีมาอำเภอคงหนองบัว30260
นครราชสีมาอำเภอคงโนนเต็ง30260
นครราชสีมาอำเภอคงดอนใหญ่30260
นครราชสีมาอำเภอคงขามสมบูรณ์30260
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อม30350
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมวังโพธิ์30350
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมโคกกระเบื้อง30350
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมช่อระกา30350
นครราชสีมาอำเภอจักราชจักราช30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชทองหลาง30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชสีสุก30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองขาม30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองพลวง30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชศรีละกอ30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชคลองเมือง30230
นครราชสีมาอำเภอจักราชหินโคน30230
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยกระโทก30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยพลับพลา30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าอ่าง30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยทุ่งอรุณ30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าลาดขาว30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าจะหลุง30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าเยี่ยม30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยโชคชัย30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยละลมใหม่พัฒนา30190
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยด่านเกวียน30190
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดกุดพิมาน30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านขุนทด30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านนอก30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านใน30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดตะเคียน30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านเก่า30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านแปรง36220
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดพันชนะ30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดสระจรเข้30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองกราด30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวตะเกียด30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวละคร30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหินดาด30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดห้วยบง30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดโนนเมืองพัฒนา30210
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองไทร36220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยโนนไทย30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยด่านจาก30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยกำปัง30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสำโรง30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยค้างพลู30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบ้านวัง30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบัลลังก์30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสายออ30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยถนนโพธิ์30220
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยมะค่า30220
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโนนสูง30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงใหม่30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโตนด30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงบิง30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนชมพู30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงธารปราสาท30420
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงหลุมข้าว30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงมะค่า30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงพลสงคราม30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงจันอัด30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงขามเฒ่า30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงด่านคล้า30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำคอหงษ์30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงเมืองปราสาท30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนหวาย30160
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำมูล30160
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงขามสะแกแสง30290
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงโนนเมือง30290
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองนาท30290
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงชีวึก30290
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงพะงาด30290
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงหนองหัวฟาน30290
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองเกษตร30290
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่บัวใหญ่30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ห้วยยาง30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่เสมาใหญ่30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ดอนตะหนิน30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองบัวสะอาด30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่โนนทองหลาง30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่กุดจอก30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ด่านช้าง30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ขุนทอง30120
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองแจ้งใหญ่30120
นครราชสีมาอำเภอประทายประทาย30180
นครราชสีมาอำเภอประทายกระทุ่มราย30180
นครราชสีมาอำเภอประทายวังไม้แดง30180
นครราชสีมาอำเภอประทายตลาดไทร30180
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองพลวง30180
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองค่าย30180
นครราชสีมาอำเภอประทายหันห้วยทราย30180
นครราชสีมาอำเภอประทายดอนมัน30180
นครราชสีมาอำเภอประทายนางรำ30180
นครราชสีมาอำเภอประทายโนนเพ็ด30180
นครราชสีมาอำเภอประทายทุ่งสว่าง30180
นครราชสีมาอำเภอประทายโคกกลาง30180
นครราชสีมาอำเภอประทายเมืองโดน30180
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเมืองปัก30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะคุ30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยโคกไทย30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสำโรง30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะขบ30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนกออก30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยดอน30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตูม30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยงิ้ว30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสะแกราช30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยลำนางแก้ว30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยภูหลวง30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยธงชัยเหนือ30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสุขเกษม30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเกษมทรัพย์30150
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยบ่อปลาทอง30150
นครราชสีมาอำเภอพิมายในเมือง30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายสัมฤทธิ์30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายโบสถ์30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระเบื้องใหญ่30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายท่าหลวง30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายรังกาใหญ่30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายชีวาน30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายนิคมสร้างตนเอง30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระชอน30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายดงใหญ่30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายธารละหลอด30110
นครราชสีมาอำเภอพิมายหนองระเวียง30110
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแถลง30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงทับสวาย30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงเมืองพลับพลา30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งตะเคียน30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหินดาด30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงงิ้ว30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงกงรถ30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งประดู่30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงตะโก30240
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแคน30240
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงชุมพวง30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงประสุข30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงท่าลาด30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงสาหร่าย30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงตลาดไทร30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนรัง30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงหนองหลัก30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนตูม30270
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนยอ30270
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินสูงเนิน30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินเสมา30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโคราช30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินบุ่งขี้เหล็ก30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโนนค่า30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโค้งยาง30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือเก่า30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือใหม่30170
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินนากลาง30380
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินหนองตะไก้30380
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินกุดจิก30380
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอขามทะเลสอ30280
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอโป่งแดง30280
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอพันดุง30280
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอหนองสรวง30280
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอบึงอ้อ30280
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วสีคิ้ว30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วบ้านหัน30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกฤษณา30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วลาดบัวขาว30340
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองหญ้าขาว30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกุดน้อย30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองน้ำใส30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้ววังโรงใหญ่30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วมิตรภาพ30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วคลองไผ่30340
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วดอนเมือง30140
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองบัวน้อย30140
นครราชสีมาอำเภอปากช่องปากช่อง30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องกลางดง30320
นครราชสีมาอำเภอปากช่องจันทึก30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังกะทะ30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหมูสี30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองสาหร่าย30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องขนงพระ30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องโป่งตาลอง30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องคลองม่วง30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองน้ำแดง30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังไทร30130
นครราชสีมาอำเภอปากช่องพญาเย็น30320
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองบุนนาก30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากสารภี30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากไทยเจริญ30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองหัวแรต30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากแหลมทอง30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองตะไก้30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากลุงเขว้า30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองไม้ไผ่30410
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากบ้านใหม่30410
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางแก้งสนามนาง30440
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางโนนสำราญ30440
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงพะไล30440
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางสีสุก30440
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงสำโรง30440
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนแดง30360
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนตาเถร30360
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงสำพะเนียง30360
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงวังหิน30360
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงดอนยาวใหญ่30360
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังน้ำเขียว30370
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังหมี30370
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวระเริง30150
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวอุดมทรัพย์30370
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวไทยสามัคคี30370
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์สำนักตะคร้อ30210
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์หนองแวง30210
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์บึงปรือ30210
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์วังยายทอง30210
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางเมืองยาง30270
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางกระเบื้องนอก30270
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางละหานปลาค้าว30270
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางโนนอุดม30270
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำสระพระ30220
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำมาบกราด30220
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำพังเทียม30220
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำทัพรั้ง30220
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำหนองหอย30220
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยขุย30270
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยบ้านยาง30270
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยช่องแมว30270
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยไพล30270
นครราชสีมาอำเภอบัวลายเมืองพะไล30120
นครราชสีมาอำเภอบัวลายโนนจาน30120
นครราชสีมาอำเภอบัวลายบัวลาย30120
นครราชสีมาอำเภอบัวลายหนองหว้า30120
นครราชสีมาอำเภอสีดาสีดา30430
นครราชสีมาอำเภอสีดาโพนทอง30430
นครราชสีมาอำเภอสีดาโนนประดู่30430
นครราชสีมาอำเภอสีดาสามเมือง30430
นครราชสีมาอำเภอสีดาหนองตาดใหญ่30430
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติช้างทอง30230
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่าช้าง30230
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระพุทธ30230
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือม30000
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองยาง30230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ในเมือง31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์อิสาณ31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เสม็ด31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านบัว31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกโพรง31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สวายจีก31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านยาง31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์พระครู31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ถลุงเหล็ก31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หนองตาด31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ลุมปุ๊ก31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สองห้อง31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บัวทอง31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ชุมเห็ด31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หลักเขต31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกซำ31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กลันทา31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสัง31000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เมืองฝาง31000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองคูเมือง31190
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองปะเคียบ31190
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองบ้านแพ31190
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองพรสำราญ31190
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองหินเหล็กไฟ31190
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองตูมใหญ่31190
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองหนองขมาร31190
บุรีรัมย์อำเภอกระสังกระสัง31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังลำดวน31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังสองชั้น31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังสูงเนิน31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังหนองเต็ง31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังเมืองไผ่31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังชุมแสง31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังบ้านปรือ31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังห้วยสำราญ31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังกันทรารมย์31160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังศรีภูมิ31160
บุรีรัมย์อำเภอนางรองนางรอง31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองสะเดา31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองชุมแสง31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองโบสถ์31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองกง31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองถนนหัก31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองไทร31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองก้านเหลือง31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองบ้านสิงห์31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองลำไทรโยง31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองทรัพย์พระยา31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองยายพิมพ์31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหัวถนน31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองทุ่งแสงทอง31110
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองโสน31110
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่หนองกี่31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เย้ยปราสาท31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เมืองไผ่31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ดอนอะราง31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่โคกสว่าง31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนา31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ทุ่งกระเต็น31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่โคกสูง31210
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่บุกระสัง31210
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายละหานทราย31170
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายตาจง31170
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายสำโรงใหม่31170
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายหนองแวง31170
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายหนองตะครอง31170
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายโคกว่าน31170
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยประโคนชัย31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยแสลงโทน31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยบ้านไทร31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยละเวี้ย31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจรเข้มาก31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยปังกู31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกย่าง31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกม้า31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยไพศาล31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยตะโกตาพิ31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยเขาคอก31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยหนองบอน31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกมะขาม31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกตูม31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยประทัดบุ31140
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยสี่เหลี่ยม31140
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดบ้านกรวด31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดโนนเจริญ31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดหนองไม้งาม31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดปราสาท31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดสายตะกู31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดหินลาด31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดบึงเจริญ31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดจันทบเพชร31180
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดเขาดินเหนือ31180
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงพุทไธสง31120
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงมะเฟือง31120
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านจาน31120
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านเป้า31120
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านแวง31120
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านยาง31120
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงหายโศก31120
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศลำปลายมาศ31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองคู31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศแสลงพัน31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศทะเมนชัย31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศตลาดโพธิ์31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองกะทิง31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศโคกกลาง31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศโคกสะอาด31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศเมืองแฝก31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศบ้านยาง31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศผไทรินทร์31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศโคกล่าม31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหินโคน31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองบัวโคก31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศบุโพธิ์31130
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองโดน31130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกสตึก31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกนิคม31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกทุ่งวัง31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกเมืองแก31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกหนองใหญ่31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกร่อนทอง31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกดอนมนต์31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกชุมแสง31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกท่าม่วง31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกสะแก31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกสนามชัย31150
บุรีรัมย์อำเภอสตึกกระสัง31150
บุรีรัมย์อำเภอปะคำปะคำ31220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำไทยเจริญ31220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำหนองบัว31220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำโคกมะม่วง31220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำหูทำนบ31220
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์นาโพธิ์31230
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์บ้านคู31230
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์บ้านดู่31230
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์ดอนกอก31230
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์ศรีสว่าง31230
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์สระแก้ว31240
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์ห้วยหิน31240
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์ไทยสามัคคี31240
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์หนองชัยศรี31240
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์เสาเดียว31240
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์เมืองฝ้าย31240
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์สระทอง31240
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยจันดุม31250
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยโคกขมิ้น31250
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยป่าชัน31250
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยสะเดา31250
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยสำโรง31250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชห้วยราช31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชสามแวง31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชตาเสา31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชบ้านตะโก31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชสนวน31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชโคกเหล็ก31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชเมืองโพธิ์31000
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชห้วยราชา31000
บุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณโนนสุวรรณ31110
บุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณทุ่งจังหัน31110
บุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณโกรกแก้ว31110
บุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณดงอีจาน31110
บุรีรัมย์อำเภอชำนิชำนิ31110
บุรีรัมย์อำเภอชำนิหนองปล่อง31110
บุรีรัมย์อำเภอชำนิเมืองยาง31110
บุรีรัมย์อำเภอชำนิช่อผกา31110
บุรีรัมย์อำเภอชำนิละลวด31110
บุรีรัมย์อำเภอชำนิโคกสนวน31110
บุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์หนองแวง31120
บุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทองหลาง31120
บุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์แดงใหญ่31120
บุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์กู่สวนแตง31120
บุรีรัมย์อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์หนองเยือง31120
บุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงโนนดินแดง31260
บุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงส้มป่อย31260
บุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงลำนางรอง31260
บุรีรัมย์อำเภอบ้านด่านบ้านด่าน31000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านด่านปราสาท31000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านด่านวังเหนือ31000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านด่านโนนขวาง31000
บุรีรัมย์อำเภอแคนดงแคนดง31150
บุรีรัมย์อำเภอแคนดงดงพลอง31150
บุรีรัมย์อำเภอแคนดงสระบัว31150
บุรีรัมย์อำเภอแคนดงหัวฝาย31150
บุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติเจริญสุข31110
บุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติตาเป๊ก31110
บุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติอีสานเขต31110
บุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติถาวร31170
บุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนา31170
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ในเมือง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ตั้งใจ32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์เพี้ยราม32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นาดี32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ท่าสว่าง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์สลักได32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ตาอ็อง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์สำโรง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์แกใหญ่32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นอกเมือง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์คอโค32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์สวาย32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์เฉนียง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์เทนมีย์32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นาบัว32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์เมืองที32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ราม32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์บุฤาษี32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ตระแสง32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์แสลงพันธ์32000
สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์กาเกาะ32000
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีนาหนองไผ่32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีไพรขลา32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีศรีณรงค์32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรียะวึก32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีเมืองบัว32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีสระขุด32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีกระเบื้อง32190
สุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีหนองเรือ32190
สุรินทร์อำเภอท่าตูมท่าตูม32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมกระโพ32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมพรมเทพ32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมโพนครก32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมเมืองแก32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมบะ32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมหนองบัว32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมบัวโคก32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมหนองเมธี32120
สุรินทร์อำเภอท่าตูมทุ่งกุลา32120
สุรินทร์อำเภอจอมพระจอมพระ32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระเมืองลีง32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระกระหาด32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระบุแกรง32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระหนองสนิท32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระบ้านผือ32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระลุ่มระวี32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระชุมแสง32180
สุรินทร์อำเภอจอมพระเป็นสุข32180
สุรินทร์อำเภอปราสาทกังแอน32140
สุรินทร์อำเภอปราสาททมอ32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทไพล32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทปรือ32140
สุรินทร์อำเภอปราสาททุ่งมน32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทตาเบา32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทหนองใหญ่32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทโคกยาง32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทโคกสะอาด32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทบ้านไทร32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทโชคนาสาม32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทเชื้อเพลิง32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทปราสาททนง32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทตานี32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทบ้านพลวง32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทกันตวจระมวล32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทสมุด32140
สุรินทร์อำเภอปราสาทประทัดบุ32140
สุรินทร์อำเภอกาบเชิงกาบเชิง32210
สุรินทร์อำเภอกาบเชิงคูตัน32210
สุรินทร์อำเภอกาบเชิงด่าน32210
สุรินทร์อำเภอกาบเชิงแนงมุด32210
สุรินทร์อำเภอกาบเชิงโคกตะเคียน32210
สุรินทร์อำเภอกาบเชิงตะเคียน32210
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีรัตนบุรี32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีธาตุ32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีแก32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีดอนแรด32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีหนองบัวทอง32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีหนองบัวบาน32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีไผ่32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีเบิด32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีน้ำเขียว32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีกุดขาคีม32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรียางสว่าง32130
สุรินทร์อำเภอรัตนบุรีทับใหญ่32130
สุรินทร์อำเภอสนมสนม32160
สุรินทร์อำเภอสนมโพนโก32160
สุรินทร์อำเภอสนมหนองระฆัง32160
สุรินทร์อำเภอสนมนานวน32160
สุรินทร์อำเภอสนมแคน32160
สุรินทร์อำเภอสนมหัวงัว32160
สุรินทร์อำเภอสนมหนองอียอ32160
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิระแงง32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิตรึม32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิจารพัต32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิยาง32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิแตล32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิหนองบัว32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิคาละแมะ32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิหนองเหล็ก32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิหนองขวาว32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิช่างปี่32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิกุดหวาย32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิขวาวใหญ่32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมินารุ่ง32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิตรมไพร32110
สุรินทร์อำเภอศีขรภูมิผักไหม32110
สุรินทร์อำเภอสังขะสังขะ32150
สุรินทร์อำเภอสังขะขอนแตก32150
สุรินทร์อำเภอสังขะดม32150
สุรินทร์อำเภอสังขะพระแก้ว32150
สุรินทร์อำเภอสังขะบ้านจารย์32150
สุรินทร์อำเภอสังขะกระเทียม32150
สุรินทร์อำเภอสังขะสะกาด32150
สุรินทร์อำเภอสังขะตาตุม32150
สุรินทร์อำเภอสังขะทับทัน32150
สุรินทร์อำเภอสังขะตาคง32150
สุรินทร์อำเภอสังขะบ้านชบ32150
สุรินทร์อำเภอสังขะเทพรักษา32150
สุรินทร์อำเภอลำดวนลำดวน32220
สุรินทร์อำเภอลำดวนโชคเหนือ32220
สุรินทร์อำเภอลำดวนอู่โลก32220
สุรินทร์อำเภอลำดวนตรำดม32220
สุรินทร์อำเภอลำดวนตระเปียงเตีย32220
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบสำโรงทาบ32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบหนองไผ่ล้อม32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบกระออม32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบหนองฮะ32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบศรีสุข32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบเกาะแก้ว32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบหมื่นศรี32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบเสม็จ32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบสะโน32170
สุรินทร์อำเภอสำโรงทาบประดู่32170
สุรินทร์อำเภอบัวเชดบัวเชด32230
สุรินทร์อำเภอบัวเชดสะเดา32230
สุรินทร์อำเภอบัวเชดจรัส32230
สุรินทร์อำเภอบัวเชดตาวัง32230
สุรินทร์อำเภอบัวเชดอาโพน32230
สุรินทร์อำเภอบัวเชดสำเภาลูน32230
สุรินทร์อำเภอพนมดงรักบักได32140
สุรินทร์อำเภอพนมดงรักโคกกลาง32140
สุรินทร์อำเภอพนมดงรักจีกแดก32140
สุรินทร์อำเภอพนมดงรักตาเมียง32140
สุรินทร์อำเภอศรีณรงค์ณรงค์32150
สุรินทร์อำเภอศรีณรงค์แจนแวน32150
สุรินทร์อำเภอศรีณรงค์ตรวจ32150
สุรินทร์อำเภอศรีณรงค์หนองแวง32150
สุรินทร์อำเภอศรีณรงค์ศรีสุข32150
สุรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์เขวาสินรินทร์32000
สุรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์บึง32000
สุรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์ตากูก32000
สุรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์ปราสาททอง32000
สุรินทร์อำเภอเขวาสินรินทร์บ้านแร่32000
สุรินทร์อำเภอโนนนารายณ์หนองหลวง32130
สุรินทร์อำเภอโนนนารายณ์คำผง32130
สุรินทร์อำเภอโนนนารายณ์โนน32130
สุรินทร์อำเภอโนนนารายณ์ระเวียง32130
สุรินทร์อำเภอโนนนารายณ์หนองเทพ32130
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษเมืองเหนือ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษเมืองใต้33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษคูซอด33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษซำ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษจาน33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษตะดอบ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษหนองครก33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษโพนข่า33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษโพนค้อ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษโพนเขวา33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษหญ้าปล้อง33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษทุ่ม33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษหนองไฮ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษหนองแก้ว33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษน้ำคำ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษโพธิ์33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษหมากเขียบ33000
ศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษหนองไผ่33000
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยยางชุมน้อย33190
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยลิ้นฟ้า33190
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยคอนกาม33190
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยโนนคูณ33190
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยกุดเมืองฮาม33190
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยบึงบอน33190
ศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยยางชุมใหญ่33190
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์ดูน33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์โนนสัง33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์หนองหัวช้าง33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์ยาง33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์หนองแวง33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์หนองแก้ว33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์ทาม33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์ละทาย33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์เมืองน้อย33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์อีปาด33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์บัวน้อย33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์หนองบัว33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์ดู่33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์ผักแพว33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์จาน33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมย์คำเนียม33130
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์บึงมะลู33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์กุดเสลา33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์เมือง33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์สังเม็ก33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์น้ำอ้อม33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ละลาย33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์รุง33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ตระกาจ33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์จานใหญ่33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ภูเงิน33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ชำ33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์กระแชง33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์โนนสำราญ33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์หนองหญ้าลาด33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์เสาธงชัย33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ขนุน33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์สวนกล้วย33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์เวียงเหนือ33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ทุ่งใหญ่33110
ศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษ์ภูผาหมอก33110
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์กันทรารมย์33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์จะกง33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ใจดี33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ดองกำเม็ด33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์โสน33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ปรือใหญ่33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์สะเดาใหญ่33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ตาอุด33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ห้วยเหนือ33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ห้วยใต้33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์หัวเสือ33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ตะเคียน33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์นิคมพัฒนา33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์โคกเพชร33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ปราสาท33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์สำโรงตาเจ็น33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ห้วยสำราญ33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์กฤษณา33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ลมศักดิ์33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์หนองฉลอง33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ศรีตระกูล33140
ศรีสะเกษอำเภอขุขันธ์ศรีสะอาด33140
ศรีสะเกษอำเภอไพรบึงไพรบึง33180
ศรีสะเกษอำเภอไพรบึงดินแดง33180
ศรีสะเกษอำเภอไพรบึงปราสาทเยอ33180
ศรีสะเกษอำเภอไพรบึงสำโรงพลัน33180
ศรีสะเกษอำเภอไพรบึงสุขสวัสดิ์33180
ศรีสะเกษอำเภอไพรบึงโนนปูน33180
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่พิมาย33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่กู่33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่หนองเชียงทูน33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่ตูม33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่สมอ33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่โพธิ์ศรี33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่สำโรงปราสาท33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่ดู่33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่สวาย33170
ศรีสะเกษอำเภอปรางค์กู่พิมายเหนือ33170
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญสิ33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญบักดอง33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญพราน33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญโพธิ์วงศ์33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญไพร33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญกระหวัน33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญขุนหาญ33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญโนนสูง33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญกันทรอม33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญภูฝ้าย33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญโพธิ์กระสังข์33150
ศรีสะเกษอำเภอขุนหาญห้วยจันทร์33150
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลเมืองคง33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลเมืองแคน33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลหนองแค33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลจิกสังข์ทอง33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลด่าน33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลดู่33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลหนองอึ่ง33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลบัวหุ่ง33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลไผ่33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลส้มป่อย33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลหนองหมี33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลหว้านคำ33160
ศรีสะเกษอำเภอราษีไศลสร้างปี่33160
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยกำแพง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยอี่หล่ำ33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยก้านเหลือง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยทุ่งไชย33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยสำโรง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยแขม33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยหนองไฮ33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยขะยูง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยตาเกษ33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยหัวช้าง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยรังแร้ง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยแต้33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยแข้33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยโพธิ์ชัย33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยปะอาว33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยหนองห้าง33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยสระกำแพงใหญ่33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยโคกหล่าม33120
ศรีสะเกษอำเภออุทุมพรพิสัยโคกจาน33120
ศรีสะเกษอำเภอบึงบูรพ์เป๊าะ33220
ศรีสะเกษอำเภอบึงบูรพ์บึงบูรพ์33220
ศรีสะเกษอำเภอห้วยทับทันห้วยทับทัน33210
ศรีสะเกษอำเภอห้วยทับทันเมืองหลวง33210
ศรีสะเกษอำเภอห้วยทับทันกล้วยกว้าง33210
ศรีสะเกษอำเภอห้วยทับทันผักไหม33210
ศรีสะเกษอำเภอห้วยทับทันจานแสนไชย33210
ศรีสะเกษอำเภอห้วยทับทันปราสาท33210
ศรีสะเกษอำเภอโนนคูณโนนค้อ33250
ศรีสะเกษอำเภอโนนคูณบก33250
ศรีสะเกษอำเภอโนนคูณโพธิ์33250
ศรีสะเกษอำเภอโนนคูณหนองกุง33250
ศรีสะเกษอำเภอโนนคูณเหล่ากวาง33250
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะศรีแก้ว33240
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะพิงพวย33240
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะสระเยาว์33240
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะตูม33240
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะเสื่องข้าว33240
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะศรีโนนงาม33240
ศรีสะเกษอำเภอศรีรัตนะสะพุง33240
ศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยง33130
ศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงละเอาะ33130
ศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงตองปิด33130
ศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงเขิน33130
ศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงรุ่งระวี33130
ศรีสะเกษอำเภอน้ำเกลี้ยงคูบ33130
ศรีสะเกษอำเภอวังหินบุสูง33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินธาตุ33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินดวนใหญ่33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินบ่อแก้ว33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินศรีสำราญ33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินทุ่งสว่าง33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินวังหิน33270
ศรีสะเกษอำเภอวังหินโพนยาง33270
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์โคกตาล33140
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ห้วยตามอญ33140
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ห้วยตึ๊กชู33140
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ละลม33140
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ตะเคียนราม33140
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ดงรัก33140
ศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ไพรพัฒนา33140
ศรีสะเกษอำเภอเมืองจันทร์เมืองจันทร์33120
ศรีสะเกษอำเภอเมืองจันทร์ตาโกน33120
ศรีสะเกษอำเภอเมืองจันทร์หนองใหญ่33120
ศรีสะเกษอำเภอเบญจลักษ์เสียว33110
ศรีสะเกษอำเภอเบญจลักษ์หนองหว้า33110
ศรีสะเกษอำเภอเบญจลักษ์หนองงูเหลือม33110
ศรีสะเกษอำเภอเบญจลักษ์หนองฮาง33110
ศรีสะเกษอำเภอเบญจลักษ์ท่าคล้อ33110
ศรีสะเกษอำเภอพยุห์พยุห์33230
ศรีสะเกษอำเภอพยุห์พรหมสวัสดิ์33230
ศรีสะเกษอำเภอพยุห์ตำแย33230
ศรีสะเกษอำเภอพยุห์โนนเพ็ก33230
ศรีสะเกษอำเภอพยุห์หนองค้า33230
ศรีสะเกษอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณโดด33120
ศรีสะเกษอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเสียว33120
ศรีสะเกษอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณหนองม้า33120
ศรีสะเกษอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณผือใหญ่33120
ศรีสะเกษอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอีเซ33120
ศรีสะเกษอำเภอศิลาลาดกุง33160
ศรีสะเกษอำเภอศิลาลาดคลีกลิ้ง33160
ศรีสะเกษอำเภอศิลาลาดหนองบัวดง33160
ศรีสะเกษอำเภอศิลาลาดโจดม่วง33160
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีในเมือง34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีหัวเรือ34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีหนองขอน34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีปทุม34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีขามใหญ่34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีแจระแม34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีหนองบ่อ34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีไร่น้อย34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีกระโสบ34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีกุดลาด34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีขี้เหล็ก34000
อุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีปะอาว34000
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่นาคำ34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่แก้งกอก34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่เอือดใหญ่34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่วาริน34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่ลาดควาย34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่สงยาง34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่ตะบ่าย34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่คำไหล34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่หนามแท่ง34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่นาเลิน34250
อุบลราชธานีอำเภอศรีเมืองใหม่ดอนใหญ่34250
อุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมโขงเจียม34220
อุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมห้วยยาง34220
อุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมนาโพธิ์กลาง34220
อุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมหนองแสงใหญ่34220
อุบลราชธานีอำเภอโขงเจียมห้วยไผ่34220
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในเขื่องใน34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในสร้างถ่อ34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในค้อทอง34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในก่อเอ้34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในหัวดอน34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในชีทวน34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในท่าไห34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในนาคำใหญ่34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในแดงหม้อ34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในธาตุน้อย34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในบ้านไทย34320
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในบ้านกอก34320
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในกลางใหญ่34320
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในโนนรัง34320
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในยางขี้นก34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในศรีสุข34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในสหธาตุ34150
อุบลราชธานีอำเภอเขื่องในหนองเหล่า34150
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐเขมราฐ34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐขามป้อม34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐเจียด34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐหนองผือ34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐนาแวง34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐแก้งเหนือ34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐหนองนกทา34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐหนองสิม34170
อุบลราชธานีอำเภอเขมราฐหัวนา34170
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมเมืองเดช34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมนาส่วง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมนาเจริญ34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมทุ่งเทิง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมสมสะอาด34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมกุดประทาย34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมตบหู34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมกลาง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมแก้ง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมท่าโพธิ์ศรี34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมบัวงาม34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมคำครั่ง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมนากระแซง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมโพนงาม34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมป่าโมง34160
อุบลราชธานีอำเภอเดชอุดมโนนสมบูรณ์34160
อุบลราชธานีอำเภอนาจะหลวยนาจะหลวย34280
อุบลราชธานีอำเภอนาจะหลวยโนนสมบูรณ์34280
อุบลราชธานีอำเภอนาจะหลวยพรสวรรค์34280
อุบลราชธานีอำเภอนาจะหลวยบ้านตูม34280
อุบลราชธานีอำเภอนาจะหลวยโสกแสง34280
อุบลราชธานีอำเภอนาจะหลวยโนนสวรรค์34280
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนโซง34260
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนยาง34260
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนโดมประดิษฐ์34260
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนบุเปือย34260
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนสีวิเชียร34260
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนยางใหญ่34260
อุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนเก่าขาม34260
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกโพนงาม34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกห้วยข่า34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกคอแลน34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกนาโพธิ์34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกหนองสะโน34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกโนนค้อ34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกบัวงาม34230
อุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกบ้านแมด34230
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลขุหลุ34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลกระเดียน34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลเกษม34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลกุศกร34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลขามเปี้ย34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลคอนสาย34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลโคกจาน34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลนาพิน34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลนาสะไม34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลโนนกุง34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลตระการ34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลตากแดด34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลไหล่ทุ่ง34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลเป้า34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลเซเป็ด34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลสะพือ34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลหนองเต่า34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลถ้ำแข้34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลท่าหลวง34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลห้วยฝ้ายพัฒนา34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลกุดยาลวน34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลบ้านแดง34130
อุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลคำเจริญ34130
อุบลราชธานีอำเภอกุดข้าวปุ้นข้าวปุ้น34270
อุบลราชธานีอำเภอกุดข้าวปุ้นโนนสวาง34270
อุบลราชธานีอำเภอกุดข้าวปุ้นแก่งเค็ง34270
อุบลราชธานีอำเภอกุดข้าวปุ้นกาบิน34270
อุบลราชธานีอำเภอกุดข้าวปุ้นหนองทันน้ำ34270
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบม่วงสามสิบ34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบเหล่าบก34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบดุมใหญ่34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบหนองช้างใหญ่34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบหนองเมือง34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบเตย34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบยางสักกระโพหลุ่ม34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบหนองไข่นก34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบหนองเหล่า34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบหนองฮาง34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบยางโยภาพ34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบไผ่ใหญ่34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบนาเลิง34140
อุบลราชธานีอำเภอม่วงสามสิบโพนแพง34140
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบวารินชำราบ34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบธาตุ34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบท่าลาด34310
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบโนนโหนน34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบคูเมือง34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบสระสมิง34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบคำน้ำแซบ34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบบุ่งหวาย34310
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบคำขวาง34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบโพธิ์ใหญ่34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบแสนสุข34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบหนองกินเพล34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบโนนผึ้ง34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบเมืองศรีไค34190
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบห้วยขะยูง34310
อุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบบุ่งไหม34190
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารพิบูล34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารกุดชมภู34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารดอนจิก34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารทรายมูล34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารนาโพธิ์34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารโนนกลาง34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารโพธิ์ไทร34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารโพธิ์ศรี34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารระเว34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารไร่ใต้34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารหนองบัวฮี34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารอ่างศิลา34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารโนนกาหลง34110
อุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารบ้านแขม34110
อุบลราชธานีอำเภอตาลสุมตาลสุม34330
อุบลราชธานีอำเภอตาลสุมสำโรง34330
อุบลราชธานีอำเภอตาลสุมจิกเทิง34330
อุบลราชธานีอำเภอตาลสุมหนองกุง34330
อุบลราชธานีอำเภอตาลสุมนาคาย34330
อุบลราชธานีอำเภอตาลสุมคำหว้า34330
อุบลราชธานีอำเภอโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร34340
อุบลราชธานีอำเภอโพธิ์ไทรม่วงใหญ่34340
อุบลราชธานีอำเภอโพธิ์ไทรสำโรง34340
อุบลราชธานีอำเภอโพธิ์ไทรสองคอน34340
อุบลราชธานีอำเภอโพธิ์ไทรสารภี34340
อุบลราชธานีอำเภอโพธิ์ไทรเหล่างาม34340
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงสำโรง34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงโคกก่อง34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงหนองไฮ34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงค้อน้อย34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงโนนกาเล็น34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงโคกสว่าง34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงโนนกลาง34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงบอน34360
อุบลราชธานีอำเภอสำโรงขามป้อม34360
อุบลราชธานีอำเภอดอนมดแดงดอนมดแดง34000
อุบลราชธานีอำเภอดอนมดแดงเหล่าแดง34000
อุบลราชธานีอำเภอดอนมดแดงท่าเมือง34000
อุบลราชธานีอำเภอดอนมดแดงคำไฮใหญ่34000
อุบลราชธานีอำเภอสิรินธรคันไร่34350
อุบลราชธานีอำเภอสิรินธรช่องเม็ก34350
อุบลราชธานีอำเภอสิรินธรโนนก่อ34350
อุบลราชธานีอำเภอสิรินธรนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย34350
อุบลราชธานีอำเภอสิรินธรฝางคำ34350
อุบลราชธานีอำเภอสิรินธรคำเขื่อนแก้ว34350
อุบลราชธานีอำเภอทุ่งศรีอุดมหนองอ้ม34160
อุบลราชธานีอำเภอทุ่งศรีอุดมนาเกษม34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาในเมือง34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองจะบก34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกสูง34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมามะเริง34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองระเวียง34160
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาปรุใหญ่34170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหมื่นไวย34170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพลกรัง34170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไผ่ล้อม34170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหัวทะเล34000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านเกาะ34000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านใหม่34000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพุดซา34000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านโพธิ์34190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจอหอ34190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกกรวด34190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาไชยมงคล34190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองบัวศาลา34260
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสุรนารี34260
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสีมุม34260
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาตลาด34260
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพะเนา35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองกระทุ่ม35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไข่น้ำ35000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีแชะ35000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีเฉลียง35000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรี35000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีโคกกระชาย35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาในเมือง35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองจะบก35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกสูง35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมามะเริง35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองระเวียง35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาปรุใหญ่35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหมื่นไวย35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพลกรัง35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไผ่ล้อม35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหัวทะเล35000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านเกาะ35170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านใหม่35170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพุดซา35170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านโพธิ์35170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจอหอ35170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกกรวด35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาไชยมงคล35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองบัวศาลา35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสุรนารี35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสีมุม35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาตลาด35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพะเนา35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองกระทุ่ม35140
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไข่น้ำ35140
นครราชสีมาอำเภอครบุรีแชะ35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีเฉลียง35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรี35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีโคกกระชาย35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีจระเข้หิน35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีมาบตะโกเอน35180
นครราชสีมาอำเภอครบุรีอรพิมพ์35180
นครราชสีมาอำเภอครบุรีบ้านใหม่35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีลำเพียก35180
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรีใต้35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีตะแบกบาน35110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีสระว่านพระยา35180
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางเสิงสาง35110
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสระตะเคียน35150
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางโนนสมบูรณ์35150
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางกุดโบสถ์35150
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสุขไพบูลย์35150
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางบ้านราษฎร์35150
นครราชสีมาอำเภอคงเมืองคง35130
นครราชสีมาอำเภอคงคูขาด35130
นครราชสีมาอำเภอคงเทพาลัย35130
นครราชสีมาอำเภอคงตาจั่น35130
นครราชสีมาอำเภอคงบ้านปรางค์35130
นครราชสีมาอำเภอคงหนองมะนาว35130
นครราชสีมาอำเภอคงหนองบัว35130
นครราชสีมาอำเภอคงโนนเต็ง35130
นครราชสีมาอำเภอคงดอนใหญ่35130
นครราชสีมาอำเภอคงขามสมบูรณ์35130
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อม35160
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมวังโพธิ์35160
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมโคกกระเบื้อง35160
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมช่อระกา35160
นครราชสีมาอำเภอจักราชจักราช35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชทองหลาง35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชสีสุก35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองขาม35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองพลวง35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชศรีละกอ35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชคลองเมือง35120
นครราชสีมาอำเภอจักราชหินโคน35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยกระโทก35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยพลับพลา35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าอ่าง35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยทุ่งอรุณ35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าลาดขาว35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าจะหลุง35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าเยี่ยม35120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยโชคชัย36000
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยละลมใหม่พัฒนา36000
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยด่านเกวียน36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดกุดพิมาน36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านขุนทด36240
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านนอก36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านใน36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดตะเคียน36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านเก่า36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านแปรง36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดพันชนะ36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดสระจรเข้36240
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองกราด36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวตะเกียด36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวละคร36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหินดาด36240
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดห้วยบง36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดโนนเมืองพัฒนา36000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองไทร36000
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยโนนไทย36170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยด่านจาก36170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยกำปัง36170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสำโรง36170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยค้างพลู36170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบ้านวัง36170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบัลลังก์36140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสายออ36140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยถนนโพธิ์36140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยมะค่า36140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโนนสูง36140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงใหม่36140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโตนด36140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงบิง36140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนชมพู36140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงธารปราสาท36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงหลุมข้าว36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงมะค่า36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงพลสงคราม36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงจันอัด36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงขามเฒ่า36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงด่านคล้า36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำคอหงษ์36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงเมืองปราสาท36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนหวาย36120
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำมูล36120
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงขามสะแกแสง36210
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงโนนเมือง36210
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองนาท36210
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงชีวึก36210
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงพะงาด36210
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงหนองหัวฟาน36210
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองเกษตร36210
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่บัวใหญ่36210
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ห้วยยาง36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่เสมาใหญ่36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ดอนตะหนิน36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองบัวสะอาด36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่โนนทองหลาง36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่กุดจอก36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ด่านช้าง36130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ขุนทอง36220
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองแจ้งใหญ่36130
นครราชสีมาอำเภอประทายประทาย36160
นครราชสีมาอำเภอประทายกระทุ่มราย36160
นครราชสีมาอำเภอประทายวังไม้แดง36220
นครราชสีมาอำเภอประทายตลาดไทร36220
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองพลวง36160
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองค่าย36160
นครราชสีมาอำเภอประทายหันห้วยทราย36160
นครราชสีมาอำเภอประทายดอนมัน36250
นครราชสีมาอำเภอประทายนางรำ36250
นครราชสีมาอำเภอประทายโนนเพ็ด36250
นครราชสีมาอำเภอประทายทุ่งสว่าง36250
นครราชสีมาอำเภอประทายโคกกลาง36250
นครราชสีมาอำเภอประทายเมืองโดน36230
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเมืองปัก36230
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะคุ36230
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยโคกไทย36230
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสำโรง36230
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะขบ36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนกออก36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยดอน36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตูม36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยงิ้ว36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสะแกราช36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยลำนางแก้ว36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยภูหลวง36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยธงชัยเหนือ36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสุขเกษม36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเกษมทรัพย์36110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยบ่อปลาทอง36190
นครราชสีมาอำเภอพิมายในเมือง36190
นครราชสีมาอำเภอพิมายสัมฤทธิ์36190
นครราชสีมาอำเภอพิมายโบสถ์36190
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระเบื้องใหญ่36190
นครราชสีมาอำเภอพิมายท่าหลวง36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายรังกาใหญ่36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายชีวาน36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายนิคมสร้างตนเอง36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระชอน36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายดงใหญ่36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายธารละหลอด36150
นครราชสีมาอำเภอพิมายหนองระเวียง36150
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแถลง36150
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงทับสวาย36150
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงเมืองพลับพลา36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งตะเคียน36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหินดาด36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงงิ้ว36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงกงรถ36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งประดู่36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงตะโก36180
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแคน36180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงชุมพวง36260
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงประสุข36260
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงท่าลาด36260
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงสาหร่าย36260
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงตลาดไทร36130
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนรัง36130
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงหนองหลัก36130
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนตูม36130
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนยอ36130
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินสูงเนิน36130
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินเสมา36130
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโคราช37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินบุ่งขี้เหล็ก37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโนนค่า37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโค้งยาง37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือเก่า37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือใหม่37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินนากลาง37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินหนองตะไก้37000
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินกุดจิก37000
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอขามทะเลสอ37000
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอโป่งแดง37000
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอพันดุง37000
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอหนองสรวง37000
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอบึงอ้อ37000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วสีคิ้ว37000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วบ้านหัน37000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกฤษณา37000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วลาดบัวขาว37000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองหญ้าขาว37000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกุดน้อย37210
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองน้ำใส37210
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้ววังโรงใหญ่37210
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วมิตรภาพ37210
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วคลองไผ่37210
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วดอนเมือง37110
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองบัวน้อย37110
นครราชสีมาอำเภอปากช่องปากช่อง37110
นครราชสีมาอำเภอปากช่องกลางดง37110
นครราชสีมาอำเภอปากช่องจันทึก37110
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังกะทะ37110
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหมูสี37110
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองสาหร่าย37180
นครราชสีมาอำเภอปากช่องขนงพระ37180
นครราชสีมาอำเภอปากช่องโป่งตาลอง37180
นครราชสีมาอำเภอปากช่องคลองม่วง37180
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองน้ำแดง37290
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังไทร37290
นครราชสีมาอำเภอปากช่องพญาเย็น37290
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองบุนนาก37290
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากสารภี37290
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากไทยเจริญ37290
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองหัวแรต37240
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากแหลมทอง37240
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองตะไก้37240
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากลุงเขว้า37240
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองไม้ไผ่37240
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากบ้านใหม่37240
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางแก้งสนามนาง37240
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางโนนสำราญ37240
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงพะไล37000
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางสีสุก37000
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงสำโรง37000
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนแดง37000
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนตาเถร37000
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงสำพะเนียง37000
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงวังหิน37000
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงดอนยาวใหญ่38000
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังน้ำเขียว38000
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังหมี38000
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวระเริง38000
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวอุดมทรัพย์38000
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวไทยสามัคคี38000
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์สำนักตะคร้อ38000
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์หนองแวง38000
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์บึงปรือ38000
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์วังยายทอง38000
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางเมืองยาง38000
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางกระเบื้องนอก38000
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางละหานปลาค้าว38180
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางโนนอุดม38180
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำสระพระ38180
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำมาบกราด38180
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำพังเทียม38180
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำทัพรั้ง38180
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำหนองหอย38180
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยขุย38170
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยบ้านยาง38170
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยช่องแมว38170
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยไพล38170
นครราชสีมาอำเภอบัวลายเมืองพะไล38170
นครราชสีมาอำเภอบัวลายโนนจาน38170
นครราชสีมาอำเภอบัวลายบัวลาย38170
นครราชสีมาอำเภอบัวลายหนองหว้า38150
นครราชสีมาอำเภอสีดาสีดา38150
นครราชสีมาอำเภอสีดาโพนทอง38150
นครราชสีมาอำเภอสีดาโนนประดู่38150
นครราชสีมาอำเภอสีดาสามเมือง38150
นครราชสีมาอำเภอสีดาหนองตาดใหญ่38150
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติช้างทอง38150
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่าช้าง38150
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระพุทธ38150
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือม38190
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองยาง38190
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ในเมือง38190
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์อิสาณ38190
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เสม็ด38190
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านบัว38190
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกโพรง38220
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สวายจีก38220
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านยาง38220
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์พระครู38220
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ถลุงเหล็ก38210
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หนองตาด38210
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ลุมปุ๊ก38210
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สองห้อง38210
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บัวทอง38210
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ชุมเห็ด38000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หลักเขต38000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกซำ38000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กลันทา39000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสัง39000
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เมืองฝาง39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองคูเมือง39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองปะเคียบ39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองบ้านแพ39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองพรสำราญ39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองหินเหล็กไฟ39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองตูมใหญ่39000
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองหนองขมาร39000
บุรีรัมย์อำเภอกระสังกระสัง39000
บุรีรัมย์อำเภอกระสังลำดวน39000
บุรีรัมย์อำเภอกระสังสองชั้น39000
บุรีรัมย์อำเภอกระสังสูงเนิน39000
บุรีรัมย์อำเภอกระสังหนองเต็ง39000
บุรีรัมย์อำเภอกระสังเมืองไผ่39170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังชุมแสง39170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังบ้านปรือ39350
บุรีรัมย์อำเภอกระสังห้วยสำราญ39170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังกันทรารมย์39350
บุรีรัมย์อำเภอกระสังศรีภูมิ39170
บุรีรัมย์อำเภอนางรองนางรอง39170
บุรีรัมย์อำเภอนางรองสะเดา39350
บุรีรัมย์อำเภอนางรองชุมแสง39170
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองโบสถ์39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองกง39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองถนนหัก39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองไทร39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองก้านเหลือง39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองบ้านสิงห์39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองลำไทรโยง39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองทรัพย์พระยา39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองยายพิมพ์39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหัวถนน39140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองทุ่งแสงทอง39180
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองโสน39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่หนองกี่39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เย้ยปราสาท39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เมืองไผ่39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ดอนอะราง39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่โคกสว่าง39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนา39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ทุ่งกระเต็น39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่โคกสูง39180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่บุกระสัง39180
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายละหานทราย39270
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายตาจง39270
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายสำโรงใหม่39270
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายหนองแวง39270
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายหนองตะครอง39270
บุรีรัมย์อำเภอละหานทรายโคกว่าน39270
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยประโคนชัย39270
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยแสลงโทน39270
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยบ้านไทร39170
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยละเวี้ย39170
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยจรเข้มาก39170
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยปังกู39170
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกย่าง39170
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกม้า40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยไพศาล40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยตะโกตาพิ40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยเขาคอก40260
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยหนองบอน40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกมะขาม40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยโคกตูม40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยประทัดบุ40000
บุรีรัมย์อำเภอประโคนชัยสี่เหลี่ยม40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดบ้านกรวด40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดโนนเจริญ40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดหนองไม้งาม40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดปราสาท40260
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดสายตะกู40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดหินลาด40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดบึงเจริญ40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดจันทบเพชร40000
บุรีรัมย์อำเภอบ้านกรวดเขาดินเหนือ40000
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงพุทไธสง40270
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงมะเฟือง40270
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านจาน40270
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านเป้า40270
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านแวง40270
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงบ้านยาง40270
บุรีรัมย์อำเภอพุทไธสงหายโศก40270
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศลำปลายมาศ40320
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองคู40320
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศแสลงพัน40320
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศทะเมนชัย40320
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศตลาดโพธิ์40320
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองกะทิง40210
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศโคกกลาง40210
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศโคกสะอาด40240
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศเมืองแฝก40240
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศบ้านยาง40240
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศผไทรินทร์40210
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศโคกล่าม40210
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหินโคน40210
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองบัวโคก40210
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศบุโพธิ์40240
บุรีรัมย์อำเภอลำปลายมาศหนองโดน40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกสตึก40290
บุรีรัมย์อำเภอสตึกนิคม40290
บุรีรัมย์อำเภอสตึกทุ่งวัง40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกเมืองแก40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกหนองใหญ่40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกร่อนทอง40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกดอนมนต์40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกชุมแสง40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกท่าม่วง40290
บุรีรัมย์อำเภอสตึกสะแก40130
บุรีรัมย์อำเภอสตึกสนามชัย40290
บุรีรัมย์อำเภอสตึกกระสัง40220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำปะคำ40220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำไทยเจริญ40220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำหนองบัว40220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำโคกมะม่วง40220
บุรีรัมย์อำเภอปะคำหูทำนบ40220
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์นาโพธิ์40220
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์บ้านคู40220
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์บ้านดู่40220
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์ดอนกอก40220
บุรีรัมย์อำเภอนาโพธิ์ศรีสว่าง40140
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์สระแก้ว40140
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์ห้วยหิน40140
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์ไทยสามัคคี40140
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์หนองชัยศรี40310
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์เสาเดียว40310
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์เมืองฝ้าย40140
บุรีรัมย์อำเภอหนองหงส์สระทอง40140
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยจันดุม40140
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยโคกขมิ้น40140
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยป่าชัน40140
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยสะเดา40310
บุรีรัมย์อำเภอพลับพลาชัยสำโรง40250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชห้วยราช40250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชสามแวง40250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชตาเสา40250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชบ้านตะโก40250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชสนวน40250
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชโคกเหล็ก40170
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชเมืองโพธิ์40170
บุรีรัมย์อำเภอห้วยราชห้วยราชา40170
บุรีรัมย์อำเภอโนนสุวรรณโนนสุวรรณ40170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาในเมือง40170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง40170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองจะบก40170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกสูง40170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมามะเริง40170
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองระเวียง40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาปรุใหญ่40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหมื่นไวย40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพลกรัง40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไผ่ล้อม40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหัวทะเล40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านเกาะ40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านใหม่40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพุดซา40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านโพธิ์40110
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจอหอ40340
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกกรวด40340
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาไชยมงคล40340
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองบัวศาลา40340
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสุรนารี40120
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสีมุม40120
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาตลาด40120
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพะเนา40120
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองกระทุ่ม40120
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไข่น้ำ40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีแชะ40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีเฉลียง40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรี40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีโคกกระชาย40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีจระเข้หิน40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีมาบตะโกเอน40120
นครราชสีมาอำเภอครบุรีอรพิมพ์40330
นครราชสีมาอำเภอครบุรีบ้านใหม่40330
นครราชสีมาอำเภอครบุรีลำเพียก40330
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรีใต้40330
นครราชสีมาอำเภอครบุรีตะแบกบาน40330
นครราชสีมาอำเภอครบุรีสระว่านพระยา40230
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางเสิงสาง40230
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสระตะเคียน40230
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางโนนสมบูรณ์40230
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางกุดโบสถ์40230
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสุขไพบูลย์40230
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางบ้านราษฎร์40190
นครราชสีมาอำเภอคงเมืองคง40190
นครราชสีมาอำเภอคงคูขาด40190
นครราชสีมาอำเภอคงเทพาลัย40190
นครราชสีมาอำเภอคงตาจั่น40190
นครราชสีมาอำเภอคงบ้านปรางค์40190
นครราชสีมาอำเภอคงหนองมะนาว40190
นครราชสีมาอำเภอคงหนองบัว40190
นครราชสีมาอำเภอคงโนนเต็ง40190
นครราชสีมาอำเภอคงดอนใหญ่40190
นครราชสีมาอำเภอคงขามสมบูรณ์40190
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อม40190
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมวังโพธิ์40150
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมโคกกระเบื้อง40150
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมช่อระกา40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชจักราช40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชทองหลาง40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชสีสุก40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองขาม40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองพลวง40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชศรีละกอ40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชคลองเมือง40150
นครราชสีมาอำเภอจักราชหินโคน40150
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยกระโทก40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยพลับพลา40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าอ่าง40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยทุ่งอรุณ40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าลาดขาว40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าจะหลุง40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าเยี่ยม40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยโชคชัย40160
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยละลมใหม่พัฒนา40180
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยด่านเกวียน40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดกุดพิมาน40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านขุนทด40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านนอก40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านใน40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดตะเคียน40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านเก่า40180
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านแปรง40280
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดพันชนะ40280
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดสระจรเข้40280
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองกราด40280
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวตะเกียด40280
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวละคร40350
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหินดาด40350
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดห้วยบง40350
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดโนนเมืองพัฒนา40350
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองไทร40350
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยโนนไทย40170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยด่านจาก40170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยกำปัง40170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสำโรง40170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยค้างพลู40170
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบ้านวัง40160
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบัลลังก์40160
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสายออ40160
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยถนนโพธิ์40160
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยมะค่า40150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโนนสูง40150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงใหม่40150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโตนด40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงบิง40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนชมพู40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงธารปราสาท40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงหลุมข้าว40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงมะค่า40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงพลสงคราม40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงจันอัด40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงขามเฒ่า40110
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงด่านคล้า40150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำคอหงษ์40150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงเมืองปราสาท40150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนหวาย41000
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำมูล41000
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงขามสะแกแสง41000
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงโนนเมือง41000
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองนาท41000
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงชีวึก41330
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงพะงาด41000
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงหนองหัวฟาน41000
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองเกษตร41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่บัวใหญ่41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ห้วยยาง41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่เสมาใหญ่41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ดอนตะหนิน41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองบัวสะอาด41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่โนนทองหลาง41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่กุดจอก41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ด่านช้าง41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ขุนทอง41000
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองแจ้งใหญ่41000
นครราชสีมาอำเภอประทายประทาย41000
นครราชสีมาอำเภอประทายกระทุ่มราย41330
นครราชสีมาอำเภอประทายวังไม้แดง41250
นครราชสีมาอำเภอประทายตลาดไทร41250
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองพลวง41250
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองค่าย41250
นครราชสีมาอำเภอประทายหันห้วยทราย41250
นครราชสีมาอำเภอประทายดอนมัน41250
นครราชสีมาอำเภอประทายนางรำ41250
นครราชสีมาอำเภอประทายโนนเพ็ด41360
นครราชสีมาอำเภอประทายทุ่งสว่าง41220
นครราชสีมาอำเภอประทายโคกกลาง41220
นครราชสีมาอำเภอประทายเมืองโดน41220
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเมืองปัก41360
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะคุ41360
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยโคกไทย41220
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสำโรง41360
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะขบ41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนกออก41370
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยดอน41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตูม41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยงิ้ว41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสะแกราช41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยลำนางแก้ว41370
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยภูหลวง41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยธงชัยเหนือ41370
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสุขเกษม41370
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเกษมทรัพย์41110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยบ่อปลาทอง41110
นครราชสีมาอำเภอพิมายในเมือง41110
นครราชสีมาอำเภอพิมายสัมฤทธิ์41240
นครราชสีมาอำเภอพิมายโบสถ์41240
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระเบื้องใหญ่41240
นครราชสีมาอำเภอพิมายท่าหลวง41240
นครราชสีมาอำเภอพิมายรังกาใหญ่41240
นครราชสีมาอำเภอพิมายชีวาน41240
นครราชสีมาอำเภอพิมายนิคมสร้างตนเอง41130
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระชอน41130
นครราชสีมาอำเภอพิมายดงใหญ่41130
นครราชสีมาอำเภอพิมายธารละหลอด41130
นครราชสีมาอำเภอพิมายหนองระเวียง41130
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแถลง41320
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงทับสวาย41320
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงเมืองพลับพลา41130
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งตะเคียน41130
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหินดาด41130
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงงิ้ว41130
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงกงรถ41320
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งประดู่41310
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงตะโก41310
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแคน41310
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงชุมพวง41310
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงประสุข41290
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงท่าลาด41290
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงสาหร่าย41290
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงตลาดไทร41290
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนรัง41230
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงหนองหลัก41230
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนตูม41230
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนยอ41230
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินสูงเนิน41230
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินเสมา41230
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโคราช41230
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินบุ่งขี้เหล็ก41280
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโนนค่า41280
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโค้งยาง41280
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือเก่า41280
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือใหม่41280
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินนากลาง41280
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินหนองตะไก้41190
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินกุดจิก41190
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอขามทะเลสอ41190
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอโป่งแดง41190
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอพันดุง41190
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอหนองสรวง41190
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอบึงอ้อ41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วสีคิ้ว41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วบ้านหัน41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกฤษณา41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วลาดบัวขาว41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองหญ้าขาว41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกุดน้อย41190
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองน้ำใส41160
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้ววังโรงใหญ่41160
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วมิตรภาพ41160
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วคลองไผ่41160
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วดอนเมือง41160
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองบัวน้อย41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องปากช่อง41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องกลางดง41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องจันทึก41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังกะทะ41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหมูสี41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองสาหร่าย41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องขนงพระ41160
นครราชสีมาอำเภอปากช่องโป่งตาลอง41210
นครราชสีมาอำเภอปากช่องคลองม่วง41210
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองน้ำแดง41210
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังไทร41210
นครราชสีมาอำเภอปากช่องพญาเย็น41210
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองบุนนาก41210
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากสารภี41210
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากไทยเจริญ41150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองหัวแรต41150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากแหลมทอง41150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองตะไก้41150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากลุงเขว้า41150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองไม้ไผ่41150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากบ้านใหม่41150
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางแก้งสนามนาง41150
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางโนนสำราญ41150
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงพะไล41150
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางสีสุก41150
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงสำโรง41260
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนแดง41260
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนตาเถร41260
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงสำพะเนียง41260
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงวังหิน41260
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงดอนยาวใหญ่41260
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังน้ำเขียว41340
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังหมี41340
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวระเริง41340
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวอุดมทรัพย์41340
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวไทยสามัคคี41380
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์สำนักตะคร้อ41380
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์หนองแวง41380
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์บึงปรือ41380
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์วังยายทอง41130
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางเมืองยาง41130
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางกระเบื้องนอก41130
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางละหานปลาค้าว41130
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางโนนอุดม41130
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำสระพระ41130
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำมาบกราด41130
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำพังเทียม41110
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำทัพรั้ง41110
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำหนองหอย41110
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยขุย42000
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยบ้านยาง42000
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยช่องแมว42100
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยไพล42000
นครราชสีมาอำเภอบัวลายเมืองพะไล42000
นครราชสีมาอำเภอบัวลายโนนจาน42000
นครราชสีมาอำเภอบัวลายบัวลาย42000
นครราชสีมาอำเภอบัวลายหนองหว้า42000
นครราชสีมาอำเภอสีดาสีดา42000
นครราชสีมาอำเภอสีดาโพนทอง42000
นครราชสีมาอำเภอสีดาโนนประดู่42000
นครราชสีมาอำเภอสีดาสามเมือง42000
นครราชสีมาอำเภอสีดาหนองตาดใหญ่42100
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติช้างทอง42000
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่าช้าง42210
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระพุทธ42210
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือม42210
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองยาง42210
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ในเมือง42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์อิสาณ42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เสม็ด42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านบัว42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกโพรง42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สวายจีก42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านยาง42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์พระครู42110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ถลุงเหล็ก42150
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หนองตาด42150
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ลุมปุ๊ก42150
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สองห้อง42150
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บัวทอง42150
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ชุมเห็ด42150
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หลักเขต42120
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกซำ42120
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กลันทา42120
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์กระสัง42120
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เมืองฝาง42120
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองคูเมือง42120
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองปะเคียบ42120
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองบ้านแพ42120
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองพรสำราญ42120
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองหินเหล็กไฟ42120
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองตูมใหญ่42170
บุรีรัมย์อำเภอคูเมืองหนองขมาร42170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังกระสัง42170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังลำดวน42170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังสองชั้น42170
บุรีรัมย์อำเภอกระสังสูงเนิน42160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังหนองเต็ง42160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังเมืองไผ่42160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังชุมแสง42160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังบ้านปรือ42160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังห้วยสำราญ42160
บุรีรัมย์อำเภอกระสังกันทรารมย์42140
บุรีรัมย์อำเภอกระสังศรีภูมิ42140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองนางรอง42140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองสะเดา42140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองชุมแสง42140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองโบสถ์42140
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองกง42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองถนนหัก42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองไทร42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองก้านเหลือง42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองบ้านสิงห์42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองลำไทรโยง42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองทรัพย์พระยา42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองยายพิมพ์42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหัวถนน42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองทุ่งแสงทอง42130
บุรีรัมย์อำเภอนางรองหนองโสน42180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่หนองกี่42180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เย้ยปราสาท42180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่เมืองไผ่42180
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่ดอนอะราง42230
บุรีรัมย์อำเภอหนองกี่โคกสว่าง42230
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาในเมือง42230
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง42230
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองจะบก42230
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกสูง42240
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมามะเริง42240
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองระเวียง42240
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาปรุใหญ่42240
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหมื่นไวย42240
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพลกรัง42220
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไผ่ล้อม42220
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหัวทะเล42220
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านเกาะ42220
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านใหม่42190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพุดซา42190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านโพธิ์42190
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจอหอ43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาโคกกรวด43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาไชยมงคล43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองบัวศาลา43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสุรนารี43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาสีมุม43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาตลาด43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาพะเนา43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองกระทุ่ม43000
นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาหนองไข่น้ำ43100
นครราชสีมาอำเภอครบุรีแชะ43100
นครราชสีมาอำเภอครบุรีเฉลียง43100
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรี43000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีโคกกระชาย43000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีจระเข้หิน43000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีมาบตะโกเอน43000
นครราชสีมาอำเภอครบุรีอรพิมพ์43110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีบ้านใหม่43110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีลำเพียก43110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีครบุรีใต้43110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีตะแบกบาน43110
นครราชสีมาอำเภอครบุรีสระว่านพระยา43110
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางเสิงสาง43110
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสระตะเคียน43110
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางโนนสมบูรณ์43110
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางกุดโบสถ์43110
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางสุขไพบูลย์43120
นครราชสีมาอำเภอเสิงสางบ้านราษฎร์43120
นครราชสีมาอำเภอคงเมืองคง43120
นครราชสีมาอำเภอคงคูขาด43120
นครราชสีมาอำเภอคงเทพาลัย43120
นครราชสีมาอำเภอคงตาจั่น43120
นครราชสีมาอำเภอคงบ้านปรางค์43120
นครราชสีมาอำเภอคงหนองมะนาว43120
นครราชสีมาอำเภอคงหนองบัว43120
นครราชสีมาอำเภอคงโนนเต็ง43120
นครราชสีมาอำเภอคงดอนใหญ่43120
นครราชสีมาอำเภอคงขามสมบูรณ์43130
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อม43130
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมวังโพธิ์43130
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมโคกกระเบื้อง43130
นครราชสีมาอำเภอบ้านเหลื่อมช่อระกา43160
นครราชสีมาอำเภอจักราชจักราช43160
นครราชสีมาอำเภอจักราชทองหลาง43160
นครราชสีมาอำเภอจักราชสีสุก43160
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองขาม43160
นครราชสีมาอำเภอจักราชหนองพลวง43100
นครราชสีมาอำเภอจักราชศรีละกอ43100
นครราชสีมาอำเภอจักราชคลองเมือง43100
นครราชสีมาอำเภอจักราชหินโคน43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยกระโทก43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยพลับพลา43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าอ่าง43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยทุ่งอรุณ43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าลาดขาว43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าจะหลุง43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยท่าเยี่ยม43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยโชคชัย43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยละลมใหม่พัฒนา43120
นครราชสีมาอำเภอโชคชัยด่านเกวียน43130
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดกุดพิมาน43130
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านขุนทด43130
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านนอก44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดด่านใน44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดตะเคียน44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านเก่า44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดบ้านแปรง44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดพันชนะ44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดสระจรเข้44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองกราด44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวตะเกียด44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองบัวละคร44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหินดาด44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดห้วยบง44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดโนนเมืองพัฒนา44000
นครราชสีมาอำเภอด่านขุนทดหนองไทร44000
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยโนนไทย44190
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยด่านจาก44190
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยกำปัง44190
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสำโรง44190
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยค้างพลู44190
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบ้านวัง44140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยบัลลังก์44140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยสายออ44140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยถนนโพธิ์44140
นครราชสีมาอำเภอโนนไทยมะค่า44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโนนสูง44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงใหม่44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงโตนด44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงบิง44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนชมพู44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงธารปราสาท44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงหลุมข้าว44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงมะค่า44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงพลสงคราม44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงจันอัด44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงขามเฒ่า44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงด่านคล้า44140
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำคอหงษ์44150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงเมืองปราสาท44150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงดอนหวาย44150
นครราชสีมาอำเภอโนนสูงลำมูล44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงขามสะแกแสง44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงโนนเมือง44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองนาท44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงชีวึก44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงพะงาด44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงหนองหัวฟาน44150
นครราชสีมาอำเภอขามสะแกแสงเมืองเกษตร44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่บัวใหญ่44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ห้วยยาง44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่เสมาใหญ่44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ดอนตะหนิน44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองบัวสะอาด44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่โนนทองหลาง44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่กุดจอก44160
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ด่านช้าง44130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่ขุนทอง44130
นครราชสีมาอำเภอบัวใหญ่หนองแจ้งใหญ่44130
นครราชสีมาอำเภอประทายประทาย44130
นครราชสีมาอำเภอประทายกระทุ่มราย44130
นครราชสีมาอำเภอประทายวังไม้แดง44130
นครราชสีมาอำเภอประทายตลาดไทร44130
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองพลวง44130
นครราชสีมาอำเภอประทายหนองค่าย44130
นครราชสีมาอำเภอประทายหันห้วยทราย44130
นครราชสีมาอำเภอประทายดอนมัน44130
นครราชสีมาอำเภอประทายนางรำ44130
นครราชสีมาอำเภอประทายโนนเพ็ด44130
นครราชสีมาอำเภอประทายทุ่งสว่าง44130
นครราชสีมาอำเภอประทายโคกกลาง44130
นครราชสีมาอำเภอประทายเมืองโดน44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเมืองปัก44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะคุ44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยโคกไทย44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสำโรง44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตะขบ44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนกออก44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยดอน44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยตูม44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยงิ้ว44170
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสะแกราช44110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยลำนางแก้ว44110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยภูหลวง44110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยธงชัยเหนือ44110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยสุขเกษม44110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยเกษมทรัพย์44110
นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยบ่อปลาทอง44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายในเมือง44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายสัมฤทธิ์44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายโบสถ์44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระเบื้องใหญ่44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายท่าหลวง44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายรังกาใหญ่44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายชีวาน44110
นครราชสีมาอำเภอพิมายนิคมสร้างตนเอง44120
นครราชสีมาอำเภอพิมายกระชอน44120
นครราชสีมาอำเภอพิมายดงใหญ่44120
นครราชสีมาอำเภอพิมายธารละหลอด44120
นครราชสีมาอำเภอพิมายหนองระเวียง44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแถลง44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงทับสวาย44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงเมืองพลับพลา44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งตะเคียน44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหินดาด44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงงิ้ว44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงกงรถ44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงหลุ่งประดู่44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงตะโก44120
นครราชสีมาอำเภอห้วยแถลงห้วยแคน44120
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงชุมพวง44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงประสุข44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงท่าลาด44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงสาหร่าย44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงตลาดไทร44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนรัง44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงหนองหลัก44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนตูม44180
นครราชสีมาอำเภอชุมพวงโนนยอ44180
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินสูงเนิน44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินเสมา44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโคราช44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินบุ่งขี้เหล็ก44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโนนค่า44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินโค้งยาง44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือเก่า44210
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินมะเกลือใหม่44130
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินนากลาง44130
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินหนองตะไก้44130
นครราชสีมาอำเภอสูงเนินกุดจิก44130
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอขามทะเลสอ44130
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอโป่งแดง44160
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอพันดุง44160
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอหนองสรวง44160
นครราชสีมาอำเภอขามทะเลสอบึงอ้อ44160
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วสีคิ้ว45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วบ้านหัน45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกฤษณา45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วลาดบัวขาว45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองหญ้าขาว45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วกุดน้อย45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองน้ำใส45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้ววังโรงใหญ่45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วมิตรภาพ45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วคลองไผ่45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วดอนเมือง45000
นครราชสีมาอำเภอสีคิ้วหนองบัวน้อย45000
นครราชสีมาอำเภอปากช่องปากช่อง45000
นครราชสีมาอำเภอปากช่องกลางดง45000
นครราชสีมาอำเภอปากช่องจันทึก45000
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังกะทะ45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหมูสี45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองสาหร่าย45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องขนงพระ45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องโป่งตาลอง45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องคลองม่วง45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องหนองน้ำแดง45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องวังไทร45150
นครราชสีมาอำเภอปากช่องพญาเย็น45150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองบุนนาก45150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากสารภี45150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากไทยเจริญ45150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองหัวแรต45150
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากแหลมทอง45190
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองตะไก้45190
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากลุงเขว้า45190
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากหนองไม้ไผ่45190
นครราชสีมาอำเภอหนองบุญมากบ้านใหม่45190
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางแก้งสนามนาง45190
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางโนนสำราญ45190
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงพะไล45190
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางสีสุก45180
นครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางบึงสำโรง45180
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนแดง45180
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงโนนตาเถร45180
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงสำพะเนียง45180
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงวังหิน45180
นครราชสีมาอำเภอโนนแดงดอนยาวใหญ่45180
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังน้ำเขียว45180
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียววังหมี45180
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวระเริง45180
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวอุดมทรัพย์45180
นครราชสีมาอำเภอวังน้ำเขียวไทยสามัคคี45180
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์สำนักตะคร้อ45170
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์หนองแวง45170
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์บึงปรือ45170
นครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์วังยายทอง45170
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางเมืองยาง45170
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางกระเบื้องนอก45170
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางละหานปลาค้าว45170
นครราชสีมาอำเภอเมืองยางโนนอุดม45170
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำสระพระ45170
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำมาบกราด45170
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำพังเทียม45170
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำทัพรั้ง45170
นครราชสีมาอำเภอพระทองคำหนองหอย45140
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยขุย45140
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยบ้านยาง45140
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยช่องแมว45140
นครราชสีมาอำเภอลำทะเมนชัยไพล45140
นครราชสีมาอำเภอบัวลายเมืองพะไล45140
นครราชสีมาอำเภอบัวลายโนนจาน45140
นครราชสีมาอำเภอบัวลายบัวลาย45140
นครราชสีมาอำเภอบัวลายหนองหว้า45140
นครราชสีมาอำเภอสีดาสีดา45140
นครราชสีมาอำเภอสีดาโพนทอง45140
นครราชสีมาอำเภอสีดาโนนประดู่45140
นครราชสีมาอำเภอสีดาสามเมือง45140
นครราชสีมาอำเภอสีดาหนองตาดใหญ่45110
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติช้างทอง45110
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่าช้าง45110
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระพุทธ45110
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือม45110
นครราชสีมาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหนองยาง45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ในเมือง45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์อิสาณ45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เสม็ด45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านบัว45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกโพรง45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สวายจีก45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บ้านยาง45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์พระครู45110
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ถลุงเหล็ก45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หนองตาด45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ลุมปุ๊ก45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สองห้อง45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์บัวทอง45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ชุมเห็ด45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์หลักเขต45230
บุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์สะแกซำ45230
สาระน่ารู้

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems)  เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับในห้องโดยสารเพื่อให้ล้อหน้าทั้ง2ล้อเกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการ โดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่านการใช้ชุดเฟืองทดแรงทีี่อยู่ระหว่างแกนพวงมาลัยกับแขนส่งกำลังที่เรียกว่า “กระปุกพวงมาลัย” เมื่อออกแรงหมุนที่พวงมาลัยก็จะเกิดการส่งผ่านแรงมายังกระปุกพวงมาลัยและส่งไปที่แกนยึดกับล้อก็จะทำให้ล้อหมุนตามทิศทางที่ต้องการ ระบบบังคับเลี้ยวแบ่งเป็น 2 แบบ  1.ระบบพวงมาลัยแบบ Steering Linkage เป็นระบบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่างการชุบโครเมียมและชุบโครมคืออะไร?

โครเมียมคือโลหะสีขาวอมฟ้า มีลักษณะค่อนข้างเงา เป็นโลหะที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนโครมคือโลหะชนิดอื่นๆที่ถูกเคลือบด้วยโครเมียมโดยการชุบไฟฟ้า มักใช้เป็นอะไหล่ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์หรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โครมสามารถผลิตได้โดยใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียมหรือไตรวาเลนต์โครเมียม แต่เนื่องจากเฮกซะวาเลนต์โครเมียมนั้นเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง ในปัจจุบันจึงนิยมใช้ไตรวาเลนต์โครมหรือไตรโครมมากกว่า ปี 2007 เฮกซะโครมถูกห้ามใช้ในการผลิตรถยนต์ในประเทศยุโรป แต่เฮกซะโครม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

หลังคาซันรูฟ

ว่า Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแนวคิดยุคแรกๆ ในการทำให้รถยนต์สามารถพับเปิด-ปิดหลังคาได้ ซึ่ง Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแผ่นโลหะที่มีสีเดียวกับตัวถังของรถยนต์ ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมบน หลังคารถยนต์ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ หรือรูปทรงของช่องจะเป็นแบบไหน ก็สามารถที่จะเปิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า เผยอ หรือ Pop up หรือว่าสามารถสไลด์ไปทางข้างหลังได้เกือบหมดทั้งบาน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่หลักของ Sunroof (ซันรูฟ) นั่นคือ เพื่อให้ระบายอากาศ และช่วยให้แสงแดด หรือลมเข้ามาในห้องผู้โดยส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ลิฟจอดรถ

โครงสร้างเหล็ก ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท้วมอีกด้วย น้ำหนักต่างๆได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

10 อันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Zenvo ST1 Hyper Car สมรรถนะสูงจากเดนมาร์กที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2009 โดยจำกัดจำนวนการผลิตอยู่เพียง 15 คันเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 375 กม./ชม. ส่วนอัตราเร่ง 0-100 กม./ ชม. ใช้เวลาเพียง 3 วินาที ซึ่งความแรงระดับนี้มาจากเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6.8 ลิตรที่พ่วงทั้งเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จ จนมีกำลังสูงสุด 1,104 แรงม้า ที่ 6,900 รอบ/ นาที และแรงบิด 1,430 นิวตันเมตร ที่รอบต่ำเพียง 4,500 รอบ/ นาที ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ 7 จังหวะที่ใช้แพดเดิลชิฟท์แบบรถแข่งสูตร 1 ราคา เริ่มต้นที่ 40 ล้านบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของโช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่คุณต้องรู้

โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว และค่อย ๆ ดีดตัวขึ้น ตรงส่วนนี้เอง โช้คอัพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลดแรงดีดตัวของสปริง ทำให้แรงดีดตัวของสปริงมีความหนืดขึ้น ทำให้มีความรู้สึกนุ่มขึ้นของช่วงล่าง ถ้าโช้คอัพสามารถลดแรงดีดตัวของสปริงได้มากเท่าใด ก็แสดงถึง ประสิทธิภาพของโช้คอัพได้มากเท่านั้น ซึ่งเมื่อขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกจากการวิ่ง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การอัดดอกยาง

INITIAL INSPECTIONขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิตโดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ                1. ท้องยาง ( INNER LINER )                2. ขอบยาง ( BEAD )                3. แก้มยาง ( SIDEWALL )     &nbsp ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

No Picture
สาระน่ารู้

วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม

มันเครื่องใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งสมัยนี้มีน้ำมันเครื่องจริง น้ำมันเครื่องปลอมปนกันมั่ว วันนี้ คาร์ซัม มังกรไฟ จะมาเสนอวิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม!! มาดูกันดีกว่า ว่าคณจะเป็นอีกคนที่ซื้อของปลอมมาหรือไม่! Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1.สังเกตุที่บรรจุภัณฑ์ ขั้นแรกสิ่งที่่เป็นพื้นฐานที่สุดของการตรวจสอบของจริงหรือของปลอมคือการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ทางที่ดีคุณควรเก็บบรรจุภัณฑ์ของจริงเอาไว้ด้วยเพื่อตรวจสอบเทียบกัน ต้องมีฉลากบอก วัน/เดือน/ปีที่ผลิต ปริมาตร รวมถึงตรารับ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

7 การดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1. ป้ายทะเบียน  หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ติดป้ายแหงนขึ้นหรือพับลง หรือปล่อยให้มีส่วนอื่นมาปิดทับจนเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน จะถือว่ามีความผิดฐานข้อหาดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนครับ แต่หากมีเหตุจำเป็นเช่น ป้ายพัง ต้องเขียนป้ายด้วยกระดาษขึ้นมาใช้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้วิธีตรวจสอบเอกสารแทนว่าเลขทะเบียนตรงกันหรือไม่ แต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะถือว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารอีกกระทง 2. โหลดเตี้ย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

4 ขั้นตอน สมัคร “ใบขับขี่ดิจิตอล”

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่มีอำนาจยืดใบอนุญาตขับขี่ได้ ขณะที่ประชาชนแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกเรียกตรวจ โดยสามารถแสดงได้ทั้งใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม หรือ แสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขับขี่ดิจิตอล) ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ IOS 1. เข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เพิ่มจุด checkpoint

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสมรรถภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกให้ทำการสุ่มตรวจให้ได้ 10% และภายใน 3 เดือนต้องตรวจให้ครบ 100% นอกจากนั้นย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 เทคนิคขับรถตอนกลางคืนให้ปลอดภัย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในตอนกลางคืน ทำให้การมองเห็น หรือสังเกตการณ์รอบตัวได้ไม่ดีเท่ากับการขับในตอนกลางวัน อันตรายและตัวแปรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีมากมาย ทั้งสภาพร่างกายที่อ่อนล้า ภาวะของสายตา ระยะจำกัดของแสงไฟ และอันตรายจากผู้ขับคนอื่นๆ นักขับหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จึงควรใช้ความระมัดระวังให้มากเมื่อขับรถตอนกลางคืน สถิติอุบัติเหตุบนถนนกว่า 50% เกิดขึ้นในเวลากลางคืนบนทางร่วม ทางแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร รวมถึงทางต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นมา ยานยนต์ไฟฟ้า การคิดค้น เริ่มจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ในรถไฟฟ้า คิดค้นได้หลังปี 1859 ค้นคิดโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Gaston Plante ได้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ต่อมาปี 1884 นาย Thomas Parker ได้คิดค้นรถไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เขาได้ออกแบบ แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าสูง สำหรับใช้ในรถไฟฟ้าของเขา นอกจากนั้นเขาได้สนใจในการสร้างรถที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง เพื่อลดควันและมลพิษในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในปี 1888 ก็ยังมีผู้คิดค้นชาวเยอรมัน Flocken Elecktrow ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบความปลอดภัยในรถ

1.กล้องมองหลัง ปัจจุบันกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไป ก็เริ่มติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว แต่สำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะกล้องเหล่านี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ง่ายๆ แถมยังมีราคาไม่แพง เพียงแต่ต้องอาจอัพเกรดเครื่องเสียงแบบมีจอเพิ่มเข้าไปด้วย แต่ถ้าเสียดายฟร้อนท์เดิมๆ หรือไม่อยากจ่ายเงินให้มากมาย กระจกมองหลังแบบมีจอแสดงภาพจากกล้องมองหลังในตัวก็ถือเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเหมือนกัน 2.วัดลมยาง ระบบตรวจสอบความดันลมยาง หรือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น

1. น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอีกครั้ง ปล่อยไว้สักครู่แล้วดึงออกมาวัดระดับที่ได้ ว่ามีน้ำมันเครื่องคงเหลืออยู่ปริมาณเท่าไร โดยดูได้จากเกจวัดระดับ และที่ดีที่สุดคือระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในจุด F หรือ FULL นั่นเอง (อย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์พังแน่ ๆ) 2. น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สิ่งแรกที่ต้องทำ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เมื่อน้ำท่วมรถไปแล้วทำไงได้บ้าง?

ขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อน้ำท่วมรถ 1.โทรแจ้งประกันรถยนต์ โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย เมื่อรถโดนน้ำท่วมแล้ว เราต้องรีบเช็กเลยว่ารถเรามีประกันไหม? แล้วใช้ประกันชั้นไหน? เพราะแต่ละชั้นก็มีความคุ้มครองไม่เหมือนกัน ประกันรถยนต์ของเราคุ้มครองอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติไหม? เมื่อรู้แล้วว่ามีก็รีบ โทรแจ้งประกันก่อน ครับ ถ้าไม่มีก็ตั้งสติก่อน แล้วค่อยๆ ทำตามดังนี้ 2.อย่าเพิ่งต่อขั้วแบตเตอรี่รถยนต์กลับคืน น้ำที่ค้างอยู่ในรถนั้น อาจทำให้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ลัดวงจร และสร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถจมน้ำ ต้องเอาตัวรอดอย่างไร?

ต้องตั้งสติให้มั่นเมื่อ รถจมน้ำ หากเกิดเหตุรถจมน้ำ อันดับแรกสำคัญมากที่สุด คือต้องตั้งสติให้มั่น ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อมีสติ และขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะตกน้ำ อย่าปลดเข็มขัดนิรภัยออกจนกว่ารถจะหมดแรงกระแทก หลายคนเมื่อเห็นว่ารถกำลังเคลื่อนที่จะลงน้ำก็จะปลดเข็มขัดนิรภัยออกในทันที ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ศีรษะไปกระแทกจากแรงประทะของผิวน้ำได้ค่ะ อย่าลืมว่าการกระแทกผิวน้ำจากที่สูง ไม่ต่างอะไรกับการปะทะกับกำแพงคอนกรีตเลยนะคะ จะออกจากรถทางไหนดี? 1. ทางหน้าต่าง รอใ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ดริฟ ล็อค

อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับระบบเฟืองท้ายกันก่อนครับ ว่าทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ ประโยชน์ และหน้าที่ของมันคืออะไร เฟืองท้าย หรือดิฟเฟอเรนเชียล (DIFFERENTIAL) มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ หน้าที่หลักมีอยู่ 2 ประการคือ 1. เปลี่ยนทิศทางการส่งกำลัง ในรถกระบะเฟืองท้ายจะอยู่ในเพลาหลัง ที่รับกำลังของเครื่องยนต์โดยส่งผ่านเพลากลางมา ถ้าก้มไปดูจะเห็นว่าเพลากลางหมุนตามแนวขวางของตัวรถแต่ล้อหลังนั้นจะหมุนตามความยาวของตัวรถ เจ้าเฟืองท้ายนี่ล่ะ ที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนทิศทางดังกล่าว ส่วนเรื่องของอัตราทด ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 อาการที่แสดงให้รู้ว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการขับรถลุยน้ำ

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำมันเครื่องย่อมมีการเสื่อมสภาพและมีปริมาณที่ลดลงไปจากการเผาไหม้ ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทั้งระบบ สำหรับวิธีตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนั้นไม่ยาก ผู้ใช้รถสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียงดึงก้านวัดออกมาดู อย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการตรวจเช็ค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุยกระดับความปลอดภัยทางถนน สาธิตวิธีการใช้เครื่องยืดเส้นสำหรับนักกีฬา┃โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง***กดลิงค์ดูคลิปค่ะ***https://youtu.be/WG… Gepostet von สุวิทย์ สมานราษฎร์ am Sonn ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง จำกัดความเร็ว

นักซิ่งทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดมีความผิดอย่างไร และความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผิดกฎหมาย จำกัดความเร็ว บทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 9. September 2019 การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็ต้องมีการกำหนดความที่แตกต่างกันออกไป ตามข้อกฎหมายบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประกอบกับฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความในพ.ร.บ.จ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเติมลมยางรถบรรทุก

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเสริมแหนบรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การขอใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Dienstag, 27. August 2019 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาของบุคคล ธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ หลักฐานที่ใช้ 1.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) 3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับนายทะเบียนรับรอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ซื้อรถบรรทุก มือ2 ควรเช็คอะไรบ้าง

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การต่อพ่วง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเตอร์กลางและรถกึ่งพ่วงกึ่งกลางเดียวกันให้รถบรรทุกรถกระบะสำรองอย่างช้าๆเมื่อได้ยินเสียงคลิกล็อคกลับบล็อกให้เชื่อมต่อได้สำเร็จ! ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการล็อค ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมต่อสายพองและสายควบคุม (สีแดงเป็นสีแดงเหลืองและเหลือง) ขั้นตอนที่ 7 เปิดสวิตช์ของวงจรอากาศบนรถบรรทุกรถแทรกเตอร์, ขยายกึ่งรถพ่วงหร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข้อดีของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก

รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต์ รถบรรทุกนั้นสามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่ เรือเล็ก หรือแม้แต่ที่ที่ไม่มีถนนก็สามารถไปได้ หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของรถ การขนส่งโดยรถสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น จะใช้ยานพาหนะคันเดียวบรรทุกสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เกียร์รถบรรทุก

🎉 Update 🎉 EP.0084 #จุดที่1วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 29. August 2019 เกียร์รถบรรทุก ก็จะมีหลักๆ2แบบคือ-กระปุกเกียร์แบบไม่มีเกียร์ สูง-ต่ำ (splitter) เหมือนแบบรถยนต์เท่าไป โดยมากก็มีแค่6เกียร์ และเกียร์ถอย การทำงานของกระปุกเกียร์แบบ 6 ความเร็ว กำลังจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดให้กับเพลาคลัตช์ หรือเรียกเพลารับกำลังตลอดเวลา เพลารอง ถ่ายทอดกำลังจากเพลาคลัตช์ เพื่อส่งต่อไปให้เฟืองเกียร์ต่าง ฟ ท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

กล้องติดรถยนต์

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน้ำกรดค่อนข้างมาก ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากแผ่นธาตุทำจาก ตะกั่วพลวง (Lead Antimony) ทั้งแผ่นธาตุบวก และ แผ่นธาตุลบ ซึ่งแผ่นธาตุที่ทำจากตะกั่วพลวง จะมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความทนทานต่อความร้อนสูง– มีความทนทานต่อน้ำกรดสูง– มีความทนทานต่อการประจุไฟฟ้าสูง (ความต้านทานภายในสูง) แต่ก็มีข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ4. .พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถเเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุ ทัศนคติและจิตสำนึกในกำรขับขี่ปลอดภัย 1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2.การใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถ3.การเตรียมพร้อมก่อนออกขับรถ4.การดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 1.ขาดสมาธิ 2.ไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบเบรกรถบรรทุก สิบล้อ

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงพื้นฐานระบบเบรกทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานก่อนครับเพราะชื่อเรียกระบบและกลไกต่างมีความซับซ้อนและคลายคลึงกันทำให้ยากต่อการจำแนกและการจำการเบรกของยานพาหนะมีหลายวิธีที่จะหยุด เช่นดึงตัวรถมิให้เคลื่อนที่ เช่นถุงลม ที่ใช้ในรถแข่งทำความเร็วระยะสั้นหรือการเบรกทั่วไปที่กระทำที่่ล้อไม่ให้หมุน ที่นิยมใช้กันแพร่หลายการเบรก ที่ใช้การห้ามล้อมิให้หมุน หรือหมุนช้าลงโดยการให้เกิดความฝืดโดยใช้ผ้าเบรกเสียดสี การใช้ผ้าเบรกเสียดสี นิยมใช้ 2 วิธีคือ การหนีบ และการถ่าง ซึ่งในรถบรรทุกจะเป็นแบบการถ่างมาก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

อัตราค่าบริการขนส่ง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด(โดยประมาณ)

ภาคกลาง จังหวัด ระยะทาง ราคา จังหวัด ระยะทาง ราคา กำแพงเพชร 358 13000 สมุทรสงคราม 72 3000 ชัยนาท 194 7000 สมุทรสาคร 36 2000 นครนายก 107 4000 เพชรบูรณ์ 346 12500 นครปฐม 55 2000 ลพบุรี 153 5700 นครสวรรค์ 249 9000 สระบุรี 107 4000 นนทบุรี 20 1000 สิงห์บุรี 142 5500 ปทุมธานี 46 2000 สุโขทัย 427 16000 พระนครศรีอยุธยา 76 3000 สุพรรณบุรี 100 3700 พิจิตร 344 12500 อ่างทอง 105 4000 พิษณุโลก 377 13500 อุทัยธานี 249 9000 สมุทรปราการ 29 1500 โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รหัสลับของ รถบรรทุก ที่เราคนใช้รถใช้ถนนควรรู้

Cart รถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน – กำลังจะเบรกในขณะที่เรากำลังขับรถตามรถบรรทุกคันหน้านั้น พบว่ารถบรรทุกคันหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน นั่นแสดงว่า ให้เราระวังเพราะเขากำลังจะเบรกนั่นเอง อาจจะเพราะด้านหน้ามีด่านหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นเมื่อเห็นสัญญาณนี้ เราก็ควรลดวิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามขับแซงรถบรรทุกด้วย รถบรรทุกที่ขับสวนมากระพริบไฟสูง 1 ครั้ง – เช็คเพื่อนร่วมทางในขณะที่เรากำลังขับรถสวนทางกับรถบรรทุกนั้น หากรถบรรทุกกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง นั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมรถบรรทุก

Self-Driving Truck ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบไร้คนขับ กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง อันเป็นผลมาจากการเดินรถด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีไร้คนขับ ยังจะสามารถช่วยเพิ่มความถี่ในการขนส่งสินค้า และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่อีกด้วย จากการวิจัยและพัฒนารถบรรทุกแบบไร้คนขับ เราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ ได้มีการนำรถบรรทุกดังกล่าว มาทดสอบบนถนนหลวงได้จริง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถบรรทุกโดนปล้น

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Freitag, 6. September 2019 เสียหายยับ! รถพ่วงจอดนอนรอปะยาง คนร้ายดอดกรีดผ้าใบ ขโมยเบียร์ 120 ลังหนี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 89-5845 นครปฐม หมายเลขทะเบียนตัวลูก 88-9326 นครปฐม จอดชิดซ้ายริมถนนด้านคู่ขนาน โดยบริเวณด้านซ้ายผ้าใบถูกคนร้ายใช้มีดกรีดผ้าใบคลุมลังเบียร์ ขโมยลังเบียร์ที่รถพ่วงบรรทุกมาจำนวน 120 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกยางรถบรรทุก

ใครว่าดอกยางไม่สำคัญ จริงๆแล้วดอกยางมีหน้าที่เพื่อยึดเกาะถนนและรีดน้ำขณะขับรถเมื่อถนนเปียก เพื่อให้หน้ายางนั้นสัมผัสพื้นถนนทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไม่ลื่นจนออกถนน นอกจากนี้ยางยังทำหน้าที่กระจายน้ำหนักให้รถ โดยหน้ายางจะทำหน้าที่กระจายแรงทั้งหมดไปยังทิศทางต่างๆ สู่ผิวถนน ยางรถยนต์ทุกชนิดจะมีดอกยาง ดอกยาง คือส่วนบริเวณบนหน้ายาง และมีหน้าสัมผัสถนนตลอดเวลาที่รถวิ่งร่องยาง คือร่องที่ลึกลงไปจากหน้ายาง หรือร่องที่อยู่ระหว่างยาง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง

คนขับรถบรรทุกโดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร็วในการขับ การเคารพกฎจราจร การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดประเภทต่างๆเพื่อกระตุ้นร่างกาย หรือการขับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้  สืบเนื่องจากชาวบ้านได้ประสบปัญหาจากรถบรรทุกดินของผู้ประกอบการไม่นึกถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ถนนเสียหาย ได้รับความเดือนร้อน บางแห่งพื้นถนนปูนคอนกรีตแตกเสียหาย 1 ช่องท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การรับผิดชอบของขนส่งต่อสินค้า หากได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข่าวรถบรรทุกและข้อควรระวัง

ระทึก! รถบรรทุก 22 ล้อ ขนโครงเหล็ก พลิกคว่ำไฟลุกท่วม วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กิตติภูมิ ทาบุญ รองสว.สอบสวน สภ.บางปะหัน จงพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก 22 ล้อเสียหลักพลิกคว่ำมีเพลิงลุกไหม้ บริเวณต่างระดับบางปะหัน ช่วงทางเบี่ยงมาจากถนนสาย347เข้าสู่ถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 35 หลักกิโลเมตรที่ 35 หมู่ 4 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปะหัน และสมาคมอยุธยารวมใจ ไปควบคุมเพลิง ทั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า รถยนต์บรรทุกเทเลอร์วิ่งม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส OUL รุ่นพิเศษ

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

คนดังยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก

สมัยก่อนที่โชเฟอร์นิยมนำภาพคนดังมาเป็นประดับรถบรรทุกสิบล้อ ถือเป็นยุคที่กระแสนิยมหนังตะวันตก เบ่งบานในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้หนัง หรือคนดังต่างๆ ซึ่งหนังบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก บางเรื่องก็อาจไม่เกี่ยว ผสมผสานปนเปกันไป และในยุคนี้เองประเทศไทยก็กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ทำให้มีรถบรรทุกมากมายบนท้องถนน ดังนั้น โชเฟอร์รถบรรทุกจึงได้หาสัญลักษ์หรือแนวทางที่ตนชื่นชอบ โดยนำรูปคนดัง ดารา ศิลปิน หรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถบรรทุก เช่น เช เกบารา, แรมโบ้, ตี๋ใหญ่ แต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

สุดยอดงานวิศวกรรมอุโมงค์ลอดใต้ทะเล

เป็นสะพานข้ามช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากประเทศสวีเดนไปยังประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรีต ตัวสะพานมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ส่วนถนนในอุโมงค์มีระยะทางราว 4 กิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็นทางยกระดับก็ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางเป็นธรรมดา หากคุณต้องการจะข้ามสะพานนี้แล้วละก็ต้องเสียเงินค่าผ่านทางราว 1,800 บาท ถ้าเรามองดูสะพานนี้จากมุมมองทางอากาศ จะเห็นได้ว่าตัวสะพานจู่ ๆ ก็มุดหายไปในน้ำทะเล แต่ที่จริงแล้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ประะเภทของรถขนส่ง

รถกะบะบรรทุก

รถกระบะ กฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถกระบะที่บรรทุกของเยอะๆ สูงๆ นั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบคือ มีทั้งถูก และผิด– ถูกคือ….เมื่อต้องการให้รถบรรทุกน้ำหนักมากกว่า1,100 กิโลกรัม ให้ท่านติดต่อสำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อขออนุญาต อย่างเช่นรถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ– ผิดคือ….รถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตจากขนส่งให้เรียบร้อย รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันออก

รายชื่อขนส่งภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี ยู่เฮงล้อ สาย2 02-887-4844 พรอำนวย สาย2 03-938-1013 ตากสิน ขนส่ง สาย2 02-455-8147 ชนะโชคบริการ สาย2 02-887-2041-2 จันทบุรียุทธนาขนส่ง บริการการขนส่ง กระจายสินค้าทั่วจันทบุรี ทุกอำเภอ สาขาจันทบุรี 039373728, 0942989641(เฮียเหมี่ยว), 0942694165(เจ๊หนู)สาขากรุงเทพฯ 028874637, 0850911327(เจ๊ใหญ่)🚛location บริษัท มงคลศิริขนส่ง จำกัด เลขที่ 899 หมู่6 ถ.พุทธรักษาต.แพรกษา อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-642-6191061-430-3001 P.P. พีพี ขนส่ง ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม อยู่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันตก

รายชื่อบริษัทขนส่งไปยังภาคตะวันตก

จังหวัดตาก ป.สยาม เขตทวีวัฒนา สาย3 02-885-9798-9 ทงเฮงฮวด วงแหวน 02-416-0753 สิทธิ์วงษ์ทรานสปอร์ต สาย2 ซ.24 02-885-8441 ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ สาย2 02-8871528 คิงส์แมมบู วงแหวน 02-885-8420-2 ตากน้ำทิพย์ขนส่ง สาย2 02-885-8741 จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29โทรสาร.02-8887188 นครกรุงเทพสหวาส สาย2 02-887-0910-1 มังกรทอง สาย3 02-888-0634 ป.พูนทรัพย์ สาย3 02-888-1937 บ้านโป่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง จำปี ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/4 (ขาเข้า) โทร.02-888-0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง) กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261  พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์ อำเภอที่ส่ง: เมือง กมลาไสย ยางตลาด โทร. 098-937-6293,084-771-9902  R.I.T. กิตติวัต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคกลาง

รายชื่อขนส่ง ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร B.S Express รับขนส่ง 11 จังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา นครปฐม เบอร์ติดต่อ 0863039620 / 02-1148855 บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29 บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดสาย2 ส่งของทุกจังหวัด ด่วนพิเศษ โดย นิ่มซี่เส็งโทร.02-448 2890-2 P.P. พีพี ขนส่งที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่มอยู่ติดกับ มะม่วงข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคใต้

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคใต้

กระบี่ จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา โทร. 094-486-0554,083-054-9452  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคเหนือ

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย ป.รุ่งโรจน์ถนนพุทธมณฑลสาย 2081-689-992102-885-9517-805-371-1230        บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขา เชียงรายที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000หมายเลขโทรศัพท์ 053-718045-7, 089-1914492 FAX..053-718046 สาขา พุทธมณฑลสาย 5ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1เลขที่ 133 หมู่ 1 ต.บาเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 02-8894600-3 F.02-8894607 สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก call 02-6330411 ห้างหุ้นส่วน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***