ชื่อจังหวัดในภาคตะวันออก

ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบางปลาสร้อย20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีมะขามหย่ง20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ้านโขด20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีแสนสุข20130
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ้านสวน20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีหนองรี20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีนาป่า20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีหนองข้างคอก20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีดอนหัวฬ่อ20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีหนองไม้แดง20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบางทราย20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีคลองตำหรุ20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีเหมือง20130
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ้านปึก20130
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีห้วยกะปิ20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีเสม็ด20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีอ่างศิลา20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีสำนักบก20000
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงบ้านบึง20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงคลองกิ่ว20220
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงมาบไผ่20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองซ้ำซาก20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองบอนแดง20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองชาก20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองอิรุณ20220
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองไผ่แก้ว20220
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่หนองใหญ่20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่คลองพลู20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่หนองเสือช้าง20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่ห้างสูง20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่เขาซก20190
ชลบุรีอำเภอบางละมุงบางละมุง20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงหนองปรือ20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงหนองปลาไหล20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงโป่ง20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงเขาไม้แก้ว20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงห้วยใหญ่20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงตะเคียนเตี้ย20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงนาเกลือ20150
ชลบุรีอำเภอพานทองพานทอง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหนองตำลึง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองมาบโป่ง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหนองกะขะ20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหนองหงษ์20160
ชลบุรีอำเภอพานทองโคกขี้หนอน20160
ชลบุรีอำเภอพานทองบ้านเก่า20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหน้าประดู่20160
ชลบุรีอำเภอพานทองบางนาง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองเกาะลอย20160
ชลบุรีอำเภอพานทองบางหัก20160
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมพนัสนิคม20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหน้าพระธาตุ20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมวัดหลวง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมบ้านเซิด20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนาเริก20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหมอนนาง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมสระสี่เหลี่ยม20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมวัดโบสถ์20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมกุฎโง้ง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหัวถนน20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมท่าข้าม20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองปรือ20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองขยาด20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมทุ่งขวาง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองเหียง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนาวังหิน20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมบ้านช้าง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมโคกเพลาะ20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมไร่หลักทอง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนามะตูม20140
ชลบุรีอำเภอศรีราชาศรีราชา20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาสุรศักดิ์20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาทุ่งสุขลา20230
ชลบุรีอำเภอศรีราชาบึง20230
ชลบุรีอำเภอศรีราชาหนองขาม20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาเขาคันทรง20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาบางพระ20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาบ่อวิน20230
ชลบุรีอำเภอเกาะสีชังท่าเทววงษ์20120
ชลบุรีอำเภอสัตหีบสัตหีบ20180
ชลบุรีอำเภอสัตหีบนาจอมเทียน20250
ชลบุรีอำเภอสัตหีบพลูตาหลวง20180
ชลบุรีอำเภอสัตหีบบางเสร่20250
ชลบุรีอำเภอสัตหีบแสมสาร20180
ชลบุรีอำเภอบ่อทองบ่อทอง20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองวัดสุวรรณ20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองบ่อกวางทอง20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองธาตุทอง20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองเกษตรสุวรรณ20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองพลวงทอง20270
ชลบุรีอำเภอเกาะจันทร์เกาะจันทร์20240
ชลบุรีอำเภอเกาะจันทร์ท่าบุญมี20240
ระยองอำเภอเมืองระยองท่าประดู่21000
ระยองอำเภอเมืองระยองเชิงเนิน21000
ระยองอำเภอเมืองระยองตะพง21000
ระยองอำเภอเมืองระยองปากน้ำ21000
ระยองอำเภอเมืองระยองเพ21160
ระยองอำเภอเมืองระยองแกลง21160
ระยองอำเภอเมืองระยองบ้านแลง21000
ระยองอำเภอเมืองระยองนาตาขวัญ21000
ระยองอำเภอเมืองระยองเนินพระ21000
ระยองอำเภอเมืองระยองกะเฉด21100
ระยองอำเภอเมืองระยองทับมา21000
ระยองอำเภอเมืองระยองน้ำคอก21000
ระยองอำเภอเมืองระยองห้วยโป่ง21150
ระยองอำเภอเมืองระยองมาบตาพุด21150
ระยองอำเภอเมืองระยองสำนักทอง21100
ระยองอำเภอบ้านฉางสำนักท้อน21130
ระยองอำเภอบ้านฉางพลา21130
ระยองอำเภอบ้านฉางบ้านฉาง21130
ระยองอำเภอแกลงทางเกวียน21110
ระยองอำเภอแกลงวังหว้า21110
ระยองอำเภอแกลงชากโดน21110
ระยองอำเภอแกลงเนินฆ้อ21110
ระยองอำเภอแกลงกร่ำ21190
ระยองอำเภอแกลงชากพง21190
ระยองอำเภอแกลงกระแสบน21110
ระยองอำเภอแกลงบ้านนา21110
ระยองอำเภอแกลงทุ่งควายกิน21110
ระยองอำเภอแกลงกองดิน22160
ระยองอำเภอแกลงคลองปูน21170
ระยองอำเภอแกลงพังราด21170
ระยองอำเภอแกลงปากน้ำกระแส21170
ระยองอำเภอแกลงห้วยยาง21110
ระยองอำเภอแกลงสองสลึง21110
ระยองอำเภอวังจันทร์วังจันทร์21210
ระยองอำเภอวังจันทร์ชุมแสง21210
ระยองอำเภอวังจันทร์ป่ายุบใน21210
ระยองอำเภอวังจันทร์พลงตาเอี่ยม21210
ระยองอำเภอบ้านค่ายบ้านค่าย21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายหนองละลอก21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายหนองตะพาน21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายตาขัน21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายบางบุตร21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายหนองบัว21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายชากบก21120
ระยองอำเภอปลวกแดงปลวกแดง21140
ระยองอำเภอปลวกแดงตาสิทธิ์21140
ระยองอำเภอปลวกแดงละหาร21140
ระยองอำเภอปลวกแดงแม่น้ำคู้21140
ระยองอำเภอปลวกแดงมาบยางพร21140
ระยองอำเภอปลวกแดงหนองไร่21140
ระยองอำเภอเขาชะเมาน้ำเป็น21110
ระยองอำเภอเขาชะเมาห้วยทับมอญ21110
ระยองอำเภอเขาชะเมาชำฆ้อ21110
ระยองอำเภอเขาชะเมาเขาน้อย21110
ระยองอำเภอนิคมพัฒนานิคมพัฒนา21180
ระยองอำเภอนิคมพัฒนามาบข่า21180
ระยองอำเภอนิคมพัฒนาพนานิคม21180
ระยองอำเภอนิคมพัฒนามะขามคู่21180
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีตลาด22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีวัดใหม่22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีคลองนารายณ์22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีเกาะขวาง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีคมบาง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีท่าช้าง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจันทนิมิต22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีบางกะจะ22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีแสลง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีหนองบัว22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีพลับพลา22000
จันทบุรีอำเภอขลุงขลุง22110
จันทบุรีอำเภอขลุงบ่อ22110
จันทบุรีอำเภอขลุงเกวียนหัก22110
จันทบุรีอำเภอขลุงตะปอน22110
จันทบุรีอำเภอขลุงบางชัน22110
จันทบุรีอำเภอขลุงวันยาว22110
จันทบุรีอำเภอขลุงซึ้ง22110
จันทบุรีอำเภอขลุงมาบไพ22110
จันทบุรีอำเภอขลุงวังสรรพรส22110
จันทบุรีอำเภอขลุงตรอกนอง22110
จันทบุรีอำเภอขลุงตกพรม22110
จันทบุรีอำเภอขลุงบ่อเวฬุ22150
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ท่าใหม่22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ยายร้า22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่สีพยา22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่บ่อพุ22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่พลอยแหวน22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เขาวัว22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เขาบายศรี22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่สองพี่น้อง22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ทุ่งเบญจา22170
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่รำพัน22170
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่โขมง22170
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ตะกาดเง้า22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่คลองขุด22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เขาแก้ว22170
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนทับไทร22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนหนองตาคง22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนเทพนิมิต22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนคลองใหญ่22140
จันทบุรีอำเภอมะขามมะขาม22150
จันทบุรีอำเภอมะขามท่าหลวง22150
จันทบุรีอำเภอมะขามปัถวี22150
จันทบุรีอำเภอมะขามวังแซ้ม22150
จันทบุรีอำเภอมะขามฉมัน22150
จันทบุรีอำเภอมะขามอ่างคีรี22150
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์ปากน้ำแหลมสิงห์22130
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์เกาะเปริด22130
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์หนองชิ่ม22130
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์พลิ้ว22190
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์คลองน้ำเค็ม22190
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์บางสระเก้า22190
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์บางกะไชย22120
จันทบุรีอำเภอสอยดาวปะตง22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวทุ่งขนาน22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวทับช้าง22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวทรายขาว22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวสะตอน22180
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวแก่งหางแมว22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวขุนซ่อง22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวสามพี่น้อง22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวพวา22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวเขาวงกต22160
จันทบุรีอำเภอนายายอามนายายอาม22160
จันทบุรีอำเภอนายายอามวังโตนด22170
จันทบุรีอำเภอนายายอามกระแจะ22170
จันทบุรีอำเภอนายายอามสนามไชย22170
จันทบุรีอำเภอนายายอามช้างข้าม22160
จันทบุรีอำเภอนายายอามวังใหม่22170
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏชากไทย22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏพลวง22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏตะเคียนทอง22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏคลองพลู22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏจันทเขลม22210
ตราดอำเภอเมืองตราดบางพระ23000
ตราดอำเภอเมืองตราดหนองเสม็ด23000
ตราดอำเภอเมืองตราดหนองโสน23000
ตราดอำเภอเมืองตราดหนองคันทรง23000
ตราดอำเภอเมืองตราดห้วงน้ำขาว23000
ตราดอำเภอเมืองตราดอ่าวใหญ่23000
ตราดอำเภอเมืองตราดวังกระแจะ23000
ตราดอำเภอเมืองตราดห้วยแร้ง23000
ตราดอำเภอเมืองตราดเนินทราย23000
ตราดอำเภอเมืองตราดท่าพริก23000
ตราดอำเภอเมืองตราดท่ากุ่ม23000
ตราดอำเภอเมืองตราดตะกาง23000
ตราดอำเภอเมืองตราดชำราก23000
ตราดอำเภอเมืองตราดแหลมกลัด23000
ตราดอำเภอคลองใหญ่คลองใหญ่23110
ตราดอำเภอคลองใหญ่ไม้รูด23110
ตราดอำเภอคลองใหญ่หาดเล็ก23110
ตราดอำเภอเขาสมิงเขาสมิง23130
ตราดอำเภอเขาสมิงแสนตุ้ง23150
ตราดอำเภอเขาสมิงวังตะเคียน23130
ตราดอำเภอเขาสมิงท่าโสม23150
ตราดอำเภอเขาสมิงสะตอ23150
ตราดอำเภอเขาสมิงประณีต23150
ตราดอำเภอเขาสมิงเทพนิมิต23150
ตราดอำเภอเขาสมิงทุ่งนนทรี23130
ตราดอำเภอบ่อไร่บ่อพลอย23140
ตราดอำเภอบ่อไร่ช้างทูน23140
ตราดอำเภอบ่อไร่ด่านชุมพล23140
ตราดอำเภอบ่อไร่หนองบอน23140
ตราดอำเภอบ่อไร่นนทรีย์23140
ตราดอำเภอแหลมงอบแหลมงอบ23120
ตราดอำเภอแหลมงอบน้ำเชี่ยว23120
ตราดอำเภอแหลมงอบบางปิด23120
ตราดอำเภอแหลมงอบคลองใหญ่23120
ตราดอำเภอเกาะกูดเกาะหมาก23000
ตราดอำเภอเกาะกูดเกาะกูด23000
ตราดอำเภอเกาะช้างเกาะช้าง23170
ตราดอำเภอเกาะช้างเกาะช้างใต้23170
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราหน้าเมือง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราท่าไข่24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบ้านใหม่24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองนา24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางตีนเป็ด24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางไผ่24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองจุกกระเฌอ24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางแก้ว24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางขวัญ24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองนครเนื่องเขต24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราวังตะเคียน24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราโสธร24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางพระ24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางกะไห24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราหนามแดง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองเปรง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองอุดมชลจร24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองหลวงแพ่ง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางเตย24000
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางคล้า24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางสวน24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางกระเจ็ด24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าปากน้ำ24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าท่าทองหลาง24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าสาวชะโงก24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าเสม็ดเหนือ24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าเสม็ดใต้24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าหัวไทร24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยว24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางขนาก24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวสิงโตทอง24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวหมอนทอง24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบึงน้ำรักษ์24170
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดอนเกาะกา24170
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโยธะกา24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดอนฉิมพลี24170
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวศาลาแดง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโพรงอากาศ24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางปะกง24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงท่าสะอ้าน24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางวัว24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางสมัคร24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางผึ้ง24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางเกลือ24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงสองคลอง24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงหนองจอก24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงพิมพา24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงท่าข้าม24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงหอมศีล24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงเขาดิน24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์บ้านโพธิ์24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์เกาะไร่24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์คลองขุด24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์คลองบ้านโพธิ์24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์คลองประเวศ24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์ดอนทราย24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์เทพราช24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์ท่าพลับ24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์หนองตีนนก24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์หนองบัว24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์บางซ่อน24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์บางกรูด24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์แหลมประดู่24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์ลาดขวาง24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์สนามจันทร์24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์แสนภูดาษ24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์สิบเอ็ดศอก24140
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามเกาะขนุน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามบ้านซ่อง24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามพนมสารคาม24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามเมืองเก่า24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามหนองยาว24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามท่าถ่าน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามหนองแหน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามเขาหินซ้อน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์นบางคา24120
ฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์นเมืองใหม่24120
ฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์นดงน้อย24120
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตคู้ยายหมี24160
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตท่ากระดาน24160
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตทุ่งพระยา24160
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตลาดกระทิง24160
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวแปลงยาว24190
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาววังเย็น24190
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวหัวสำโรง24190
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวหนองไม้แก่น24190
ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบท่าตะเกียบ24160
ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบคลองตะเกรา24160
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนก้อนแก้ว24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนคลองเขื่อน24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนบางเล่า24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนบางโรง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนบางตลาด24110
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีหน้าเมือง25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีรอบเมือง25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีวัดโบสถ์25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบางเดชะ25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีท่างาม25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบางบริบูรณ์25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีดงพระราม25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบ้านพระ25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีโคกไม้ลาย25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีไม้เค็ด25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีดงขี้เหล็ก25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนินหอม25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีโนนห้อม25000
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีกบินทร์25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีเมืองเก่า25240
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีวังดาล25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีนนทรี25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีย่านรี25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีวังตะเคียน25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีหาดนางแก้ว25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีลาดตะเคียน25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีบ้านนา25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีบ่อทอง25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีหนองกี่25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีนาแขม25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีเขาไม้แก้ว25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีวังท่าช้าง25110
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีนาดี25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีสำพันตา25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีสะพานหิน25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีทุ่งโพธิ์25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีแก่งดินสอ25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีบุพราหมณ์25220
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้าง25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางกระเบา25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางเตย25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางยาง25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางแตน25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางพลวง25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางปลาร้า25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางขาม25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างกระทุ่มแพ้ว25150
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามประจันตคาม25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเกาะลอย25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามบ้านหอย25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามหนองแสง25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามดงบัง25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามคำโตนด25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามบุฝ้าย25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามหนองแก้ว25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามโพธิ์งาม25130
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิศรีมหาโพธิ25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิสัมพันธ์25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิบ้านทาม25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิท่าตูม25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิบางกุ้ง25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิดงกระทงยาม25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิหนองโพรง25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิหัวหว้า25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิหาดยาง25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิกรอกสมบูรณ์25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถโคกปีบ25190
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถโคกไทย25190
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถคู้ลำพัน25190
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถไผ่ชะเลือด25190
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วสระแก้ว27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วบ้านแก้ง27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วศาลาลำดวน27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วโคกปี่ฆ้อง27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วท่าแยก27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วท่าเกษม27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วสระขวัญ27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วหนองบอน27000
สระแก้วอำเภอคลองหาดคลองหาด27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดไทยอุดม27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดซับมะกรูด27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดไทรเดี่ยว27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดคลองไก่เถื่อน27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดเบญจขร27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดไทรทอง27260
สระแก้วอำเภอตาพระยาตาพระยา27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาทัพเสด็จ27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาทัพราช27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาทัพไทย27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาโคคลาน27180
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นวังน้ำเย็น27210
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นตาหลังใน27210
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นคลองหินปูน27210
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นทุ่งมหาเจริญ27210
สระแก้วอำเภอวัฒนานครวัฒนานคร27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครท่าเกวียน27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครผักขะ27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครโนนหมากเค็ง27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองน้ำใส27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครช่องกุ่ม27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองแวง27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครแซร์ออ27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองหมากฝ้าย27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองตะเคียนบอน27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครห้วยโจด27160
สระแก้วอำเภออรัญประเทศอรัญประเทศ27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศเมืองไผ่27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศหันทราย27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศคลองน้ำใส27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศท่าข้าม27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศป่าไร่27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศทับพริก27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศบ้านใหม่หนองไทร27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศผ่านศึก27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศหนองสังข์27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศคลองทับจันทร์27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศฟากห้วย27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศบ้านด่าน27120
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์27000
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์หนองหว้า27000
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์พระเพลิง27000
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์เขาสามสิบ27000
สระแก้วอำเภอโคกสูงโคกสูง27120
สระแก้วอำเภอโคกสูงหนองม่วง27180
สระแก้วอำเภอโคกสูงหนองแวง27180
สระแก้วอำเภอโคกสูงโนนหมากมุ่น27120
สระแก้วอำเภอวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์27250
สระแก้วอำเภอวังสมบูรณ์วังใหม่27250
สาระน่ารู้

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems)  เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับในห้องโดยสารเพื่อให้ล้อหน้าทั้ง2ล้อเกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการ โดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่าน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่างการชุบโครเมียมและชุบโครมคืออะไร?

โครเมียมคือโลหะสีขาวอมฟ้า มีลักษณะค่อนข้างเงา เป็นโลหะที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนโครมคือโลหะชนิดอื่นๆที่ถูกเคลือบด้วยโครเมียมโดยการชุบไฟฟ้า มักใช้เป็นอะไหล่ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์หรือเพื่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2137911653178203&set=a.1405817456387630&type=3&theater 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

หลังคาซันรูฟ

ว่า Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแนวคิดยุคแรกๆ ในการทำให้รถยนต์สามารถพับเปิด-ปิดหลังคาได้ ซึ่ง Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแผ่นโลหะที่มีสีเดียวกับตัวถังของรถยนต์ ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมบน หลังคาร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ลิฟจอดรถ

โครงสร้างเหล็ก ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

10 อันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Zenvo ST1 Hyper Car สมรรถนะสูงจากเดนมาร์กที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2009 โดยจำกัดจำนวนการผลิตอยู่เพียง 15 คันเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 375 กม./ชม. ส่วนอัตราเร่ง 0-100 กม./ ชม. ใช้เ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของโช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่คุณต้องรู้

โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การอัดดอกยาง

INITIAL INSPECTIONขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิตโดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ            &nb ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

No Picture
สาระน่ารู้

วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม

มันเครื่องใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งสมัยนี้มีน้ำมันเครื่องจริง น้ำมันเครื่องปลอมปนกันมั่ว วันนี้ คาร์ซัม มังกรไฟ จะมาเสนอวิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม!! มาดูกันดีกว่า ว่าคณจะเป็นอีกคนที่ซื้อของปลอมมาหรือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

7 การดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater 1. ป้ายทะเบียน  หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

4 ขั้นตอน สมัคร “ใบขับขี่ดิจิตอล”

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363210599714&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR&nb ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เพิ่มจุด checkpoint

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 เทคนิคขับรถตอนกลางคืนให้ปลอดภัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในตอนกลางคืน ทำให้การมองเห็น หรือสังเกตการณ์รอบตัวได ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นมา ยานยนต์ไฟฟ้า การคิดค้น เริ่มจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ในรถไฟฟ้า คิดค้นได้หลังปี 1859 ค้นคิดโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Gaston Plante ได้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ต่อมาปี 1884 นา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบความปลอดภัยในรถ

1.กล้องมองหลัง ปัจจุบันกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไป ก็เริ่มติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว แต่สำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น

1. น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เมื่อน้ำท่วมรถไปแล้วทำไงได้บ้าง?

ขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อน้ำท่วมรถ 1.โทรแจ้งประกันรถยนต์ โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย เมื่อรถโดนน้ำท่วมแล้ว เราต้องรีบเช็กเลยว่ารถเรามีประกันไหม? แล้วใช้ประกันชั้นไหน? เพราะแต่ละช ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถจมน้ำ ต้องเอาตัวรอดอย่างไร?

ต้องตั้งสติให้มั่นเมื่อ รถจมน้ำ หากเกิดเหตุรถจมน้ำ อันดับแรกสำคัญมากที่สุด คือต้องตั้งสติให้มั่น ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อมีสติ และขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะตกน้ำ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ดริฟ ล็อค

อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับระบบเฟืองท้ายกันก่อนครับ ว่าทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ ประโยชน์ และหน้าที่ของมันคืออะไร เฟืองท้าย หรือดิฟเฟอเรนเชียล (DIFFERENTIAL) มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ หน้าที่ห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 อาการที่แสดงให้รู้ว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122707528031949/ วิธีที่ดีสุดสำหรับการตรวจเช็คช่วงล่างรถยนต์ด้วยตัวเองโดยการสังเกตจากการแสดงอาการของรถยนต์ที่จะบ่งบอกให้คุณรู้เองว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการขับรถลุยน้ำ

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122802721355763/ ช่วงนี้การจราจรค่อนข้างติดขัด เนื่องจากการเปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษาทั้งหลาย ประกอบกับการเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้รถยิ่งติดคูณ 2 เข้าไปกันใหญ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำมันเครื่องย่อมมีการเสื่อมสภาพและมีปริมาณที่ลดลงไปจากการเผ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง จำกัดความเร็ว

นักซิ่งทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดมีความผิดอย่างไร และความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผิดกฎหมาย จำกัดความเร็ว บทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก https://www.f ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเติมลมยางรถบรรทุก

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/ ความดันลมเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดสำหรับการเติมลมยางรถบรรทุก ? ความดันลมยางรถบรรทุก ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลรักษายางรถบรรทุกคือการ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเสริมแหนบรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การขอใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2114913235478045&set=pcb.2114919802144055&type=3&theater ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ซื้อรถบรรทุก มือ2 ควรเช็คอะไรบ้าง

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/ 1. ตรวจเช็คโครงสร้าง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก รถบรรทุกมือสองเรียกได้ว่าผ่านอะไรมาค่อนข้างมาก จึงต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากกว่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การต่อพ่วง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข้อดีของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก

รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เกียร์รถบรรทุก

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/posts/2115588272077208?__tn__=K-R เกียร์รถบรรทุก ก็จะมีหลักๆ2แบบคือ-กระปุกเกียร์แบบไม่มีเกียร์ สูง-ต่ำ (splitter) เหมือนแบบรถยนต์เท่าไป โดยมากก็มีแค่6เกียร์ และเ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122802721355763/ การขับรถบรรทุกขึ้นเขาถือว่าเป็นทักษะที่ยากของนักขับรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วขึ้นเขา การใช้เกียร์ที่เหมาะสม นักขับต้องเข้าใจและ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

กล้องติดรถยนต์

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2122707528031949/ 1.กล้องติดรถยนต์ใช้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ นี่คือประโยชน์หลักของกล้องติดรถยนต์เลย เพราะกล้องติดรถยนต์จะทำการบันทึกภาพตลอดการเดินท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบเบรกรถบรรทุก สิบล้อ

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงพื้นฐานระบบเบรกทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานก่อนครับเพราะชื่อเรียกระบบและกลไกต่างมีความซับซ้อนและคลายคลึงกันทำให้ยากต่อการจำแนกและการจำการเบรกของยานพาหนะมีหลายวิธีที่จะหยุด เช่นดึงตัวรถมิให้เ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

อัตราค่าบริการขนส่ง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด(โดยประมาณ)

ภาคกลาง จังหวัด ระยะทาง ราคา จังหวัด ระยะทาง ราคา กำแพงเพชร 358 13000 สมุทรสงคราม 72 3000 ชัยนาท 194 7000 สมุทรสาคร 36 2000 นครนายก 107 4000 เพชรบูรณ์ 346 12500 นครปฐม 55 2000 ลพบุรี 153 5700 นครสวรรค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รหัสลับของ รถบรรทุก ที่เราคนใช้รถใช้ถนนควรรู้

http://xn--22ce2cd7dh6h3a6i.com/cart/ รถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน – กำลังจะเบรกในขณะที่เรากำลังขับรถตามรถบรรทุกคันหน้านั้น พบว่ารถบรรทุกคันหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมรถบรรทุก

Self-Driving Truck ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบไร้คนขับ กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง อั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถบรรทุกโดนปล้น

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/posts/2121324894836879?__tn__=K-R เสียหายยับ! รถพ่วงจอดนอนรอปะยาง คนร้ายดอดกรีดผ้าใบ ขโมยเบียร์ 120 ลังหนี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกยางรถบรรทุก

ใครว่าดอกยางไม่สำคัญ จริงๆแล้วดอกยางมีหน้าที่เพื่อยึดเกาะถนนและรีดน้ำขณะขับรถเมื่อถนนเปียก เพื่อให้หน้ายางนั้นสัมผัสพื้นถนนทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไม่ลื่นจนออกถนน นอกจากนี้ยา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง

คนขับรถบรรทุกโดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การรับผิดชอบของขนส่งต่อสินค้า หากได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย https://www.facebook.com/fitnessandtoy/videos/2120753828227319/ กรณีที่สินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้าเสียห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข่าวรถบรรทุกและข้อควรระวัง

ระทึก! รถบรรทุก 22 ล้อ ขนโครงเหล็ก พลิกคว่ำไฟลุกท่วม วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กิตติภูมิ ทาบุญ รองสว.สอบสวน สภ.บางปะหัน จงพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก 22 ล้อเสียหลักพ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องเล่นสนามเด็ก
รายชื่อขนส่ง

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูกจากโรงงานโดยตรง
รายชื่อขนส่ง

รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
รายชื่อขนส่ง

รหัส OUL รุ่นพิเศษ

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

คนดังยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก

สมัยก่อนที่โชเฟอร์นิยมนำภาพคนดังมาเป็นประดับรถบรรทุกสิบล้อ ถือเป็นยุคที่กระแสนิยมหนังตะวันตก เบ่งบานในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้หนัง หรือคนดังต่างๆ ซึ่งหนังบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก บางเ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2137911653178203&set=a.1405817456387630&type=3&theater 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

สุดยอดงานวิศวกรรมอุโมงค์ลอดใต้ทะเล

เป็นสะพานข้ามช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากประเทศสวีเดนไปยังประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรี ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR&nb ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ประะเภทของรถขนส่ง

รถกะบะบรรทุก

รถกระบะ กฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถกระบะที่บรรทุกของเยอะๆ สูงๆ นั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบคือ มีทั้งถูก และผิด– ถูกคือ….เมื่อต้องการให้รถบรรท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันออก

รายชื่อขนส่งภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี ยู่เฮงล้อ สาย2 02-887-4844 พรอำนวย สาย2 03-938-1013 ตากสิน ขนส่ง สาย2 02-455-8147 ชนะโชคบริการ สาย2 02-887-2041-2 จันทบุรียุทธนาขนส่ง บริการการขนส่ง กระจายสินค้าทั่วจันทบุรี ทุกอำเภอ ส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันตก

รายชื่อบริษัทขนส่งไปยังภาคตะวันตก

จังหวัดตาก ป.สยาม เขตทวีวัฒนา สาย3 02-885-9798-9 ทงเฮงฮวด วงแหวน 02-416-0753 สิทธิ์วงษ์ทรานสปอร์ต สาย2 ซ.24 02-885-8441 ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ สาย2 02-8871528 คิงส์แมมบู วงแหวน 02-885-8420-2 ตากน้ำทิพย์ขนส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก ดาวศรีบุญลือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคกลาง

รายชื่อขนส่ง ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร B.S Express รับขนส่ง 11 จังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา นครปฐม เบอร์ติดต่อ 0863039620 / 02-1148855 บริษัท นิ่มซี่เส็ง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคใต้

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคใต้

กระบี่ จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/น ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคเหนือ

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย ป.รุ่งโรจน์ถนนพุทธมณฑลสาย 2081-689-992102-885-9517-805-371-1230        บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขา เชียงรายที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

 • เครื่องเล่นสนามเด็ก
  รายชื่อขนส่ง

  รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

  ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
  เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
  เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

 • เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งราคาถูกจากโรงงานโดยตรง
  รายชื่อขนส่ง

  รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

  ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
  เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
  เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

 • เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
  รายชื่อขนส่ง

  รหัส OUL รุ่นพิเศษ

  ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
  เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
  เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
  เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

เครื่องเล่นสนามเด็ก

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

by admin-transport in รายชื่อขนส่ง

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ป้ายกำกับ

ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตุ้มน้ำหนัก ที่นั่งพลาสติก ท่อกาวไนซ์ ท่อดำ ท่อสตีม ท่อแป๊ป น็อต บู๊ท ปั๊มลม ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ยางปูพื้น ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น รองเท้าพลาสติก ลานกีฬาสันนิบาต สนามเด็กเล่น สว่าน สว่านเจาะ สี อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เสริม เครื่องดัดท่อเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก เครื่องบาก เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเล่นสนามเด็ก เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง เครื่องเล่นเด็กพลาสติก เครื่องเล่นเพลย์กราวด์ เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม เพลา เพลาดึง เพลาบู๊ท เหล็กกล่อง เหล็กราง เหล็กหนา เหล็กแบน เหล็กแผ่นซิงค์ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นเรียบ แผ่นน้ำหนัก