ชื่อจังหวัดในภาคตะวันออก

ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบางปลาสร้อย20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีมะขามหย่ง20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ้านโขด20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีแสนสุข20130
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ้านสวน20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีหนองรี20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีนาป่า20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีหนองข้างคอก20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีดอนหัวฬ่อ20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีหนองไม้แดง20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบางทราย20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีคลองตำหรุ20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีเหมือง20130
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ้านปึก20130
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีห้วยกะปิ20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีเสม็ด20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีอ่างศิลา20000
ชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีสำนักบก20000
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงบ้านบึง20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงคลองกิ่ว20220
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงมาบไผ่20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองซ้ำซาก20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองบอนแดง20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองชาก20170
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองอิรุณ20220
ชลบุรีอำเภอบ้านบึงหนองไผ่แก้ว20220
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่หนองใหญ่20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่คลองพลู20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่หนองเสือช้าง20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่ห้างสูง20190
ชลบุรีอำเภอหนองใหญ่เขาซก20190
ชลบุรีอำเภอบางละมุงบางละมุง20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงหนองปรือ20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงหนองปลาไหล20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงโป่ง20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงเขาไม้แก้ว20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงห้วยใหญ่20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงตะเคียนเตี้ย20150
ชลบุรีอำเภอบางละมุงนาเกลือ20150
ชลบุรีอำเภอพานทองพานทอง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหนองตำลึง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองมาบโป่ง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหนองกะขะ20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหนองหงษ์20160
ชลบุรีอำเภอพานทองโคกขี้หนอน20160
ชลบุรีอำเภอพานทองบ้านเก่า20160
ชลบุรีอำเภอพานทองหน้าประดู่20160
ชลบุรีอำเภอพานทองบางนาง20160
ชลบุรีอำเภอพานทองเกาะลอย20160
ชลบุรีอำเภอพานทองบางหัก20160
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมพนัสนิคม20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหน้าพระธาตุ20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมวัดหลวง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมบ้านเซิด20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนาเริก20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหมอนนาง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมสระสี่เหลี่ยม20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมวัดโบสถ์20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมกุฎโง้ง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหัวถนน20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมท่าข้าม20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองปรือ20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองขยาด20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมทุ่งขวาง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมหนองเหียง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนาวังหิน20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมบ้านช้าง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมโคกเพลาะ20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมไร่หลักทอง20140
ชลบุรีอำเภอพนัสนิคมนามะตูม20140
ชลบุรีอำเภอศรีราชาศรีราชา20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาสุรศักดิ์20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาทุ่งสุขลา20230
ชลบุรีอำเภอศรีราชาบึง20230
ชลบุรีอำเภอศรีราชาหนองขาม20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาเขาคันทรง20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาบางพระ20110
ชลบุรีอำเภอศรีราชาบ่อวิน20230
ชลบุรีอำเภอเกาะสีชังท่าเทววงษ์20120
ชลบุรีอำเภอสัตหีบสัตหีบ20180
ชลบุรีอำเภอสัตหีบนาจอมเทียน20250
ชลบุรีอำเภอสัตหีบพลูตาหลวง20180
ชลบุรีอำเภอสัตหีบบางเสร่20250
ชลบุรีอำเภอสัตหีบแสมสาร20180
ชลบุรีอำเภอบ่อทองบ่อทอง20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองวัดสุวรรณ20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองบ่อกวางทอง20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองธาตุทอง20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองเกษตรสุวรรณ20270
ชลบุรีอำเภอบ่อทองพลวงทอง20270
ชลบุรีอำเภอเกาะจันทร์เกาะจันทร์20240
ชลบุรีอำเภอเกาะจันทร์ท่าบุญมี20240
ระยองอำเภอเมืองระยองท่าประดู่21000
ระยองอำเภอเมืองระยองเชิงเนิน21000
ระยองอำเภอเมืองระยองตะพง21000
ระยองอำเภอเมืองระยองปากน้ำ21000
ระยองอำเภอเมืองระยองเพ21160
ระยองอำเภอเมืองระยองแกลง21160
ระยองอำเภอเมืองระยองบ้านแลง21000
ระยองอำเภอเมืองระยองนาตาขวัญ21000
ระยองอำเภอเมืองระยองเนินพระ21000
ระยองอำเภอเมืองระยองกะเฉด21100
ระยองอำเภอเมืองระยองทับมา21000
ระยองอำเภอเมืองระยองน้ำคอก21000
ระยองอำเภอเมืองระยองห้วยโป่ง21150
ระยองอำเภอเมืองระยองมาบตาพุด21150
ระยองอำเภอเมืองระยองสำนักทอง21100
ระยองอำเภอบ้านฉางสำนักท้อน21130
ระยองอำเภอบ้านฉางพลา21130
ระยองอำเภอบ้านฉางบ้านฉาง21130
ระยองอำเภอแกลงทางเกวียน21110
ระยองอำเภอแกลงวังหว้า21110
ระยองอำเภอแกลงชากโดน21110
ระยองอำเภอแกลงเนินฆ้อ21110
ระยองอำเภอแกลงกร่ำ21190
ระยองอำเภอแกลงชากพง21190
ระยองอำเภอแกลงกระแสบน21110
ระยองอำเภอแกลงบ้านนา21110
ระยองอำเภอแกลงทุ่งควายกิน21110
ระยองอำเภอแกลงกองดิน22160
ระยองอำเภอแกลงคลองปูน21170
ระยองอำเภอแกลงพังราด21170
ระยองอำเภอแกลงปากน้ำกระแส21170
ระยองอำเภอแกลงห้วยยาง21110
ระยองอำเภอแกลงสองสลึง21110
ระยองอำเภอวังจันทร์วังจันทร์21210
ระยองอำเภอวังจันทร์ชุมแสง21210
ระยองอำเภอวังจันทร์ป่ายุบใน21210
ระยองอำเภอวังจันทร์พลงตาเอี่ยม21210
ระยองอำเภอบ้านค่ายบ้านค่าย21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายหนองละลอก21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายหนองตะพาน21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายตาขัน21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายบางบุตร21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายหนองบัว21120
ระยองอำเภอบ้านค่ายชากบก21120
ระยองอำเภอปลวกแดงปลวกแดง21140
ระยองอำเภอปลวกแดงตาสิทธิ์21140
ระยองอำเภอปลวกแดงละหาร21140
ระยองอำเภอปลวกแดงแม่น้ำคู้21140
ระยองอำเภอปลวกแดงมาบยางพร21140
ระยองอำเภอปลวกแดงหนองไร่21140
ระยองอำเภอเขาชะเมาน้ำเป็น21110
ระยองอำเภอเขาชะเมาห้วยทับมอญ21110
ระยองอำเภอเขาชะเมาชำฆ้อ21110
ระยองอำเภอเขาชะเมาเขาน้อย21110
ระยองอำเภอนิคมพัฒนานิคมพัฒนา21180
ระยองอำเภอนิคมพัฒนามาบข่า21180
ระยองอำเภอนิคมพัฒนาพนานิคม21180
ระยองอำเภอนิคมพัฒนามะขามคู่21180
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีตลาด22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีวัดใหม่22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีคลองนารายณ์22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีเกาะขวาง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีคมบาง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีท่าช้าง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจันทนิมิต22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีบางกะจะ22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีแสลง22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีหนองบัว22000
จันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีพลับพลา22000
จันทบุรีอำเภอขลุงขลุง22110
จันทบุรีอำเภอขลุงบ่อ22110
จันทบุรีอำเภอขลุงเกวียนหัก22110
จันทบุรีอำเภอขลุงตะปอน22110
จันทบุรีอำเภอขลุงบางชัน22110
จันทบุรีอำเภอขลุงวันยาว22110
จันทบุรีอำเภอขลุงซึ้ง22110
จันทบุรีอำเภอขลุงมาบไพ22110
จันทบุรีอำเภอขลุงวังสรรพรส22110
จันทบุรีอำเภอขลุงตรอกนอง22110
จันทบุรีอำเภอขลุงตกพรม22110
จันทบุรีอำเภอขลุงบ่อเวฬุ22150
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ท่าใหม่22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ยายร้า22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่สีพยา22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่บ่อพุ22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่พลอยแหวน22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เขาวัว22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เขาบายศรี22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่สองพี่น้อง22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ทุ่งเบญจา22170
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่รำพัน22170
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่โขมง22170
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่ตะกาดเง้า22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่คลองขุด22120
จันทบุรีอำเภอท่าใหม่เขาแก้ว22170
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนทับไทร22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนหนองตาคง22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนเทพนิมิต22140
จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนคลองใหญ่22140
จันทบุรีอำเภอมะขามมะขาม22150
จันทบุรีอำเภอมะขามท่าหลวง22150
จันทบุรีอำเภอมะขามปัถวี22150
จันทบุรีอำเภอมะขามวังแซ้ม22150
จันทบุรีอำเภอมะขามฉมัน22150
จันทบุรีอำเภอมะขามอ่างคีรี22150
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์ปากน้ำแหลมสิงห์22130
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์เกาะเปริด22130
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์หนองชิ่ม22130
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์พลิ้ว22190
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์คลองน้ำเค็ม22190
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์บางสระเก้า22190
จันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์บางกะไชย22120
จันทบุรีอำเภอสอยดาวปะตง22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวทุ่งขนาน22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวทับช้าง22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวทรายขาว22180
จันทบุรีอำเภอสอยดาวสะตอน22180
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวแก่งหางแมว22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวขุนซ่อง22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวสามพี่น้อง22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวพวา22160
จันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวเขาวงกต22160
จันทบุรีอำเภอนายายอามนายายอาม22160
จันทบุรีอำเภอนายายอามวังโตนด22170
จันทบุรีอำเภอนายายอามกระแจะ22170
จันทบุรีอำเภอนายายอามสนามไชย22170
จันทบุรีอำเภอนายายอามช้างข้าม22160
จันทบุรีอำเภอนายายอามวังใหม่22170
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏชากไทย22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏพลวง22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏตะเคียนทอง22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏคลองพลู22210
จันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏจันทเขลม22210
ตราดอำเภอเมืองตราดบางพระ23000
ตราดอำเภอเมืองตราดหนองเสม็ด23000
ตราดอำเภอเมืองตราดหนองโสน23000
ตราดอำเภอเมืองตราดหนองคันทรง23000
ตราดอำเภอเมืองตราดห้วงน้ำขาว23000
ตราดอำเภอเมืองตราดอ่าวใหญ่23000
ตราดอำเภอเมืองตราดวังกระแจะ23000
ตราดอำเภอเมืองตราดห้วยแร้ง23000
ตราดอำเภอเมืองตราดเนินทราย23000
ตราดอำเภอเมืองตราดท่าพริก23000
ตราดอำเภอเมืองตราดท่ากุ่ม23000
ตราดอำเภอเมืองตราดตะกาง23000
ตราดอำเภอเมืองตราดชำราก23000
ตราดอำเภอเมืองตราดแหลมกลัด23000
ตราดอำเภอคลองใหญ่คลองใหญ่23110
ตราดอำเภอคลองใหญ่ไม้รูด23110
ตราดอำเภอคลองใหญ่หาดเล็ก23110
ตราดอำเภอเขาสมิงเขาสมิง23130
ตราดอำเภอเขาสมิงแสนตุ้ง23150
ตราดอำเภอเขาสมิงวังตะเคียน23130
ตราดอำเภอเขาสมิงท่าโสม23150
ตราดอำเภอเขาสมิงสะตอ23150
ตราดอำเภอเขาสมิงประณีต23150
ตราดอำเภอเขาสมิงเทพนิมิต23150
ตราดอำเภอเขาสมิงทุ่งนนทรี23130
ตราดอำเภอบ่อไร่บ่อพลอย23140
ตราดอำเภอบ่อไร่ช้างทูน23140
ตราดอำเภอบ่อไร่ด่านชุมพล23140
ตราดอำเภอบ่อไร่หนองบอน23140
ตราดอำเภอบ่อไร่นนทรีย์23140
ตราดอำเภอแหลมงอบแหลมงอบ23120
ตราดอำเภอแหลมงอบน้ำเชี่ยว23120
ตราดอำเภอแหลมงอบบางปิด23120
ตราดอำเภอแหลมงอบคลองใหญ่23120
ตราดอำเภอเกาะกูดเกาะหมาก23000
ตราดอำเภอเกาะกูดเกาะกูด23000
ตราดอำเภอเกาะช้างเกาะช้าง23170
ตราดอำเภอเกาะช้างเกาะช้างใต้23170
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราหน้าเมือง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราท่าไข่24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบ้านใหม่24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองนา24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางตีนเป็ด24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางไผ่24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองจุกกระเฌอ24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางแก้ว24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางขวัญ24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองนครเนื่องเขต24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราวังตะเคียน24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราโสธร24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางพระ24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางกะไห24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราหนามแดง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองเปรง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองอุดมชลจร24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคลองหลวงแพ่ง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางเตย24000
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางคล้า24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางสวน24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางกระเจ็ด24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าปากน้ำ24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าท่าทองหลาง24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าสาวชะโงก24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าเสม็ดเหนือ24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าเสม็ดใต้24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าหัวไทร24110
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยว24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางขนาก24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวสิงโตทอง24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวหมอนทอง24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบึงน้ำรักษ์24170
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดอนเกาะกา24170
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโยธะกา24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวดอนฉิมพลี24170
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวศาลาแดง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโพรงอากาศ24150
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางปะกง24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงท่าสะอ้าน24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางวัว24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางสมัคร24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางผึ้ง24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงบางเกลือ24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงสองคลอง24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงหนองจอก24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงพิมพา24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงท่าข้าม24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงหอมศีล24180
ฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงเขาดิน24130
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์บ้านโพธิ์24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์เกาะไร่24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์คลองขุด24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์คลองบ้านโพธิ์24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์คลองประเวศ24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์ดอนทราย24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์เทพราช24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์ท่าพลับ24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์หนองตีนนก24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์หนองบัว24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์บางซ่อน24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์บางกรูด24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์แหลมประดู่24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์ลาดขวาง24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์สนามจันทร์24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์แสนภูดาษ24140
ฉะเชิงเทราอำเภอบ้านโพธิ์สิบเอ็ดศอก24140
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามเกาะขนุน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามบ้านซ่อง24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามพนมสารคาม24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามเมืองเก่า24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามหนองยาว24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามท่าถ่าน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามหนองแหน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอพนมสารคามเขาหินซ้อน24120
ฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์นบางคา24120
ฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์นเมืองใหม่24120
ฉะเชิงเทราอำเภอราชสาส์นดงน้อย24120
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตคู้ยายหมี24160
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตท่ากระดาน24160
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตทุ่งพระยา24160
ฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตลาดกระทิง24160
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวแปลงยาว24190
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาววังเย็น24190
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวหัวสำโรง24190
ฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวหนองไม้แก่น24190
ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบท่าตะเกียบ24160
ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบคลองตะเกรา24160
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนก้อนแก้ว24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนคลองเขื่อน24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนบางเล่า24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนบางโรง24000
ฉะเชิงเทราอำเภอคลองเขื่อนบางตลาด24110
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีหน้าเมือง25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีรอบเมือง25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีวัดโบสถ์25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบางเดชะ25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีท่างาม25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบางบริบูรณ์25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีดงพระราม25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีบ้านพระ25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีโคกไม้ลาย25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีไม้เค็ด25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีดงขี้เหล็ก25000
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีเนินหอม25230
ปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีโนนห้อม25000
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีกบินทร์25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีเมืองเก่า25240
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีวังดาล25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีนนทรี25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีย่านรี25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีวังตะเคียน25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีหาดนางแก้ว25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีลาดตะเคียน25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีบ้านนา25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีบ่อทอง25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีหนองกี่25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีนาแขม25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีเขาไม้แก้ว25110
ปราจีนบุรีอำเภอกบินทร์บุรีวังท่าช้าง25110
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีนาดี25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีสำพันตา25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีสะพานหิน25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีทุ่งโพธิ์25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีแก่งดินสอ25220
ปราจีนบุรีอำเภอนาดีบุพราหมณ์25220
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้าง25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางกระเบา25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางเตย25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางยาง25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางแตน25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางพลวง25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางปลาร้า25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างบางขาม25150
ปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างกระทุ่มแพ้ว25150
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามประจันตคาม25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามเกาะลอย25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามบ้านหอย25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามหนองแสง25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามดงบัง25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามคำโตนด25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามบุฝ้าย25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามหนองแก้ว25130
ปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามโพธิ์งาม25130
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิศรีมหาโพธิ25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิสัมพันธ์25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิบ้านทาม25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิท่าตูม25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิบางกุ้ง25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิดงกระทงยาม25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิหนองโพรง25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิหัวหว้า25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิหาดยาง25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิกรอกสมบูรณ์25140
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถโคกปีบ25190
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถโคกไทย25190
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถคู้ลำพัน25190
ปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถไผ่ชะเลือด25190
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วสระแก้ว27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วบ้านแก้ง27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วศาลาลำดวน27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วโคกปี่ฆ้อง27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วท่าแยก27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วท่าเกษม27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วสระขวัญ27000
สระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วหนองบอน27000
สระแก้วอำเภอคลองหาดคลองหาด27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดไทยอุดม27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดซับมะกรูด27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดไทรเดี่ยว27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดคลองไก่เถื่อน27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดเบญจขร27260
สระแก้วอำเภอคลองหาดไทรทอง27260
สระแก้วอำเภอตาพระยาตาพระยา27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาทัพเสด็จ27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาทัพราช27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาทัพไทย27180
สระแก้วอำเภอตาพระยาโคคลาน27180
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นวังน้ำเย็น27210
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นตาหลังใน27210
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นคลองหินปูน27210
สระแก้วอำเภอวังน้ำเย็นทุ่งมหาเจริญ27210
สระแก้วอำเภอวัฒนานครวัฒนานคร27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครท่าเกวียน27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครผักขะ27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครโนนหมากเค็ง27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองน้ำใส27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครช่องกุ่ม27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองแวง27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครแซร์ออ27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองหมากฝ้าย27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครหนองตะเคียนบอน27160
สระแก้วอำเภอวัฒนานครห้วยโจด27160
สระแก้วอำเภออรัญประเทศอรัญประเทศ27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศเมืองไผ่27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศหันทราย27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศคลองน้ำใส27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศท่าข้าม27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศป่าไร่27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศทับพริก27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศบ้านใหม่หนองไทร27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศผ่านศึก27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศหนองสังข์27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศคลองทับจันทร์27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศฟากห้วย27120
สระแก้วอำเภออรัญประเทศบ้านด่าน27120
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์27000
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์หนองหว้า27000
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์พระเพลิง27000
สระแก้วอำเภอเขาฉกรรจ์เขาสามสิบ27000
สระแก้วอำเภอโคกสูงโคกสูง27120
สระแก้วอำเภอโคกสูงหนองม่วง27180
สระแก้วอำเภอโคกสูงหนองแวง27180
สระแก้วอำเภอโคกสูงโนนหมากมุ่น27120
สระแก้วอำเภอวังสมบูรณ์วังสมบูรณ์27250
สระแก้วอำเภอวังสมบูรณ์วังใหม่27250
สาระน่ารู้

ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering Systems)  เป็นระบบที่ควบคุมการเลี้ยวของรถยนต์ผ่านการบังคับจากคนขับในห้องโดยสารเพื่อให้ล้อหน้าทั้ง2ล้อเกิดการหันตามทิศทางที่ต้องการ โดยจะช่วยผ่อนแรงจากผู้บังคับผ่านการใช้ชุดเฟืองทดแรงทีี่อยู่ระหว่างแกนพวงมาลัยกับแขนส่งกำลังที่เรียกว่า “กระปุกพวงมาลัย” เมื่อออกแรงหมุนที่พวงมาลัยก็จะเกิดการส่งผ่านแรงมายังกระปุกพวงมาลัยและส่งไปที่แกนยึดกับล้อก็จะทำให้ล้อหมุนตามทิศทางที่ต้องการ ระบบบังคับเลี้ยวแบ่งเป็น 2 แบบ  1.ระบบพวงมาลัยแบบ Steering Linkage เป็นระบบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ความแตกต่างระหว่างการชุบโครเมียมและชุบโครมคืออะไร?

โครเมียมคือโลหะสีขาวอมฟ้า มีลักษณะค่อนข้างเงา เป็นโลหะที่แข็งแกร่ง ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนโครมคือโลหะชนิดอื่นๆที่ถูกเคลือบด้วยโครเมียมโดยการชุบไฟฟ้า มักใช้เป็นอะไหล่ตกแต่งรถยนต์และจักรยานยนต์หรือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โครมสามารถผลิตได้โดยใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียมหรือไตรวาเลนต์โครเมียม แต่เนื่องจากเฮกซะวาเลนต์โครเมียมนั้นเป็นสารที่มีพิษร้ายแรง ในปัจจุบันจึงนิยมใช้ไตรวาเลนต์โครมหรือไตรโครมมากกว่า ปี 2007 เฮกซะโครมถูกห้ามใช้ในการผลิตรถยนต์ในประเทศยุโรป แต่เฮกซะโครม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

หลังคาซันรูฟ

ว่า Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแนวคิดยุคแรกๆ ในการทำให้รถยนต์สามารถพับเปิด-ปิดหลังคาได้ ซึ่ง Sunroof (ซันรูฟ) เป็นแผ่นโลหะที่มีสีเดียวกับตัวถังของรถยนต์ ซึ่งช่องสี่เหลี่ยมบน หลังคารถยนต์ ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ หรือรูปทรงของช่องจะเป็นแบบไหน ก็สามารถที่จะเปิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่า เผยอ หรือ Pop up หรือว่าสามารถสไลด์ไปทางข้างหลังได้เกือบหมดทั้งบาน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่หลักของ Sunroof (ซันรูฟ) นั่นคือ เพื่อให้ระบายอากาศ และช่วยให้แสงแดด หรือลมเข้ามาในห้องผู้โดยส ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ลิฟจอดรถ

โครงสร้างเหล็ก ครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท้วมอีกด้วย น้ำหนักต่างๆได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

10 อันดับรถที่เร็วและแรงที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 Zenvo ST1 Hyper Car สมรรถนะสูงจากเดนมาร์กที่เริ่มจำหน่ายเมื่อปี 2009 โดยจำกัดจำนวนการผลิตอยู่เพียง 15 คันเท่านั้นและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 375 กม./ชม. ส่วนอัตราเร่ง 0-100 กม./ ชม. ใช้เวลาเพียง 3 วินาที ซึ่งความแรงระดับนี้มาจากเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6.8 ลิตรที่พ่วงทั้งเทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จ จนมีกำลังสูงสุด 1,104 แรงม้า ที่ 6,900 รอบ/ นาที และแรงบิด 1,430 นิวตันเมตร ที่รอบต่ำเพียง 4,500 รอบ/ นาที ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบ 7 จังหวะที่ใช้แพดเดิลชิฟท์แบบรถแข่งสูตร 1 ราคา เริ่มต้นที่ 40 ล้านบ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของโช้คอัพ (SHOCK ABSORBERS) ที่คุณต้องรู้

โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของระบบช่วงล่าง คือ เป็นตัวรองรับแรงกระแทก และควบคุมการยึดเกาะถนนของตัวรถยนต์ โช้คอัพ และสปริงต้องทำงานร่วมกัน โดยเมื่อมีแรงกดมายังช่วงล่างสปริงจะทำการยุบตัว และค่อย ๆ ดีดตัวขึ้น ตรงส่วนนี้เอง โช้คอัพจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลดแรงดีดตัวของสปริง ทำให้แรงดีดตัวของสปริงมีความหนืดขึ้น ทำให้มีความรู้สึกนุ่มขึ้นของช่วงล่าง ถ้าโช้คอัพสามารถลดแรงดีดตัวของสปริงได้มากเท่าใด ก็แสดงถึง ประสิทธิภาพของโช้คอัพได้มากเท่านั้น ซึ่งเมื่อขณะที่รถยนต์ได้รับแรงกระแทกจากการวิ่ง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การอัดดอกยาง

INITIAL INSPECTIONขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิตโดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ                1. ท้องยาง ( INNER LINER )                2. ขอบยาง ( BEAD )                3. แก้มยาง ( SIDEWALL )     &nbsp ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

No Picture
สาระน่ารู้

วิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม

มันเครื่องใครว่าไม่สำคัญ ยิ่งสมัยนี้มีน้ำมันเครื่องจริง น้ำมันเครื่องปลอมปนกันมั่ว วันนี้ คาร์ซัม มังกรไฟ จะมาเสนอวิธีตรวจสอบน้ำมันเครื่องปลอม!! มาดูกันดีกว่า ว่าคณจะเป็นอีกคนที่ซื้อของปลอมมาหรือไม่! Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1.สังเกตุที่บรรจุภัณฑ์ ขั้นแรกสิ่งที่่เป็นพื้นฐานที่สุดของการตรวจสอบของจริงหรือของปลอมคือการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ทางที่ดีคุณควรเก็บบรรจุภัณฑ์ของจริงเอาไว้ด้วยเพื่อตรวจสอบเทียบกัน ต้องมีฉลากบอก วัน/เดือน/ปีที่ผลิต ปริมาตร รวมถึงตรารับ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

7 การดัดแปลงรถที่ผิดกฎหมาย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 1. ป้ายทะเบียน  หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ติดป้ายแหงนขึ้นหรือพับลง หรือปล่อยให้มีส่วนอื่นมาปิดทับจนเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน จะถือว่ามีความผิดฐานข้อหาดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนครับ แต่หากมีเหตุจำเป็นเช่น ป้ายพัง ต้องเขียนป้ายด้วยกระดาษขึ้นมาใช้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้วิธีตรวจสอบเอกสารแทนว่าเลขทะเบียนตรงกันหรือไม่ แต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะถือว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารอีกกระทง 2. โหลดเตี้ย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

4 ขั้นตอน สมัคร “ใบขับขี่ดิจิตอล”

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 หลังจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับใหม่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่ สามารถออกใบสั่งได้ แต่จะไม่มีอำนาจยืดใบอนุญาตขับขี่ได้ ขณะที่ประชาชนแสดงใบอนุญาตขับขี่เมื่อถูกเรียกตรวจ โดยสามารถแสดงได้ทั้งใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม หรือ แสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขับขี่ดิจิตอล) ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้งระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ และ IOS 1. เข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เพิ่มจุด checkpoint

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร พร้อมตรวจติดตามการดำเนินงานของ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่า ได้กำชับให้กรมการขนส่งทางบก ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการตรวจสมรรถภาพผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกให้ทำการสุ่มตรวจให้ได้ 10% และภายใน 3 เดือนต้องตรวจให้ครบ 100% นอกจากนั้นย ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 เทคนิคขับรถตอนกลางคืนให้ปลอดภัย

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 การขับรถท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดในตอนกลางคืน ทำให้การมองเห็น หรือสังเกตการณ์รอบตัวได้ไม่ดีเท่ากับการขับในตอนกลางวัน อันตรายและตัวแปรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีมากมาย ทั้งสภาพร่างกายที่อ่อนล้า ภาวะของสายตา ระยะจำกัดของแสงไฟ และอันตรายจากผู้ขับคนอื่นๆ นักขับหน้าใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์จึงควรใช้ความระมัดระวังให้มากเมื่อขับรถตอนกลางคืน สถิติอุบัติเหตุบนถนนกว่า 50% เกิดขึ้นในเวลากลางคืนบนทางร่วม ทางแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจร รวมถึงทางต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถยนต์ไฟฟ้า

ความเป็นมา ยานยนต์ไฟฟ้า การคิดค้น เริ่มจากแบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ในรถไฟฟ้า คิดค้นได้หลังปี 1859 ค้นคิดโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Gaston Plante ได้คิดค้นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว-กรด ต่อมาปี 1884 นาย Thomas Parker ได้คิดค้นรถไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เขาได้ออกแบบ แบตเตอรี่ที่มีความจุไฟฟ้าสูง สำหรับใช้ในรถไฟฟ้าของเขา นอกจากนั้นเขาได้สนใจในการสร้างรถที่มีประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงสูง เพื่อลดควันและมลพิษในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในปี 1888 ก็ยังมีผู้คิดค้นชาวเยอรมัน Flocken Elecktrow ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบความปลอดภัยในรถ

1.กล้องมองหลัง ปัจจุบันกล้องมองหลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับราคา 7-8 แสนบาทขึ้นไป ก็เริ่มติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้ว แต่สำหรับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีมาให้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะกล้องเหล่านี้สามารถติดตั้งเพิ่มได้ง่ายๆ แถมยังมีราคาไม่แพง เพียงแต่ต้องอาจอัพเกรดเครื่องเสียงแบบมีจอเพิ่มเข้าไปด้วย แต่ถ้าเสียดายฟร้อนท์เดิมๆ หรือไม่อยากจ่ายเงินให้มากมาย กระจกมองหลังแบบมีจอแสดงภาพจากกล้องมองหลังในตัวก็ถือเป็นทางเลือกที่ไม่เลวเหมือนกัน 2.วัดลมยาง ระบบตรวจสอบความดันลมยาง หรือ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น

1. น้ำมันเครื่อง ดึงก้านน้ำมันเครื่องออกมาในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (1-5นาที) จากนั้นเช็ดทำความสะอาดปลายก้านที่มีน้ำมันเครื่องติดออกมา แล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมอีกครั้ง ปล่อยไว้สักครู่แล้วดึงออกมาวัดระดับที่ได้ ว่ามีน้ำมันเครื่องคงเหลืออยู่ปริมาณเท่าไร โดยดูได้จากเกจวัดระดับ และที่ดีที่สุดคือระดับน้ำมันเครื่องต้องอยู่ในจุด F หรือ FULL นั่นเอง (อย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์พังแน่ ๆ) 2. น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สิ่งแรกที่ต้องทำ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เมื่อน้ำท่วมรถไปแล้วทำไงได้บ้าง?

ขั้นตอนเบื้องต้นเมื่อน้ำท่วมรถ 1.โทรแจ้งประกันรถยนต์ โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย เมื่อรถโดนน้ำท่วมแล้ว เราต้องรีบเช็กเลยว่ารถเรามีประกันไหม? แล้วใช้ประกันชั้นไหน? เพราะแต่ละชั้นก็มีความคุ้มครองไม่เหมือนกัน ประกันรถยนต์ของเราคุ้มครองอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติไหม? เมื่อรู้แล้วว่ามีก็รีบ โทรแจ้งประกันก่อน ครับ ถ้าไม่มีก็ตั้งสติก่อน แล้วค่อยๆ ทำตามดังนี้ 2.อย่าเพิ่งต่อขั้วแบตเตอรี่รถยนต์กลับคืน น้ำที่ค้างอยู่ในรถนั้น อาจทำให้ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ลัดวงจร และสร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถจมน้ำ ต้องเอาตัวรอดอย่างไร?

ต้องตั้งสติให้มั่นเมื่อ รถจมน้ำ หากเกิดเหตุรถจมน้ำ อันดับแรกสำคัญมากที่สุด คือต้องตั้งสติให้มั่น ให้คิดง่าย ๆ ว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อมีสติ และขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่จะตกน้ำ อย่าปลดเข็มขัดนิรภัยออกจนกว่ารถจะหมดแรงกระแทก หลายคนเมื่อเห็นว่ารถกำลังเคลื่อนที่จะลงน้ำก็จะปลดเข็มขัดนิรภัยออกในทันที ซึ่งกรณีนี้อาจทำให้ศีรษะไปกระแทกจากแรงประทะของผิวน้ำได้ค่ะ อย่าลืมว่าการกระแทกผิวน้ำจากที่สูง ไม่ต่างอะไรกับการปะทะกับกำแพงคอนกรีตเลยนะคะ จะออกจากรถทางไหนดี? 1. ทางหน้าต่าง รอใ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ดริฟ ล็อค

อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับระบบเฟืองท้ายกันก่อนครับ ว่าทำไมถึงต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ ประโยชน์ และหน้าที่ของมันคืออะไร เฟืองท้าย หรือดิฟเฟอเรนเชียล (DIFFERENTIAL) มีความสำคัญอย่างมากในรถยนต์ หน้าที่หลักมีอยู่ 2 ประการคือ 1. เปลี่ยนทิศทางการส่งกำลัง ในรถกระบะเฟืองท้ายจะอยู่ในเพลาหลัง ที่รับกำลังของเครื่องยนต์โดยส่งผ่านเพลากลางมา ถ้าก้มไปดูจะเห็นว่าเพลากลางหมุนตามแนวขวางของตัวรถแต่ล้อหลังนั้นจะหมุนตามความยาวของตัวรถ เจ้าเฟืองท้ายนี่ล่ะ ที่เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนทิศทางดังกล่าว ส่วนเรื่องของอัตราทด ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

6 อาการที่แสดงให้รู้ว่าช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการขับรถลุยน้ำ

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

วิธีการเช็คน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยหล่อลื่นและปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แน่นอนว่าเมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำมันเครื่องย่อมมีการเสื่อมสภาพและมีปริมาณที่ลดลงไปจากการเผาไหม้ ดังนั้นผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านควรหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณน้ำมันเพียงพอสำหรับหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์ทั้งระบบ สำหรับวิธีตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนั้นไม่ยาก ผู้ใช้รถสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง เพียงดึงก้านวัดออกมาดู อย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการตรวจเช็ค ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงรุก กำหนดให้ รถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง อุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุยกระดับความปลอดภัยทางถนน สาธิตวิธีการใช้เครื่องยืดเส้นสำหรับนักกีฬา┃โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง***กดลิงค์ดูคลิปค่ะ***https://youtu.be/WG… Gepostet von สุวิทย์ สมานราษฎร์ am Sonn ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รู้ไว้ก่อนโดนใบสั่ง จำกัดความเร็ว

นักซิ่งทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการขับรถด้วยความเร็วที่เกินกฎหมายกำหนดมีความผิดอย่างไร และความเร็วเท่าไหร่ถึงจะถือว่าผิดกฎหมาย จำกัดความเร็ว บทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อกฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 9. September 2019 การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย การขับรถบนถนนในเมือง หรือเส้นทางหลวงก็ต้องมีการกำหนดความที่แตกต่างกันออกไป ตามข้อกฎหมายบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ประกอบกับฉบับที่ 10 ซึ่งออกตามความในพ.ร.บ.จ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเติมลมยางรถบรรทุก

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การเสริมแหนบรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!! การแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก และแก้ไขรายละเอียดลักษณะรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีการแก้ไขดัดแปลงระบบช่วงล่าง ทั้งระบบรองรับน้ำหนัก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การขอใบอนุญาติประกอบการขนส่ง

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Dienstag, 27. August 2019 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาของบุคคล ธรรมดาหรือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ หลักฐานที่ใช้ 1.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) 2. หนังสือรับรอง พร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 90 วัน พร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) 3. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับนายทะเบียนรับรอ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ซื้อรถบรรทุก มือ2 ควรเช็คอะไรบ้าง

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การต่อพ่วง

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเตอร์กลางและรถกึ่งพ่วงกึ่งกลางเดียวกันให้รถบรรทุกรถกระบะสำรองอย่างช้าๆเมื่อได้ยินเสียงคลิกล็อคกลับบล็อกให้เชื่อมต่อได้สำเร็จ! ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการล็อค ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมต่อสายพองและสายควบคุม (สีแดงเป็นสีแดงเหลืองและเหลือง) ขั้นตอนที่ 7 เปิดสวิตช์ของวงจรอากาศบนรถบรรทุกรถแทรกเตอร์, ขยายกึ่งรถพ่วงหร ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข้อดีของการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก

รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่งที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความรวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต์ รถบรรทุกนั้นสามารถเดินทางไปตามถนนใหญ่ เรือเล็ก หรือแม้แต่ที่ที่ไม่มีถนนก็สามารถไปได้ หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของรถ การขนส่งโดยรถสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น จะใช้ยานพาหนะคันเดียวบรรทุกสินค้าตั้งแต่ต้นทางไปปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาห ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เกียร์รถบรรทุก

🎉 Update 🎉 EP.0084 #จุดที่1วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 29. August 2019 เกียร์รถบรรทุก ก็จะมีหลักๆ2แบบคือ-กระปุกเกียร์แบบไม่มีเกียร์ สูง-ต่ำ (splitter) เหมือนแบบรถยนต์เท่าไป โดยมากก็มีแค่6เกียร์ และเกียร์ถอย การทำงานของกระปุกเกียร์แบบ 6 ความเร็ว กำลังจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดให้กับเพลาคลัตช์ หรือเรียกเพลารับกำลังตลอดเวลา เพลารอง ถ่ายทอดกำลังจากเพลาคลัตช์ เพื่อส่งต่อไปให้เฟืองเกียร์ต่าง ฟ ท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถขึ้นเขา

🎉 Update 🎉 EP.0086วันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนต ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ผลิตสินค้าและนำเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไปขนส่งให้ลูกค้าที่ 📌#ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462- ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

กล้องติดรถยนต์

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 07-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【ติดต่อเราสิคะ】📲 : 089-180-8328, 062-462-4248, ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

แบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดตะกั่วกรดจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ ตามคุณสมบัติการใช้งาน ได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. Conventional Battery (แบตเตอรี่ ชนิดต้องเติมน้ำกลั่น ตลอดเวลา ) : เป็นแบตเตอรี่ที่อัตราการสูญเสียไอน้ำกรดค่อนข้างมาก ตลอดอายุการใช้งาน เนื่องจากแผ่นธาตุทำจาก ตะกั่วพลวง (Lead Antimony) ทั้งแผ่นธาตุบวก และ แผ่นธาตุลบ ซึ่งแผ่นธาตุที่ทำจากตะกั่วพลวง จะมีคุณสมบัติดังนี้ – มีความทนทานต่อความร้อนสูง– มีความทนทานต่อน้ำกรดสูง– มีความทนทานต่อการประจุไฟฟ้าสูง (ความต้านทานภายในสูง) แต่ก็มีข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 1. รู้เข้าใจแนวคิดและทัศนคติ ที่ถูกต้องในการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2. รู้ เข้าใจ เทคนิคในการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย 3. ทราบสมรรถภาพความพร้อมทางร่างกายท ี่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับรถ4. .พัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการขับรถเเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุ ทัศนคติและจิตสำนึกในกำรขับขี่ปลอดภัย 1.การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ2.การใช้อุปกรณ์ต่างๆของรถ3.การเตรียมพร้อมก่อนออกขับรถ4.การดูแลรักษารถขั้นพื้นฐาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 1.ขาดสมาธิ 2.ไม่มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ระบบเบรกรถบรรทุก สิบล้อ

ก่อนอื่นขอกล่าวถึงพื้นฐานระบบเบรกทั่วไปเพื่อปูพื้นฐานก่อนครับเพราะชื่อเรียกระบบและกลไกต่างมีความซับซ้อนและคลายคลึงกันทำให้ยากต่อการจำแนกและการจำการเบรกของยานพาหนะมีหลายวิธีที่จะหยุด เช่นดึงตัวรถมิให้เคลื่อนที่ เช่นถุงลม ที่ใช้ในรถแข่งทำความเร็วระยะสั้นหรือการเบรกทั่วไปที่กระทำที่่ล้อไม่ให้หมุน ที่นิยมใช้กันแพร่หลายการเบรก ที่ใช้การห้ามล้อมิให้หมุน หรือหมุนช้าลงโดยการให้เกิดความฝืดโดยใช้ผ้าเบรกเสียดสี การใช้ผ้าเบรกเสียดสี นิยมใช้ 2 วิธีคือ การหนีบ และการถ่าง ซึ่งในรถบรรทุกจะเป็นแบบการถ่างมาก ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

อัตราค่าบริการขนส่ง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด(โดยประมาณ)

ภาคกลาง จังหวัด ระยะทาง ราคา จังหวัด ระยะทาง ราคา กำแพงเพชร 358 13000 สมุทรสงคราม 72 3000 ชัยนาท 194 7000 สมุทรสาคร 36 2000 นครนายก 107 4000 เพชรบูรณ์ 346 12500 นครปฐม 55 2000 ลพบุรี 153 5700 นครสวรรค์ 249 9000 สระบุรี 107 4000 นนทบุรี 20 1000 สิงห์บุรี 142 5500 ปทุมธานี 46 2000 สุโขทัย 427 16000 พระนครศรีอยุธยา 76 3000 สุพรรณบุรี 100 3700 พิจิตร 344 12500 อ่างทอง 105 4000 พิษณุโลก 377 13500 อุทัยธานี 249 9000 สมุทรปราการ 29 1500 โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รหัสลับของ รถบรรทุก ที่เราคนใช้รถใช้ถนนควรรู้

Cart รถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน – กำลังจะเบรกในขณะที่เรากำลังขับรถตามรถบรรทุกคันหน้านั้น พบว่ารถบรรทุกคันหน้าได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาทีสลับกัน นั่นแสดงว่า ให้เราระวังเพราะเขากำลังจะเบรกนั่นเอง อาจจะเพราะด้านหน้ามีด่านหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ ดังนั้นเมื่อเห็นสัญญาณนี้ เราก็ควรลดวิ่งด้วยความเร็วต่ำ และห้ามขับแซงรถบรรทุกด้วย รถบรรทุกที่ขับสวนมากระพริบไฟสูง 1 ครั้ง – เช็คเพื่อนร่วมทางในขณะที่เรากำลังขับรถสวนทางกับรถบรรทุกนั้น หากรถบรรทุกกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง นั ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

เทคโนโลยีที่พลิกโฉมรถบรรทุก

Self-Driving Truck ปัจจุบัน เทคโนโลยีแบบไร้คนขับ กำลังเป็นที่สนใจในอุตสาหกรรมรถบรรทุกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นนวัตกรรมที่มีความล้ำสมัยแล้ว ยังเป็นเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิง อันเป็นผลมาจากการเดินรถด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบเทคโนโลยีไร้คนขับ ยังจะสามารถช่วยเพิ่มความถี่ในการขนส่งสินค้า และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ขับขี่อีกด้วย จากการวิจัยและพัฒนารถบรรทุกแบบไร้คนขับ เราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตรถบรรทุกรายใหญ่ ได้มีการนำรถบรรทุกดังกล่าว มาทดสอบบนถนนหลวงได้จริง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

รถบรรทุกโดนปล้น

🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Freitag, 6. September 2019 เสียหายยับ! รถพ่วงจอดนอนรอปะยาง คนร้ายดอดกรีดผ้าใบ ขโมยเบียร์ 120 ลังหนี ที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 89-5845 นครปฐม หมายเลขทะเบียนตัวลูก 88-9326 นครปฐม จอดชิดซ้ายริมถนนด้านคู่ขนาน โดยบริเวณด้านซ้ายผ้าใบถูกคนร้ายใช้มีดกรีดผ้าใบคลุมลังเบียร์ ขโมยลังเบียร์ที่รถพ่วงบรรทุกมาจำนวน 120 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ประเภทของดอกยางรถบรรทุก

ใครว่าดอกยางไม่สำคัญ จริงๆแล้วดอกยางมีหน้าที่เพื่อยึดเกาะถนนและรีดน้ำขณะขับรถเมื่อถนนเปียก เพื่อให้หน้ายางนั้นสัมผัสพื้นถนนทำให้การเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและไม่ลื่นจนออกถนน นอกจากนี้ยางยังทำหน้าที่กระจายน้ำหนักให้รถ โดยหน้ายางจะทำหน้าที่กระจายแรงทั้งหมดไปยังทิศทางต่างๆ สู่ผิวถนน ยางรถยนต์ทุกชนิดจะมีดอกยาง ดอกยาง คือส่วนบริเวณบนหน้ายาง และมีหน้าสัมผัสถนนตลอดเวลาที่รถวิ่งร่องยาง คือร่องที่ลึกลงไปจากหน้ายาง หรือร่องที่อยู่ระหว่างยาง 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรง ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง

คนขับรถบรรทุกโดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร็วในการขับ การเคารพกฎจราจร การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดประเภทต่างๆเพื่อกระตุ้นร่างกาย หรือการขับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้  สืบเนื่องจากชาวบ้านได้ประสบปัญหาจากรถบรรทุกดินของผู้ประกอบการไม่นึกถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ถนนเสียหาย ได้รับความเดือนร้อน บางแห่งพื้นถนนปูนคอนกรีตแตกเสียหาย 1 ช่องท ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

การรับผิดชอบของขนส่งต่อสินค้า หากได้รับความเสียหาย

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ส่งพัสดุที่แจ้งรับประกันและชดเชยความเสียหาย 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน เซนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้ผลิตสินค้าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้าประจำวันที่ 04-09-2562🔥😜★🔵👍📲☎️🆔🌐✅💬📸🕊⚫📧✏┃⚽️💠📌【เราเป็นใคร…รึคะ】🔵เราชื่อ…#บริษัทโฟฟานเซนไดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด #โรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิตเนส★ เราคือ…#โรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง #เครื่องเล่นสนามเด็ก #ยางปูพื้น🔥😜★🔵👍 ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

สาระน่ารู้

ข่าวรถบรรทุกและข้อควรระวัง

ระทึก! รถบรรทุก 22 ล้อ ขนโครงเหล็ก พลิกคว่ำไฟลุกท่วม วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ร.ต.อ.กิตติภูมิ ทาบุญ รองสว.สอบสวน สภ.บางปะหัน จงพระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก 22 ล้อเสียหลักพลิกคว่ำมีเพลิงลุกไหม้ บริเวณต่างระดับบางปะหัน ช่วงทางเบี่ยงมาจากถนนสาย347เข้าสู่ถนนสายเอเชีย หลักกิโลเมตรที่ 35 หลักกิโลเมตรที่ 35 หมู่ 4 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบางปะหัน และสมาคมอยุธยารวมใจ ไปควบคุมเพลิง ทั้งนี้ เบื้องต้นทราบว่า รถยนต์บรรทุกเทเลอร์วิ่งม ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส PG เครื่องเล่นสนามเด็ก

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส SM รุ่นมาตรฐาน

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รหัส OUL รุ่นพิเศษ

ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก,อุปกรณ์สนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นเพลย์กราวด์, เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง, ยางปูพื้น, สนามเด็กเล่น, โรงงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
ราคาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น, ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง, ลานกีฬาสันนิบาต, อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง, อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง,
เครื่องเล่นสนามเด็ก, เครื่องเล่นเด็กพลาสติก, แผ่นน้ำหนัก, ตุ้มน้ำหนัก, อุปกรณ์เสริม, บู๊ท, สีน้ำมัน, เบาะฟองน้ำ, เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม, สี, เบาะพลาสติก,ไฟเบอร์กลาส, เบาะไฟเบอร์, ที่นั่งพลาสติก, ที่นั่ง ที่พิงพลาสติก,
เบาะนั่งพลาสติก, รองเท้าหมีพูห์, รองเท้าพลาสติก, น็อต, น็อตและแหวน, เครื่องดัดท่อเหล็ก, เครื่องตัดเหล็ก, เครื่องเจียร, หินเจียร, เครื่องเจาะ, เครื่องบาก, เครื่องเชื่อม, ปั๊มลม, สว่าน, สว่านเจาะ, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ,
เหล็กราง, เหล็กกล่อง, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กหนา, เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย, เพลาบู๊ท, เพลา, เพลาดึง, ท่อกาวไนซ์, เหล็กแผ่นซิงค์, ท่อสตีม, ท่อแป๊ป, ท่อดำ, ท่อประปา ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่รถ

ปัญหาแบตเตอรี่หมดหรือเสื่อมสภาพ จนทำให้สตาร์ทรถไม่ติด ทางที่จะแก้ไขปัญหานี้คือการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้สตาร์ทรถแล้วขับเคลื่อนรถได้ในระยะเวลาสั้นอุปกรณ์การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. สายพ่วงแบตเตอรี่ ควรมีติดรถไว้ตลอด 2. รถยนต์ที่เข้ามาช่วยเหลือ ควรมีขนาดแอมป์มากกว่า หรือเท่ากับรถยนต์คันที่ต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากกำลังอาจจะไม่พอ และเกิดความเสียหายกับรถคันที่เข้ามาช่วยเหลือได้ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ 1. ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างของรถ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

คนดังยังไม่ตาย เขาอยู่ท้ายรถบรรทุก

สมัยก่อนที่โชเฟอร์นิยมนำภาพคนดังมาเป็นประดับรถบรรทุกสิบล้อ ถือเป็นยุคที่กระแสนิยมหนังตะวันตก เบ่งบานในประเทศไทย ทำให้เกิดกระแสคลั่งไคล้หนัง หรือคนดังต่างๆ ซึ่งหนังบางเรื่องก็เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก บางเรื่องก็อาจไม่เกี่ยว ผสมผสานปนเปกันไป และในยุคนี้เองประเทศไทยก็กำลังพัฒนาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง ทำให้มีรถบรรทุกมากมายบนท้องถนน ดังนั้น โชเฟอร์รถบรรทุกจึงได้หาสัญลักษ์หรือแนวทางที่ตนชื่นชอบ โดยนำรูปคนดัง ดารา ศิลปิน หรือแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถบรรทุก เช่น เช เกบารา, แรมโบ้, ตี๋ใหญ่ แต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

ขั้นตอนการทำสีรถยนต์

1. ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 🎉 Update 🎉 #งานผลิตโรงงานท่อทองทอยวันนี้ช่างของโรงงานท่อทองทอยแอนด์ฟิสเนตที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทโฟฟาน… Gepostet von โครตดี ชาแนล am Montag, 30. September 2019 2. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 3. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้ว ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

สุดยอดงานวิศวกรรมอุโมงค์ลอดใต้ทะเล

เป็นสะพานข้ามช่องแคบเออเรซุนด์ ที่เชื่อมต่อจากประเทศสวีเดนไปยังประเทศเดนมาร์กและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ประกอบด้วยทางยกระดับ สะพานขึง และอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ขนาด 4 ช่องจราจร และทางรถไฟคู่ขนานไปกับถนนคอนกรีต ตัวสะพานมีระยะทางราว 8 กิโลเมตร ส่วนถนนในอุโมงค์มีระยะทางราว 4 กิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็นทางยกระดับก็ต้องมีการเก็บค่าผ่านทางเป็นธรรมดา หากคุณต้องการจะข้ามสะพานนี้แล้วละก็ต้องเสียเงินค่าผ่านทางราว 1,800 บาท ถ้าเรามองดูสะพานนี้จากมุมมองทางอากาศ จะเห็นได้ว่าตัวสะพานจู่ ๆ ก็มุดหายไปในน้ำทะเล แต่ที่จริงแล้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

การเคลื่อนย้ายรถโดยใช้วิธีสไลด์

Gepostet von โครตดี ชาแนล am Donnerstag, 19. September 2019 รถที่ควรใช้รถสไลด์ออนในการขนย้าย รถที่มีน้ำหนักมาก , รถที่โหลดต่ำ , รถ SUPER­CAR , รถ SPORT­CAR รถยกรถสไลด์ออน มีความเป็นมาที่ยาวนาน หลายสมัยหลายปีก่อน ถูกดัดแปลงรถเพื่อนำมาใช้ ลากจูง รถที่เสีย รถที่เกิดอุบัติเหตุ สมัยก่อนรถสไลด์ออนยังไม่มี คงเป็นเพราะค่านำเข้า อุปกณ์ มีราคาสูง ช่างไทยเราเลยจัดการดัดแปลงกันเสียเอง และถาดของรถสไลด์ออน สมัยก่อน ยังไม่สามารถทำองศา ได้ต่ำ เป็นแนว ราบพื้นได้เหมือน สมัยนี้ สมัยก่อนรถสไลด์อ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ประะเภทของรถขนส่ง

รถกะบะบรรทุก

รถกระบะ กฎหมายอนุญาตให้รถกระบะบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,100 กิโลกรัม หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วรถกระบะที่บรรทุกของเยอะๆ สูงๆ นั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า คำตอบคือ มีทั้งถูก และผิด– ถูกคือ….เมื่อต้องการให้รถบรรทุกน้ำหนักมากกว่า1,100 กิโลกรัม ให้ท่านติดต่อสำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อขออนุญาต อย่างเช่นรถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ– ผิดคือ….รถที่ เปลี่ยนเพลา เสริมแหนบ และรถที่ดัดแปลงให้บรรทุกได้น้ำหนักเยอะๆ แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตจากขนส่งให้เรียบร้อย รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันออก

รายชื่อขนส่งภาคตะวันออก

จังหวัดจันทบุรี ยู่เฮงล้อ สาย2 02-887-4844 พรอำนวย สาย2 03-938-1013 ตากสิน ขนส่ง สาย2 02-455-8147 ชนะโชคบริการ สาย2 02-887-2041-2 จันทบุรียุทธนาขนส่ง บริการการขนส่ง กระจายสินค้าทั่วจันทบุรี ทุกอำเภอ สาขาจันทบุรี 039373728, 0942989641(เฮียเหมี่ยว), 0942694165(เจ๊หนู)สาขากรุงเทพฯ 028874637, 0850911327(เจ๊ใหญ่)🚛location บริษัท มงคลศิริขนส่ง จำกัด เลขที่ 899 หมู่6 ถ.พุทธรักษาต.แพรกษา อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 081-642-6191061-430-3001 P.P. พีพี ขนส่ง ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม อยู่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคตะวันตก

รายชื่อบริษัทขนส่งไปยังภาคตะวันตก

จังหวัดตาก ป.สยาม เขตทวีวัฒนา สาย3 02-885-9798-9 ทงเฮงฮวด วงแหวน 02-416-0753 สิทธิ์วงษ์ทรานสปอร์ต สาย2 ซ.24 02-885-8441 ศิริสมบูรณ์ทรัพย์ สาย2 02-8871528 คิงส์แมมบู วงแหวน 02-885-8420-2 ตากน้ำทิพย์ขนส่ง สาย2 02-885-8741 จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29โทรสาร.02-8887188 นครกรุงเทพสหวาส สาย2 02-887-0910-1 มังกรทอง สาย3 02-888-0634 ป.พูนทรัพย์ สาย3 02-888-1937 บ้านโป่ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

รายชื่อขนส่ง

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กาฬสินธุ์ สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง จำปี ขนส่ง ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/4 (ขาเข้า) โทร.02-888-0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง) กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261  พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์ อำเภอที่ส่ง: เมือง กมลาไสย ยางตลาด โทร. 098-937-6293,084-771-9902  R.I.T. กิตติวัต ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคกลาง

รายชื่อขนส่ง ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร B.S Express รับขนส่ง 11 จังหวัด กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสาครสมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สระบุรี ราชบุรี  ฉะเชิงเทรา นครปฐม เบอร์ติดต่อ 0863039620 / 02-1148855 บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัดที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29 บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัดสาย2 ส่งของทุกจังหวัด ด่วนพิเศษ โดย นิ่มซี่เส็งโทร.02-448 2890-2 P.P. พีพี ขนส่งที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่มอยู่ติดกับ มะม่วงข ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคใต้

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคใต้

กระบี่ จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา โทร. 094-486-0554,083-054-9452  จันทร์สว่าง ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อำเภอที่เข้า: เมือง เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่) อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/ กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/ ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ขนส่งภาคเหนือ

รายชื่อขนส่งที่ไปภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย ป.รุ่งโรจน์ถนนพุทธมณฑลสาย 2081-689-992102-885-9517-805-371-1230        บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขา เชียงรายที่อยู่ 300 หมู่ 26 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000หมายเลขโทรศัพท์ 053-718045-7, 089-1914492 FAX..053-718046 สาขา พุทธมณฑลสาย 5ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1เลขที่ 133 หมู่ 1 ต.บาเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 02-8894600-3 F.02-8894607 สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก call 02-6330411 ห้างหุ้นส่วน ***[…]***ยังมีต่อ***คลิ๊กตรงนี้ค่ะ***

ป้ายกำกับ

ขายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ตุ้มน้ำหนัก ที่นั่งพลาสติก ท่อกาวไนซ์ ท่อดำ ท่อสตีม ท่อแป๊ป น็อต บู๊ท ปั๊มลม ผลงานติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็ก ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ยางปูพื้น ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น รองเท้าพลาสติก ลานกีฬาสันนิบาต สนามเด็กเล่น สว่าน สว่านเจาะ สี อะไหล่เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เสริม เครื่องดัดท่อเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก เครื่องบาก เครื่องมือช่าง ท่อกลมดำ เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องเล่นสนามเด็ก เครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง เครื่องเล่นเด็กพลาสติก เครื่องเล่นเพลย์กราวด์ เบาะฟองน้ำหุ้มหนังเทียม เพลา เพลาดึง เพลาบู๊ท เหล็กกล่อง เหล็กราง เหล็กหนา เหล็กแบน เหล็กแผ่นซิงค์ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นเรียบ แผ่นน้ำหนัก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*