***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบแผ่นอานหากมีจาระบีหล่อลื่นเพียงพอตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นและหมุดคิงสะอาด
ขั้นที่ 2 ปรับเกียร์ขึ้นลงสูงกว่าแผ่นอาน 10-30mm
ขั้นที่ 3 ทำให้อุปกรณ์ล็อกของอานเปิด

ขั้นตอนที่ 4 ให้รถแทรกเตอร์กลางและรถกึ่งพ่วงกึ่งกลางเดียวกันให้รถบรรทุกรถกระบะสำรองอย่างช้าๆเมื่อได้ยินเสียงคลิกล็อคกลับบล็อกให้เชื่อมต่อได้สำเร็จ!
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบการล็อค
ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมต่อสายพองและสายควบคุม (สีแดงเป็นสีแดงเหลืองและเหลือง)
ขั้นตอนที่ 7 เปิดสวิตช์ของวงจรอากาศบนรถบรรทุกรถแทรกเตอร์, ขยายกึ่งรถพ่วงหรือระบบเบรคไม่สามารถทำงานได้
ขั้นตอนที่ 8 สตาร์ทเครื่องยนต์ให้แรงดันอากาศกระบอกสูบของรถแทรกเตอร์และรถกึ่งพ่วงได้รับข้อมูลมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบสายถ้ามีการรั่วไหลของแก๊สตรวจสอบว่าระบบเบรกสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่
ขั้นตอนที่ 10 เสียบปลั๊กสายเชื่อมต่อ ของ รถแทรกเตอร์ พ่วงเข้ากับ ช่องรับเจ็ดช่องของ กึ่งพ่วง
ขั้นตอนที่ 11 ตรวจดูโคมไฟทั้งหมดของรถกึ่งพ่วงหากทำงานได้ดี