***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

INITIAL INSPECTION
ขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง ก่อนนำเข้าขบวนการผลิต
โดยทำความสะอาดภายในโครงยางก่อน จากนั้นทำการตรวจสอบ
                1. ท้องยาง ( INNER LINER )
                2. ขอบยาง ( BEAD )
                3. แก้มยาง ( SIDEWALL )
                4. หน้ายาง ( CROWN )

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater

Shrarography
ขั้นตอนนี้เป็นตรวจสอบสภาพของโครงยาง โดยเครื่อง Shearography  เพื่อดูว่ามีการแยกขั้นของโครงยางหรือไม่ โดยจะทำการตรวจเฉพาะบริเวณหน้ายาง เมื่อมีการแยกชั้น เครื่องจะแสดงออกมาให้เห็นในรายงาน

BUFFING
โครงยางที่ผ่านการตรวจสอบจะนำมาขูดหน้ายางเดิมออก เพื่อควบคุมรูปทรงของหน้ายาง ความหนาของยางที่เหลือ และความหยาบของผิวหน้ายาง  โดยจะเหลือเนื้อยางเดิมเหนือชั้นลวดประมาณ 2 ม.ม.

SKIVING
เป็นขั้นตอนตกแต่งผิวในส่วนที่ขูดผิวไม่ได้ และตกแต่งผิวของบาดแผลที่มีบนโครงยาง  โดยจะเปิดแผลเป็นรูปแอ่งกระทะ ถ้าลวดแตกและเป็นสนิมจะทำการงัดและตัดลวดออก

รุ่นพิเศษ (3 สถานี + ป้ายคู่ รหัส OUD )

REPAIRING
เป็นขั้นตอนในการซ่อมบาดแผลที่เกิดบนโครงยาง โดยซ่อมตามมาตรฐาน เพื่อให้โครงยางสามารถคงสภาพและใช้งานได้เหมือนยางใหม่ 

CEMENTING
เมื่อซ่อมแผลเสร็จแล้วจะนำโครงยางมาทำความสะอาดและพ่นซิเมนต์ ให้ทั่วทั้งผิวหน้ายาง

FILLING
หลังจากที่นั่นประมาณ 15 นาที  จะนำโครงยางมาเติมเนื้อยางลงบนแผลเพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับติดดอกยาง

BUILDING
หลังจากเติมเนื้อยางลงบนแผลเสร็จแล้วจะนำโครงยางมาติดดอกยาง  โดยในขั้นตอนแรกจะติดกาวแผ่นบริเวณขอบยางทั้งสองด้านก่อนจากนั้น  จึงติดกาวแผ่นในบริเวณของหน้ายางและติดดอกยางเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ENVELOPE & RIM
หลังจากติดหน้ายางแล้วจะนำโครงยางมาใส่ Envelopeและประกอบกระทะล้อ หรือใส่  inner envelope  เพื่อเตรียมยางเข้าอบ

CURING
เมื่อเตรียมยางเสร็จแล้วจากนั้นจะลำเลียงยางเข้าเต้าอบ  ในการอบยางจะใช้อุณหภูมิ  115 องศาเซลเซียส   และให้เวลาอบ  3.00  ชั่วโมง

FINAL INSPECTION
โครงยางที่เสร็จแล้วจะต้องนำมาตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง   เพื่อให้แน่ใจว่าโครงยางที่อัดดอกมีความสวยงาม และการติดของหน้ายางสมบูรณ์  ก่อนจะนำส่งลูกค้าต่อไป

Pressure Test
โครงยางที่เสร็จแล้วจะต้องนำมาตรวจสอบคุณภาพ
ในขั้นตอน Final Inspection แล้ว  ต้องทำการทดสอบ pressure test ด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงยางยังสามารถใช้งานได้ตามสภาวะการทำงานปกติ