***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****

คนขับรถบรรทุก
โดยปกติคนขับรถบรรทุก มักไม่ใช่เจ้าของรถบรรทุกเขามีหน้าที่ขับอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้สนใจว่าน้ำหนักที่บรรทุกบนรถจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ แต่สิ่งที่ยังคงต้องคำนึงแน่ๆคือเรื่องความเร็วในการขับ การเคารพกฎจราจร การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดประเภทต่างๆเพื่อกระตุ้นร่างกาย หรือการขับเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

 สืบเนื่องจากชาวบ้านได้ประสบปัญหาจากรถบรรทุกดินของผู้ประกอบการไม่นึกถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น ทำให้ถนนเสียหาย ได้รับความเดือนร้อน บางแห่งพื้นถนนปูนคอนกรีตแตกเสียหาย 1 ช่องทางจราจรและทรุดตัว ต้องเอากิ่งไม้และกรวยมากั้นเตือนภัยผู้ใช้ถนน หวังเกิดอุบัติเหตุ เคยได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม ก็มีรถมาเกลี่ยผิวถนนให้พื้นถนนเสมอ แต่ไม่กี่วันผิวถนนก็ทรุดอีก เนื่องจากรถบรรทุกดินวิ่งตลอดเวลา หลังจากที่มีรถบรรทุกดินมาวิ่งใช้เส้นทางทำให้ฝาผนังบ้าน และบริเวณคานบ้านมีรอยแตกร้าว

https://www.facebook.com/fitnessandtoy/posts/2121324894836879?__tn__=K-R

สถิติอุบัติเหตุ
จริงๆแล้วปัญหาที่กล่าวมามีน้อยหรือมีมากกันแน่ หลายคนอาจจะพอมองเห็นปัญหาแต่ความเป็นจริงปัญหาอาจจะน้อยหรือกำลังลดลงก็ได้ เรามาดูกันว่าสถิติที่เกิดขึ้นด้านอุบัติเหตุจากรถบรรทุกในช่วง5ปีย้อนหลังจากข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดคือปี2012-2016 มีอัตราการเติบโตของอุบัติเหตุเฉลี่ย 6%ต่อปี นั่นหมายความว่า ปัญหามีจริงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะปี2016ปีเดียว ก็มีรถบรรทุกที่ทำผิดกฎหมายร่วมๆ15,000คัน (เป็นรถบรรทุก6ล้อ, 10ล้อ และรถพ่วง)

มาตรการการแก้ไขปัญหา
1. ขยายฐานความผิดให้ครอบคลุม การทำผิดกฎหมายการบรรทุกสินค้าผ่านรถบรรทุกไม่ใช่เป็นเพียงความผิดของผู้ขับเท่านั้น แต่มาตรการการแก้ไขต้องรวมไปถึงผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของสินค้าด้วย
2. เพิ่มบทลงโทษ เช่น ยิ่งบรรทุกเกินพิกัดมากก็จะเสียค่าปรับมาก หรือถึงขั้นยึดใบอนุญาตขับรถ
3. การกำหนดนโนบายทางกฎหมายร่วมกัน การกำหนดนโยบายร่วมกันก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ผู้บังคับใช้กฎหมาย
แม้กฎหมายจะออกมาอย่างยุติธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วแต่ไม่มีผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะทำให้ปัญหายังคงเกิดวนเวียนไปอยู่ดี ดังนั้นผู้บังคับใช้กฎหมายจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นธรรมเช่นการควบคุมกำกับดูแลการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องบันทึก การใช้เครือข่ายGPS ในการเช็คข้อมูลการใช้รถบรรทุกเป็นต้น

การจอดพักรถ
หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่า การขับรถบรรทุกนั้นมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ขับนั้นจะต้องขับเป็นระยะเวลาเท่าใดและต้องพักผ่อน ไม่สามารถขับรถยาวต่อเนื่องกันเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยตรงและความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ดังนั้นการกำหนดจุดพักรถให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็นสิ่งจำเป็น มิเช่นนั้นจะมีการจอดรถในที่ห้ามจอด หรือตามถนนเส้นใหญ่ๆแทน หากมีจุดจอดรถที่เพียงพอและครอบคลุม แม้แต่ผู้ขับขี่รถบรรทุกเองก็คงไม่อยากจอดข้างทาง จอดในจุดพักรถที่มีสิ่งพื้นที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกให้ย่อมดีกว่าอย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่าปัญหาของรถบรรทุกนั้นเป็นเรื่องของใจเขาใจเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรถบรรทุก เจ้าของสินค้า หรือผู้ใช้ถนน ดังนั้นการจับเข่าคุยกับโดยมีรัฐบาลเป็นตัวแทนและใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานจะทำให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมและประโยชน์โดยรวมก็เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายเช่นกัน ความประนีประนอมกันนับเป็นทางออกของปัญหานี้ได้ และจะทำให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ก็สินค้าที่เราใช้ๆกันในชีวิตประจำวันก็มาจากการขนส่งแบบนี้