***ช่วยกันแชร์หน่อยจ้า****
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130363180599717&set=pcb.2130423450593690&type=3&theater

1. ป้ายทะเบียน 
หากมีการแปลงสภาพป้ายทะเบียนที่ขนส่งออกให้ เปลี่ยนกรอบใหม่ให้ยาวขึ้น ติดป้ายแหงนขึ้นหรือพับลง หรือปล่อยให้มีส่วนอื่นมาปิดทับจนเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน จะถือว่ามีความผิดฐานข้อหาดัดแปลงสภาพป้ายทะเบียนครับ แต่หากมีเหตุจำเป็นเช่น ป้ายพัง ต้องเขียนป้ายด้วยกระดาษขึ้นมาใช้ชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้วิธีตรวจสอบเอกสารแทนว่าเลขทะเบียนตรงกันหรือไม่ แต่ถ้าไม่ตรงกันก็จะถือว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารอีกกระทง

2. โหลดเตี้ย ยกสูง
   ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สามารถโหลดรถให้เตี้ยลงได้ แต่เมื่อวัดระยะกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร ถ้าต่ำกว่านั้นถือว่าผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกันเราก็สามารถปรับรถให้ยกสูงขึ้นได้ แต่วัดระยะกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่สูงกว่า 135 เซนติเมตร ไม่อย่างนั้นก็จะถือว่าผิดกฎหมาย

3. ล้อ
การดัดแปลงสภาพล้อเช่น เปลี่ยนขนาดล้อ หรือ ตีโป่งซุ้มล้อ ไม่ถือว่าผิดกฎหมายเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะวินิจฉัยว่าส่วนล้อยื่นออกมามากเกินไป อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นจึงจะถือว่ามีความผิดครับ 

รุ่นพิเศษ01 รหัส OUL

4. ฝากระโปรงหน้า ฝากระโปรงหลัง
       นักซิ่งหลายๆ คน นิยมเปลี่ยนฝากระโปรงแบบเดิมให้กลายเป็นฝาแบบคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อลดน้ำหนักและความสวยงามซึ่งสามารถทำได้หากพ่นสีให้ตรงกับสีเดิมของรถที่ระบุไว้ในเอกสารจดทะเบียน แต่ในกรณีที่ไม่พ่นสีคืนให้เหมือนตัวรถก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ครับว่า ส่วนที่เปลี่ยนสีไป มีพื้นที่เกิน 50% ของพื้นที่รถทั้งหมดหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าเกิน เจ้าของรถจะต้องไปทำเรื่องที่ขนส่งครับว่ารถของท่านเป็นรถสองสี ไม่อย่างนั้นก็จะถือว่ามีความผิดครับ

5. ท่อไอเสีย
  สาระสำคัญของการเปลี่ยนท่อ คือต้องมีท่อพักและเสียงไม่ดังเกินไปคือเมื่อตรวจวัดระดับเสียงที่ปลายท่อไอเสียด้วยเครื่อง Sound level Meter ผลที่ได้ต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล และไม่ว่าจะเปลี่ยนท่อไอเสียเป็นไซส์ไหนจะต้องมีท่อพักเสมอ และปล่อยควันออกทางท้ายรถเท่านั้น ห้ามออกมาข้างตัวถังเด็ดขาด นอกจากนี้ รถยนต์ที่ใช้งานมานานเกิน 7 ปี จะต้องได้รับการตรวจวัดระดับเสียงที่ปลายท่อไอเสีย ณ สถานตรวจสภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจึงจะถือว่าถูกต้องตามกฎหมายครับ  

6. ไฟหน้า
สีของไฟหน้ารถที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียงสองเท่านั้นคือ สีเหลืองอ่อนและสีขาว ถ้าเป็นสีอื่น เช่น สีฟ้า สีม่วง สีเหลืองเข้มหรือสีเขียว มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ส่วนไฟซีนอนกำลังส่องสว่างแรงสูงถือว่าผิดกฎหมายเพราะรบกวนทัศนวิสัยของผู้ร่วมใช้ทางครับ

7. การต่อเติมของรถกระบะ 
ข้อนี้พิเศษสำหรับผู้ใช้กระบะโดยเฉพาะครับ การต่อเติมที่ผู้ใช้กระบะนิยมเช่น การเพิ่มแหนบรองรับน้ำหนักเกินจากที่โรงงานผลิตมา หรือต่อเติมส่วนกระบะด้านบนเพื่อการบรรทุก จะต้องมีเอกสารจดทะเบียนที่ตรงกับการต่อเติม ไม่อย่างนั้นก็จะผิดกฎหมาย โดนจับได้ครับ